مـوارد مـجـاز سـقـط جـنـیـن !

راهنمای بارداری بچه باهوش

طبق بخشنامه شماره ۴۱۷۶/۱ مورخ ۱۱/۹/۸۲ سازمان پزشکی قانونی کشور، اگر ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شه، درخواست ارسال مجوز سقط درمانی (فقط در ادارات کل پزشکی قانونی استان ها) موردقبول قرار می گیرد؛ البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زن و شوهر با معرفی نامه دکتر معالج و قبل از ولوج روح (چهار ماهگی).

 

معرفی نامه دکتر باید شامل عکس مریض (ممهور به مهر دکتر معالج)، مشخصات شناسنامه ای جهت گرفتن هویت، تشخیص مریضی و روش تشخیص (علایم، نشونه ها و آزمایش های پاراکلینیک) باشه و به ملحق شد اون، تصویر شناسنامه و مدارک گرفتن هویت زن و شوهر و هم یافته های آزمایش های پاراکلینیک (دارای عکس مریض ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه ای) ضمیمه شه. در مورد اندیکاسیون های جنینی، انجام دست کم ۲ نوبت سونوگرافی و در مورد اندیکاسیون های مادری، انجام دست کم یه نوبت سونوگرافی واسه تعیین سن بارداری، به ملحق شد معرفی نامه دکتر الزامیه.

ارائه دست کم ۲ مشاوره تخصصی در تایید تشخیص مریضی به ملحق شد معرفی نامه دکتر الزامیه.

موارد مجاز سقط جنین در مریضی های مادر :

 

۱.مریضی های قلبی:

• هر مریضی دریچه ای که به مشکل قلبی فانکشنال کلاس ۲ و ۴ برسه و غیرقابل برگشت به ۲ باشه.

• هر نوع موضوع زیاد قلبی غیر از مریضی عروق کرونر (رگ های تغذیه کننده قلب) که به مشکل قلبی فانکشنال کلاس ۳ و ۴ رسیده باشه؛ مثل میوکاردیت (التهاب دیواره های میانی و خارجی قلب) و پریکاردیت.

• سابقه مریضی کاردیومیوپاتی دیلاته در بارداری های قبلی.

• نشانگان مارفان (یه مشکل ژنتیکی نادر) اگر قطر آئورت صعودی بیشتر از ۵ سانتی متر باشه.

• آیزن منگر (مشکل در دیواره های داخلی حفرات قلب).

۲.مریضی های گوارشی: کبد چرب بارداری، واریس مری درجه۳، سابقه خون ریزی از واریس مری به دنبال افزایش فشار ورید پورت، هپاتیت خودایمنی غیرقابل کنترل

۳.مریضی های داخلی کلیه: مشکل کلیه، فشارخون غیرقابل کنترل با داروهای مجاز در دوران بارداری.

۴.مریضی های ریوی: هر مریضی ریوی مثل آمفیزم، فیبروز، کیفواسکولیوز و برونشکتازی (این مریضی ها از مریضی های طولانی ریوی هستن که کارکرد ریه رو دچار اختلال می کنن) به شرط ایجاد هیپرتانسیون پولمونر، (فشارخون شریان ریوی بالا می رود و به قلب آسیب می رسد) حتی از نوع ناچیز.

۵.مریضی های خونی: گوآگولوپاتی هایی (مشکلات انعقادی) که با تجویز هپارین منتهی به شدید شدن مریضی دیگری شن که جون مادر رو تهدید کنه. آلفاتالاسمی (به شکل هیدروپس فتالیس)، مشکل ترومبوتیک مثل کمبود پروتئین C و عامل ۵ لیدن.

۶.مریضی های عفونی : دچار شدن به ویروس HIV که وارد مرحله مریضی ایدز شده باشه.

۷.مریضی های مفصلی:

• لوپوس فعال غیرقابل کنترل با درگیری یه بخش ماژور.

• واسکولیت ها: مریضی هایی که دلیل اصلی اونا التهاب و درگیری رگ ها باشه.

۸.مریضی های جراحی اعصاب: همه توده های فضاگیر CN8 با در نظر گرفتن نوع و محل اون که شروع درمان در جنین و نبود شروع درمان در مادر باعث خطر جانی شه.

۹.مریضی های پوست: پمفیگوس وولگاریس، پسوریازیس شدید و ژنرالیزه و ملانوم نوع پیشرفته که باعث خطر جدی جانی واسه مادر شه.

۱۰.مریضی های داخلی اعصاب:

• صرع مقاوم به درمان.

• ام اس هایی که مریض، ضعیف و از کار افتاده شده باشه.

• میاستنی گراو (یه مشکل خودایمنیه که بدن به بافت های خودی حمله می کنه) در مراحل پیشرفته، به شرط اینکه خطر جانی واسه مادر داشته باشه.

۱۱.مریضی های جراحی و ارتوپدی:

• استئوژنزیس ایمپرفکتای مادرزادی (مشکل در تشکیل استخون ها)

• دیسپلازی استخوانی – غضروفی کشنده یا استیل اپی فیزال (یه جور مشکل در رشد غضروف و استخون ها که بسیار کشنده س)

• مریضی استئوپتروزیس انفانتیل (فرم بدخیم) (مریضی بدخیم مربوط به استخون ها که تراکم اونا رو عجیب می کنه)

۱۲.مریضی های جراحی کلیه:

• آژنزی دو طرفه کلیه (نبود تشکیل کلیه ها)

• کلیه پلی کیستیک نوع تسلیم (وجود کیست های زیاد در کلیه ها که کارکرد کلیه رو دچار اختلال می کنه)

• دیسپلازی مولتی سیستیک کلیه ها (رشد و تکامل کم کلیه ها به خاطر وجود کیست های زیاد)

• نشانگان پوتر (نشانگان نادری که در اون تحلیل کلیه ها، مشکل اسکلتی و فرم خاص ظاهری به فرد می دهد)

• نشانگان نفروتیک مادرزادی به شرط ایجاد هیدروپس (مشکل مادرزادی ساختمون کلیوی همراه با درجاتی از ادم یا ورم مایع در بافت ها)

• مشکل کروموزومی که موجب ضایعات پیشرفته و مخصوصا گرفتاری مغز و کلیه شه (مانند نشانگان واکترل)

• هیدرونفروز شدید دوطرفه کلیه ها (اتساع و تجمع ادرار در کلیه ها)

موارد سقط در مریضی های جنین

تریزومی ۱۳ (به خاطر وجود کپی اضافه از کروموزوم ۱۳، هنگام تولد نوزاد ناهنجاری داره)، تریزومی ۱۸ (کپی اضافه از کروموزوم ۱۸ و عقب ماندگی ذهنی به وجود اومده بوسیله اون)، تریزومی ۳/۸/۱۶، آنانسفالی (تشکیل نشدن یه تیکه از مغز به خاطر نبود قسمت فوقانی استخون سر)، هیدروپس فتالیس با هر عملکرد (تجمع مایع در بافت های بدن جنین به هر دلیل)، نشانگان فریاد گربه (مشکل در کروموزوم ۵ که منتهی به عقب ماندگی های جور واجور می شه و نوزاد صدای گریه مثل گربه و سر کوچیک تر از حد عادی داره)، هولوپروزنسفالی، سیرنگومیلیا (به وجود اومدن کیست هایی در نخاع و متسع شدن اون که باعث مشکل حس لامسه و گرما در فرد می شه)، کرانیوشیسیس (شکاف مادرزادی در جمجمه)، مننگوانسفالوسل، مننگوهیدروانسفالوسل (بیرون زدگی پرده مننژ و ماده مغزی از شکاف جمجمه)، دیسپلازی تاتاتوفوریک یا کوتولگی کشنده نوزادی (رشد ناکامل و عجیب کشنده جنین)، سیکلوبیا همراه با هولوپروزنسفالی (مشکل تکاملی که فقط با یه چاله چشم یا از دست دادن بینی همراه س)، ایگتیوزیس گراویس مادرزادی (هر مشکل شدید مشکل پوستی که با خشکی و سفتی پوست مشخص می شه)، شیزنسفالی (داشتن شکاف های اضافی و عجیب درون ماده مغزی)، اگزانسفالی (ناهنجاری رشدی با جمجمه ناکامل)

جمع آوری : آلامتو

مواد غذایی خطرناک در دوران بارداری

خواص شیر مادر واسه نوزاد

بازنشر سقط جنین

Author: میهمان