مقاله درباره روش های تصمیم گیری چند معیاره و تصمیم گیری چند معیاره

پرترافیک
سرانه فضای ورزشی
4
سرانه فضای سبز
39
بافت ناحیه
نوساز و معمولی
جدول 3-3. وضعیت کالبدی ناحیه 6 منطقه 3 شهر تهران
بسیاری از کاربری‌های موجود در منطقه 3 عملکرد شهری دارند، مانند: امامزاده اسماعیل (ع)، بوستان ملت، ساختمان‌های تشریفاتی، دولتی .
از گردشگاه‌های مهم این منطقه می‌توان از پارک ملت نام برد. این منطقه به مساحت ۳۲ کیلومتر مربع می‌باشد و از مناطق فرهنگی آن می‌توان فرهنگسرای ارسباران و کتابخانه علامه امینی و کتابخانه استاد شهریار و باغ موزه آب واقع در خیابان یخچال را نام برد. همچنین مجموعه ورزشی انقلاب جنب پارک ملت در این منطقه قراردارد.
به دلیل وجود چنین کاربری‌ها و گردشگاه هایی، حجم تردد و مسافرت درون‌شهری به منطقه 3 بسیار زیاد است. و این منطقه ،با مشکل کمبود جای پارک و ترافیک سنگین مواجه شده است و نیاز شدید به احداث پارکینگ در این محدوده احساس می شود.
7-3 معرفی نرم افزارها :
نرم افزار Idrisi نسخه 17: در این نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی و پردازش تصویر برپایه ساختار رستری می باشد. در این تحقیق از این نرم افزار جهت مشخص کردن اندازه تفکیکی لایه های ورودی اطلاعات معیارها، تهیه نقشه های فازی 1 و فاکتور(عامل) و استانداردسازی ارزش کلاس های نقشه های فاکتور(عامل) ، تهیه نقشه های محدودیت، روش های تصمیم گیری چند معیاره Fuzzy AHP_OWA تهیه نقشه های هفتگانه ریسک پذیری برای معیارهای اصلی و غیره استفاده شده است.
نرم افزار Arc GIS نسخه 10.2: پروجکت کردن لایه های اطلاعاتی، آماده سازی لایه های اطلاعاتی تهیه نقشه های معیارهای ارزیابی و آماده سازی آنها جهت تجزیه و تحلیل و پردازش در نرم افزار Idrisi، آماده سازی نقشه های نهایی و پردازش شده انجام عملیات پردازش تکمیلی بر روی خروجی های نرم افزار Idrisi و برای آماده سازی نقشه های نهایی برای چاپ و نمایش استفاده می شود.
9-3 تهیه نقشه های اولیه:سیستم مختصات کلیه نقشه های تهیه شده در این تحقیق UTM و بیضوی مورد استفاده 1984 WGS و٣٩N ZONE= می باشد همچنین از آنجاکه نقشه DEM منطقه از دقت بالایی برخوردار می باشد لذا مبنای تهیه کلیه نقشه های این تحقیق قرار گرفت .
شکل3-3 محدوده و مبنای اطلاعات نقشه های تحقیق حاضر در نرم افزار نرم افزار ARC GIS را نشان می دهد.
شکل3-3 محدوده و مبنای اطلاعات نقشه های تحقیق حاضر در نرم افزار نرم افزار ARC GIS
3-5 متغییرهای مورد بررسی
معیارهای اصلی این تحقیق عبارتند از دسترسی، همسایگی و محیطی
3-5-1 معیار دسترسی
-زیرمعیار بزرگراهها و اتوبانها (که بایستی تا مکان پارکینگ کمترین فاصله را داشته باشند، فاصله مناسب در این زیر معیار طبق جدول 4-2، 0 به بالا است).
3-5-2 معیار همسایگی
– زیر معیار کاربری مسکونی (در ابتدای فصل کاملاً منطقه مورد مطالعه، مناطق مسکونی تشریح شده است).
– زیر معیار پارکها و فضای سبز از دیگر لایه های معیار همسایگی می باشد که طبق جدول 4-2 فاصله مناسب مکان پارکینگ تا این زیر معیار 200 تا 350 متر می باشد.
همچنین زیرمعیار کاربری آموزشی- تحقیقاتی، ورزشی- تفریحی که طبق جدول 4-2 فاصله مناسب مکان پارکینگ تا این زیر معیار 200 تا 350 متر می باشد
– زیرمعیار بهداشتی و درمانی که طبق جدول 4-2 فاصله مناسب مکان پارکینگ تا این زیر معیار 200 تا 350 متر می باشد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.