مقاله درباره برنامه ریزی شهری و تجزیه وتحلیل

با در نظرگیری این مطلب که میزان مدت توقف هر اتومبیل معمولا بیشتر از مدت زمانی است که حرکت می کند و هم چنین اینکه، هر وسیله ی نقلیه ی شخصی فقط بین 5 تا 10 درصد عمر خود را در حرکت است، لزوم ایجاد پارکینگ های محله ای بیشتر احساس می شود(2008،130،kligmam). شهر تهران از جمله شهرهایی است که این مسائل در آن به شدت به چشم میخورد،در این شهر روزانه مقادیر هنگفتی سوخت ملی،وقت و هزینه مردم برای جست و جوی فضای خالی جهت پارک و دستیابی به فضای امن برای پارک های طولانی مدت شبانه اتلاف می شود. بسیاری از پارکینگ های موجود در این شهر، سازگاری متناسبی از نظر اندازه و موقعیت با کاربری های مجاور ندارند و مطلوبیت و بازدهی مکان در آن ها لحاظ نشده است.
امروزه مکانیابی پارکینگ های عمومی بیشتر به صورت سنتی و با در نظر گرفتن تعداد محدودی از پارامترهای موثر مانند قیمت زمین و مشکل آزاد سازی زمین،صورت می گیرد که این امر باعث عدم کارایی مناسب این پارکینگ ها می شود. لذا لازم است در مکانیابی پارکینگ ها از سیستم های جدیدی که توانایی تجزیه و تحلیل تعدائ ریادی پارامتر را به صورت هم زمان دارند، استفاده شود. یکی از این سیستم ها، سیستم GIS می باشد.(کریمی، عبادی، احمدی ، :1387 .(12
انتخاب محل پارکینگ های طبقاتی یکی از مسایل کلیدی در کلان شهرهایی همچون تهران می باشد. این مشکل می‌بایست با توجه به یک سری از معیارها بررسی گردد. برای دستیابی به این هدف، پارامترهایی همچون فاصله از مراکز جذب سفر، فاصله از راه های دسترسی و مسیرها، قیمت زمین، کاربری مناسب برای تاسیس پارکینگ و سایر پارامترها بکار گرفته خواهد شد.(متکان، شکیبا، پورعلی،عبادی ، 1388)
در نتیجه، برنامه ریزی برای مکان یابی بهینه ی پارکینگ محله ای تحت مالکیت افراد ساکن، از نظر کمی و کیفی ضروری است. محوطه سازی مناسب این پارکینگ های محله ای، هماهنگ سازی با کاربری های مجاور، دسترسی آسان و هدایت بخشی از درآمدهای شهرداری در جهت احداث پارکینگ محله ای در این شهر، از موارد مهم مطالعاتی به شمار می آید. در این راستا استفاده از سیتم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می تواند در مطالعه سیستماتیک اطلاعات متنوع و حجم حاصل از تجزیه وتحلیل داده های توصیفی و فضایی موثر و کارآمد باشد. نرم افزار (GIS) می تواند به سازماندهی و تحلیل همزمان اطلاعات انبوه، پردازش، تجزیه و تحلیل و نهایتاً تولید خروجی های مناسب به صورت نقشه، جدول و یا نمودار بپردازد. این سیستم یکی از ابزارهای بسیار مهم در برنامه ریزی شهری به شمار می آید و می تواند با مکان یابی کاربری های گوناگون در اراضی شهری از جمله: مکان یابی بهینه ی پارکینگ محله ای کارساز باشد. در این پژوهش برآنیم که منطقه 3 –ناحیه 6 شهر تهران را مورد مطالعه قرار دهیم در این محدوده که شامل میدان ونک ، خیابان گاندی و محدوده های پیرامون آنها می باشد،شامل سازمان ها و ادارات بسیار و پارک های بزرگ و جاذب جمعیت می باشد و به دلیل نبود پارکینگ، وسایل نقلیه در حاشیه خیابان ها پارک کرده و بسیاری از وسایل نقلیه بدون جای پارک باقی می مانند و باعث ترافیک و نمای بد خیابان ها می شوند. همچنین به دلیل وجود میدان ونک در منطقه مورد مطالعه که یکی از میدان های اصلی و بزرگ شهر تهران می باشد، روزانه جمعیت زیادی به این منطقه سفر می کنند .
دراین تحقیق سعی بر آن است که با دخالت دادن معیارها و فاکتورهای مهم و موثر در مکانیابی پارکینگ و با استفاده از روش‌ تحلیل سلسه مراتبیAHP و روش میانگین گیری وزنی درجه ای یا OWA، محل های مناسب برای پارکینگ های عمومی طبقاتی در سطح محدوده مورد مطالعه مکانیابی و پیشنهاد خواهد شد تا با یاری خداوند گامی در جهت حل این مشکل در این منطقه برداشته شود.
1-3اهمیت و ضرورت تحقیق
ضرورت انجام این تحقیق ،جمعیت زیاد منطقه، جاذب جمعیت بودن آن به علت وجود پارک های بزرگ و اصلی شهر، وجود سازمان ها و ادارات متعدد و رفت و آمد زیاد مردم به این منطقه می باشد.
طبق نمودار شماره 1-1 منطقه مورد مطالعه در بین دیگر مناطق تهران بعد از منطقه 6، دارای بیشترین کمبود از لحاظ میزان نیاز به پارکینگ بوده،لذا انتخاب مکان هایی بهینه جهت احداث پارکینگ طبقاتی در این منطقه امری لازم و ضروری می باشد.
نمودار 1-1 میزان پارکینگ های موجود و تقاضای پارکینگ(کمبود)در مناطق 22 گانه تهران ماخذ: مرکز مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهر تهران، 1389
4-1 اهداف تحقیق
1-4-1هدف علمی تحقیق
هدف علمی در این تحقیق مکانیابی پارکینگ طبقاتی به روش فازی OWA می باشد. در این روش ما به وسیله وزن های بدست آمده از مدل AHP و اعمال آنها در روش فازی OWA به انتخاب مکان مناسب و دارای شرایط قابل قبول برای احداث پارکینگ اقدام خواهیم کرد.
1-4-2 هدف کاربردی تحقیق
-کاهش ترافیک عبوری در معابر شهری از طریق کاهش استفاده از پارکینگ های حاشیه ای
– صرفه جویی در مصرف سوخت وسایل نقلیه
-ارتقاء بهره وری از زمین و تامین خدمات و…اقتصادی نمودن ایجاد پارکینگ و فروش آن
1-5سوالات تحقیق
1-آیا منطقه پیشنهادی منطقه‌ای مناسب برای ساخت پارکینگ طبقاتی می‌باشد؟
آبا روش های AHP و OWA در مکانیابی پارکینگ طبقاتی روش های کارآمدی هستتد؟
آیا تلفیق دو روش AHP و OWA یعنی روش FUZZY AHP-OWAدر مکانیابی پارکینگ طبقاتی روش کارآمدی است؟
آیا مکان های منتخب با واقعیت هم خوانی دارند.؟
فرضیات تحقیق
فرضیه اول: منطقه پیشنهادی منطقه‌ای مناسب برای ساخت پارکینگ طبقاتی می‌باشد.
فرضیه دوم: روش های AHP و OWA در مکانیابی پارکینگ طبقاتی به تنهایی روش های زیاد کارآمدی نیستند.
فرضیه سوم: تلفیق دو روش AHP و OWA یعنی روش FUZZY AHP-OWAدر در مکانیابی پارکینگ طبقاتی روش کارآمدتری است.
فرضیه چهارم: مکان های منتخب با واقعیت هم خوانی دارند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.