مقاله درباره طبقه بندی کرچمر و طبقه بندی شلدون

رابطه ی طبقه بندی کرچمر با درون گرایی و برون گرایی :
کرچمر در مجموع انسانها را به سه طبقه ی اصلی تقسیم کرد که عبارتند از :
الف. طبقه بندی پیک نیک : که همان فربه تنان هستند و با توجه به ویژگی های آنان این افراد در مسائل عقلی و منطقی عمق زیادی ندارند و در مجموع برون گرا هستند و آمادگی ابتلا به پسیکوز- مانیک- دپرسیو را دارند. ب . طبقه لیتوزوم یا آستنیک : که همان لاغرتنان هستند و با توجه به ویژگی هایشان بسیار گوشه گیر و خیالبافند و در مجموع درون گرا هستند و آمادگی ابتلا به اسکیزوفرنی را دارند. ج . طبقه آتلتیک :که همان سنخ پهلوانی است و با توجه به ویژگی هایشان بیشتر به سوی درون گرایی تمایل دارند و آمادگی ابتلا به بیماری اپتایبی را دارند. (اصغری، 1380، ص 48)
طبقه بندی شلدون : ویلیام شلدون به وجود رابطه ی بین ویژگی های جسمی و خصوصیات شخصیتی در انسان اعتقاد داشت . او به وجود رابطه ی همبستگی بین تن و روان معتقد بود.
شلدون و همکار وی استیونس با استفاده از روش های آماری و مطالعه ی هزاران عکس از صدها جوان برهنه در حالات مختلف (رو به رو، نیمرخ چپ و راست) و طبقه بندی آنها بر حسب چگونگی ساختمان بدن و همچنین با توجه به رشد بیشتر هر یک از سه لایه جنین الکتودرم،مزودرم و اندودرم، ابتلا سه جنبه شخصیتی به شرح زیر مشخص کرد :
الف : جنبه الکتومورف : که با غلبه سلسله اعصاب همراه است.
ب : جنبه مزومورف : که با رشد و استحکام عضلات و استخوان ها مشخص می شود.
ج) جنبه اتومورف : که با غلبه ی جنبه های احشایی و شکمی همراه است؛
بعد به هر یک از این سه جنبه بر حسب میزان رشد آنها از 1 تا 7 نمره دادند، نمره 7 به حد اعلای رشد و قوت، و نمره 1 به حد اعلای ضعیف و کم بودن رشد تعلق گرفت. بنابراین یکفرد کاملاً اکتومورف نمره 1- 7- 1 و فرد کاملاً اندومورف نمره 1- 1- 7 می گیرد. به این ترتیب فردی که مثلاً نمره ی تیپ شناسی 4- 1- 7 داشته باشد از لحاظ امحاء و امثاء بسیار قوی و از نظر رشد عضلانی بسیار ضعیف و از نظر جنبه ی عصبی متوسط است. (پور شافعی، 1370، ص 23)
بعدها شلدون کار خود را با مطالعه ی 650 صنعت یا ویژگی روانی برای طبقه بندی افراد از نظر روانی آغاز کرد. پس از تجزیه و تحلیل های عاملی مکرر افراد را به سه گروه تقسیم کرد که عبارتند از : 1- اندیشه ورزی : اهل و اندیشه، مردم گریز، دیرآشنا، حساس، کم تظاهر تودار، مضطرب و نگران، 2- فعالیت گرایی : پرخاش جو، مخاطره طلب، سلطه جو، ماجراجو اهل عمل و فعالیت بدنی. 3- لذت گرایی : ملایم در گفتار و رفتار، اهل معاشرت، خوش خلق، راحت طلب و خوش خوراک. (همان منبع، ص 49)
رابطه ی طبقه بندی شلدون با درون گرایی و برون گرایی :
الف : اکتومورف : که به انزوا طلبی، حساسیت زیاد و خودخوری و تفکر تمایل دارند و در مجموع درون گرا هستند
ب : مزومورف : که به فعالیت های بدنی، تحرک و پرخاشگری و رقابت علاقه دارند و در مجموع درون گرا هستند
ج : اندومورف : که شادکام، لذت طلب و خوش گذران هستند و در مجموع، برون گرا هستند. (اصغری، 1380، ص 23)
نظر یونگ در مورد درون گرایی و برون گرایی :
یونگ معتقد است که شخصیت می تواند ازبین دو جهت به یکی از آنها گرایش داشته باشد به سوی دنیای بیرونی که برون گرایی خوانده می شود و به طرف دنیای درون که درون گرایی خوانده می شود.
این دیدگاه که افراد را می توان به دو دسته ی درون گرایی و برون گرایی تقسیم کرد آغاز تیپ شناسی یونگ بود. (آزاد، 1382، ص 111)
در تفکر یونگ وقتی دو نگرش درون گرایی و برون گرایی را در چهار کارکرد حس کردن، شهود تفکر و احساس ضرب می کنیم هشت تیپ به این شرح بدست می آید:
1- افراد برون گرای حسی : این افراد با حواسشان زندگی می کنند و از دیدنیها و صداها و بوهای طبیعت لذت می برند، دوست دارند با دیگران باشند، به مهمانی بروند و به خوردن و نوشیدن علاقه دارند.
2- افراد درون گرای حسی : این افراد احتمالاً هنرمند می شوند، به خلق هنرهای تجسمی و نواختن موسیقی می پردازند، آنها آرام و کنترل شده می باشند اما گاهی هم می توانند کسل کننده باشند.
3- افراد برون گرای متفکر : ممکن است دانشمندان موفق باشند، آنها به رد کردن کارکرد احساس و گرایش به واقعیت عینی گرایش دارند. از برداشت های خودشان بیرون می کنند و همان را از دیگران انتظار دارند؛
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.