مداخلات رسمی و غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی

مداخلات رسمی و غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی

ابتدا هدف، راهبردها، عناصر مهم و نحوۀ آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی توسط معلمان ونیز میزان تاثیر این آموزش ها بر دانش آموزان دارای مشکل یادگیری مورد مطالعه قرارمی گیرد.سپس اهداف ، مفاهیم اساسی و مراحل اجرای روش تدریس مبتنی بر نظریه ی فراشناخت بطور مفصل بیان می شوند. سپس راهبردهای غیررسمی آموزش و پرورش مهارتهای  فرا شناختی، راهبردهای براون از دانشگاه کالیفرنیا در باره کمک به فراشناخت دانش آموزان در چهار عنوان و راهبردهای آرتور کوستا برای پرورش فراشناخت دانش آموزان در  دوازده عنوان بررسی می شوند.

 

آموزش و پرورش رسمی فراشناخت

راهبردها کدامند؟

عناصر مهم این راهبردها کدامند؟

چگونه این راهبرد را اجرا کنیم؟

نحوهْ اثرگذاری مثبت این روش آموزشی بر روی دانش‌آموزانی که در یادگیری دچار مشکل هستند، چگونه است؟

 

هدف

هدف از آموزش راهبردهای فراشناختی این است که آموزشهای رسمی واضحی را در مورد یک راهبرد فراشناختی مشخص، در اختیار دانش‌آموزان قرار دهیم.

 

راهبردها کدامند؟

اولا، یک راهبرد فراشناختی رسمی، یک«دستورالعمل» فراموش نشدنی است که شیوه آسانی برای حل یک مسئله مشخص  در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد.

دوما،راهبردهای فراشناختی رسمی با استفاده از متدهای آموزشی واضح و ساده‌ای تدریس می‌شوند.

راهبردهای فراشناختی همانطور که شامل تفکر دانش‌آموز می‌شود، فعالیتهای بدنی او را هم دربرمی‌گیرد.

بعضی از معمول‌ترین راهبردهای فراشناختی، به شکل یادیار هستند، روشهایی که به صورت لغات معنادار بوده و حروف  هر یک از این لغات، نشان دهنده مرحله‌ای در فرایند حل مسئله، یا نمایانگر اطلاعات مهم در مورد موضوع مشخصی در زمینه علائق دانش‌آموزان می‌باشد. راهبردهای فراشناختی، روشهای فراموش ناشدنی هستند و باید به درستی نشان دهنده فعالیت یادگیری باشند.

 

عناصر مهم این راهبردها کدامند؟

فهرست زیر شامل عناصر مهم در آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی می‌باشد:

  • این راهبردها با استفاده از روشهای آموزشی واضحی تدریس می‌شوند.
  • راهبردهای فراشناختی شیوه‌های صحیح و مناسبی برای موقعیتهای خاص حل مسائل هستند.
  • این راهبردها فراموش نمی‌شوند.
  • در این راهبردها هم تفکر و هم فعالیت بدنی دانش‌آموز به کار گرفته میشوند.
  • دانش‌آموزان برای تسلط بر کاربرد یک راهبرد فراشناختی به فرصتهای بیشماری برای تمرین و آمادگی نیاز دارند.
  • به خاطرسپاری یک دانش‌آموز در مورد یک راهبرد فراشناختی، وقتی افزایش می‌یابد که برگه‌های یادآور در مورد یک راهبرد در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد و یا وقتی که راهبرد فراشناختی در کلاس به اطلاع آنها رسانده می‌شود.
  • بر استفاده دانش آموزاز این راهبردها نظارت داشته باشید و استفاده صحیح آنها از این راهبرد را افزایش دهید.

Author: میهمان