مقاله درباره واحدهای تولیدی کوچک و سیستمهای اطلاعاتی

در این پژوهش، با استفاده از سیستمهای اطلاعاتی جغرافیائی و سنجش از راه دور به بررسی سوگیری های توسعه کالبدی شهر سنندج و مسائل و مشکلات ناشی از آن در طی چندین دهه پرداخته و اهداف زیر را دنبال می کند:
– شناخت توان، استعداد، عوارضو محدودیتها جهت گسترش شهر سنندج.
– بررسی سیر گسترش شهر سنندج با تاکید بر بعد از انقلاب اسلامی.
– شناسائی الگوی توسعه فیزیکی شهر سنندج در سه مقطع 34- 57-80
– بررسی عوامل موثر بر توسعه فیزیکی و بررسی تعادل و تناسب بین کاربری های شهری .
– بررسی سیر تحول جمعیتی شهر سنندج.
– ارائه یک مدل تحقیق مناسب در مورد گسترش فیزیکی شهر.
– بکارگیری داده ها، تصاویر ماهواره ای و عکس های هوائی و سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی در بررسی توسعه شهر سنندج
– مقایسه بین کاربری ها و سرانه های شهری سنندج با چند شهر کشور
– ارائه راهبردهای اجرائی برای توسعه متعادل شهر با بهره گیری از روی هم گذاری لایه های مختلف اطلاعاتی شهر سنندج(خاک، زمین شناسی، تناسب اراضی گسلها، منابع آبی سطحی کاربری اراضی، توپوگرافی و . . . ) (حبیبی و پور احمد، 1384، ص8)
3-3-2تعریف مدل فازی
هر نوع بیان واقعیت، یکسره درست یا نادرست نیست. حقیقت آنها چیزی بین درستی کامل و نادرستی کامل است. چیزی بین یک و صفر،عنی مفهومی چند ارزشی و یا خاکستری. حال فازی چیزی بین سیاه و سفید، یعنی خاکستری است. «بارت کاسکو» (غفاری و همکاران، 1380).
منطق فازی در برابر منطق «باینری» یا «ارسطویی» که همه چیز را فقط به دو شکل سیاه و سفید، بلی و خیر و صفر و یک می‌بیند، قرار دارد. این منطق در بازه بین صفر و یک قرار داشته و با دوری از مطلق‌گویی (فقط صفر یا یک) از مقدار تعلق عضوی به مجموعه بحث می‌کند. مثلا یک فرد 40ساله، 15درصد به مجموعه جوان، 70درصد به مجموعه میانسالان و 25درصد به مجموعه پیران تعلق دارد. این منطق مطلقا نمی‌گوید که مثلا فرد موردنظر میانسال است (مجموع تعلق‌ها الزاما برابر یک نیست).

  مقاله درمورد دانلود اندازه گیری و روش ترکیبی

واژه «فازی» در فرهنگ لغت آکسفورد، به معنای «مبهم، گنگ، نادقیق، گیج، مغشوش، درهم و نامشخص» آمده است. معانی دیگری مثل کرکی، درهم و برهم، پرزدار، تیره و نامعلوم نیز از جمله معانی دیگر واژه فازی است.در مجموع، واژه فازی به «مفاهیم فاقد مرز دقیق» اشاره دارد (قاسم نژاد مقدم و همکاران، 1387).
لطفی‌زاده در پاسخ به این سوال که چرا کلمه فازی را برای این نظریه انتخاب کرده است، می‌گوید: «من کلمه فازی را انتخاب کردم چون احساس می‌کردم که این کلمه با بیشترین دقت آنچه را در این نظریه آمده است، توصیف می‌کند (قیومی، 1381).
فازی بودن به معنای چندارزشی بودن است و در مقابل منطق دو ارزشی که در آن برای هر سوال و یا مفهومی تنها دو پاسخ و یا حالت (درست یا نادرست سیاه یا سفید) می‌تواند وجود داشته باشد، قرار می‌گیرد. در واقع منطق ارسطویی را می‌توان حالت خاصی از تفکر فازی به حساب آورد .
این نظریه، قادر است بسیاری از مفاهیم، متغیرها و سیستم‌هایی را که نادقیق و مبهم هستند (همان‌طور که در عالم واقع نیز اکثراً چنین است) صورتبندی ریاضی کرده و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان ، فراهم آورد. (طاهری، 1378).
به صورت مفهومی منطق فازی ، چند ارزشی است و اجازه می دهد که ارزشهایی را بین دو ارزشی هایی مثل ” درست / نادرست” ، ” بله / خیر” یا ” بالا/ پایین” و… تعریف کرد. می توان مفاهیمی چون “خیلی”، ” نسبتاً “، “تقریباً ” و… را که پایه های اندیشه و استدلالهای معمولی انسان می باشند ، به صورت ریاضی درآورد تا بوسیله کامپیوتر قابل فهم باشند و از این طریق بتوان برنامه های کامپیوتری که به منطق و تفکر انسان نزدیکترند را بوجود آورد. (قاسم نژاد مقدم و همکاران، 1387).
3-3-2-1پیشینه مدل فازی
مفهوم منطق فازی توسط دکتر لطفی زاده ، پروفسور دانشگاه کالیفورنیا در برکلی، در رساله ای به نام “مجموعه های فازی – اطلاعات و کنترل” در سال 1965 ارائه گردید و نه تنها به عنوان متدولوژی کنترل ارائه شد بلکه راهی برای پردازش داده ها، بر مبنای مجاز کردن عضویت گروهی کوچک به جای عضویت گروهی دسته ای ارائه کرد.به جهت نارسا ونا بسنده بودن قابلیت کامپیوتر های ابتدایی تا دهه 70 این تئوری در سیستم های کنترلی به کار برده نشد.
پروفسور لطفی زاده این طور استدلال کرد که بشر به ورودیهای اطلاعاتی دقیق نیازی ندارد بلکه قادر است تا کنترل تطبیقی را به صورت بالایی انجام دهد.پس اگر ماکنترل کننده های فیدبک را در سیستم ها طوری طراحی کنیم که بتواند داده های مبهم را دریافت کند، این داده ها میتوانند به طور ساده تر و موثرتری در اجرا به کار برده شوند.( رئوف فرد ،1386)
هدف اولیه پروفسور لطفی زاده در آن زمان، توسعه مدلی کارآمدتر برای توصیف فرآیند پردازش زبان های طبیعی بود. او مفاهیم و اصلاحاتی همچون مجموعه های فازی، رویدادهای فازی، اعداد فازی و فازی سازی را وارد علوم ریاضیات و مهندسی نمود. از آن زمان تاکنون، پرفسور لطفی زاده به دلیل معرفی نظریه بدیع و سودمند منطق فازی و تلاش هایش در این زمینه، موفق به کسب جوایز بین المللی متعددی شده است. پس از معرفی منطق فازی به دنیای علم، در ابتدا مقاومت های بسیاری دربرابر پذیرش این نظریه صورت گرفت. بخشی از این مقاومت ها، چنان که ذکر شد، ناشی از برداشت های نادرست از منطق فازی و کارایی آن بود. جالب این که، منطق فازی در سال های نخست تولدش بیشتر در دنیای مشرق زمین، به ویژه کشور ژاپن با استقبال روبه رو شد، اما استیلای اندیشه کلاسیک صفر و یک در کشورهای مغرب زمین، اجازه رشد اندکی به این نظریه داد. با این حال به تدریج که این علم کاربردهایی پیدا کرد و وسایل الکترونیکی و دیجیتالی جدیدی وارد بازار شدند که بر اساس منطق فازی کارمی کردند، مخالفت ها نیز اندک اندک کاهش یافتند. در ژاپن استقبال از منطق فازی، عمدتاً به کاربرد آن در روباتیک و هوش مصنوعی مربوط می شود. موضوعی که یکی از نیروهای اصلی پیش برندهِ این علم طی چهل سال گذشته بوده است.در حقیقت می توان گفت بخش بزرگی از تاریخچه دانش هوش مصنوعی، با تاریخچه منطق فازی همراه و هم داستان است.(اکبری، 1388)
3-3-2-2کاربردهای مدل فازی
در 1974، ابراهیم ممدانی از دانشگاه لندن، برای نخستین بار از منطق فازی در زمینه کنترل یک موتور بخار ساده استفاده کرد. اولین کاربرد صنعتی منطق فازی، 6 سال بعد صورت گرفت. در 1980 «اسمیت» از دانمارک برای نخستین بار از منطق فازی برای کنترل کوره سیمان استفاده کرد. در دهه 1980 موسسه «فوجی الکتریک» منطق فازی را برای کنترل فرایند تصفیه آب به‌کار گرفت. متعاقب آن، شرکت «هیتاچی» یک سیستم کنترل خودکار قطار را بر مبنای منطق فازی توسعه داد. گفتنی است که در اوایل دهه 1990 موسسات گفته شده ژاپنی‌ در زمینه کاربرد منطق فازی، پیشتاز بوده‌اند. فازی در کارخانه‌های بزرگ نظیر ذوب آهن، صنایع خودروسازی، شیشه‌سازی، تصفیه آب، واحدهای تولید انرژی و در واحدهای تولیدی کوچک نظیر کارخانه‌های ساخت ماشین لباسشویی و وسائل الکترونیکی مانند ویدئو و … کاربردهای گوناگونی پیدا کرده است. (طاهری، 1378).
منطق فازی کاربردهای متعددی دارد. ساده ترین نمونه یک سیستم کنترل دما یا ترموستات است که بر اساس قوانین فازی کار می کند. سال هاست که از منطق فازی برای کنترل دمای آب یا میزان کدرشدن آبی که لباس ها در آن شسته شده اند در ساختمان اغلب ماشین های لباسشویی استفاده می شود.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.