فرآورده های لبنی

زنجیره کوتاه تولید می شود که سنتز کلسترول را در کبد متوقف و سبب حرکت کلسترول پلاسما به کبد می شود همچنین بعضی باکتری ها از طریق ممانعت اتصال کلسترول به نمک‌های صفراوی از جذب آن جلوگیری می‌کنند Mojgani, 2006)).
درمان بیمارهای کبدی پروبیوتیک‌ها در پیشگیری و درمان بیماری های کبدی نیز نقش موثری دارند. پروبیوتیک‌ها از طریق کاهش فعالیت اوره آز باکتریایی سبب کاهش آمونیاک در سیستم پورتال می شوند همچنین با کاهش و کاهش نفوذپذیری روده از جذب آمونیاک می‌کاهندpH . افزایش آمونیاک خون در بعضی از بیماری های کبدی، نارسایی کبد، مسمومیت با اوره و Portocaval shunt رخ می دهد و منجربه ضایعات مغزی و عصبی در بیمار می شود. پروبیوتیک‌ها از جذب سموم جلوگیری کرده و با کاهش جذب آمونیاک و سموم سبب کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو شده، درنتیجه به درمان بیماری های کبدی کمک کرده و از ابتال به بیماریهای کبدی نیز پیشگیری می‌کنند Mojgani, 2006)).
۱-۹ پری بیوتیک‌ها
پری بیوتیک‌ها عناصر غذایی می باشند که در دستگاه گوارش غیر قابل هضم بوده و یا به مقدار کمتری مورد هضم قرار می گیرند و تاثیرمفید آنها در سلامت انسان از طریق تحریک رشد یا افزایش فعالیت تعداد محدودی از باکتری های پروبیوتیک در روده بزرگ می باشد. بطور مثال این نقش توسط کربوهیدرات های قابل تخمیر و کم هضم در روده کوچک ایفا می شود و موجب رشد بیفیدوباکتری ها و بعضی باکتری های گرم مثبت می گردد. در واقع کربوهیدراتها از روده کوچک عبور کرده و به قسمتهای پایین تر رفته و در دسترس باکتری های روده بزرگ قرار می گیرند . اما بسیاری از باکتری های کولون نمی توانند از آن استفاده کنند. لاکتولوز، گالاکتو اولیگوساکاریدها، فروکتواولیگوساکارید، اینولین و متابولیت های هیدرولیز شده آنها، مالتو اولیگوساکاریدها ازجمله پری بیوتیک هایی هستند که بطور معمول در تغذیه انسان استفاده می شوند. محصولات نهایی متابولیسم کربوهیدرات ها، اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه مثل استات، بوتیرات و پروپیونات هستند که به عنوان منبع انرژی مورد استفاده ارگانیزم های میزبان قرار می گیرند . معمول ترین اولیگوساکاریدها، اینولین، محصولات هیدرولیز آن و اولیگوفروکتان ها هستند که در کاسنی، پیاز، سیر، مارچوبه، کنگر فرنگی، تره فرنگی، موز و گوجه فرنگی وجود دارند (Cheikhyoussef, 2009).
اولیگوساکاریدهای پری بیوتیک از سه طریق استخراج از مواد گیاهی، سنتز میکروبی یا آنزیمی و هیدرولیز آنزیمی پلی ساکاریدها در مقادیر صنعتی تولید و به بازار عرضه می شوند. بدلیل اثرات مفید و سینرژیستی، استفاده از مخلوط پروبیوتیک‌ها و پری بیوتیک‌ها در غذا توصیه می شود که سین بیوتیک نامیده میشود. در واقع سین بیوتیکها غذاهای فعالی می باشند که در آنها مخلوط پروبیوتیک ها وپری بیوتیک ها به کار رفته است.
همانطور که قبال اشاره شد سویه های میکروارگانیزم هایی که تحت عنوان پروبیوتیک در صنایع غذایی کاربرد دارند، باید به اسید و صفرا مقاوم باشند در حالیکه لاکتوباسیلوس دلبروکی و استرپتوکوکوس ترموفیلوس در ماست، اغلب تا رسیدن به روده زنده نمی مانند. پروبیوتیک‌ها باید قادر باشند در فلور دستگاه گوارش فعال بمانند واز طول عمرزیادی نیز برخوردار نباشند. همچنین با باکتریهای بیماریزا مبارزه کنند و برای انسان بی خطر باشند. بدیهی است که در انتخاب یک میکروارگانیزم پروبیوتیک باید نکاتی از قبیل غیر بیماریزا بودن، دوز مصرفی، قابلیت تولید انبوه و ذخیره سازی، مقاومت در برابر اسید و املاح صفراوی و دارا بودن خواص حسی مناسب در نظر گرفته شود. لازم به ذکر است که میکروارگانیسم‏ های پروبیوتیک بر اساس منشا انسانی، حیوانی و محیطی تقسیم می ‏شوند که فقط گونه‏ های دارای منشا انسانی برای تولید محصولات پروبیوتیک قابل مصرف هستند(Cheikhyoussef, 2009).
انواع باکتری های پروبیوتیک شناخته شده:
بیفیدوباکترها بطور معمول در روده انسان و حیوان ساکن هستند و حضور آنها در دهان و مدفوع انسان و حیوان عجیب نیست pH و دمای مناسب رشد بیفیدوباکترها به ترتیب بین ۷-۶ و ۴۱-۳۷ درجه سانتی گراد می باشد. برخی از بیفیدوباکترها که به عنوان پروبیوتیک استفاده می شوند شامل بیفیدوباکتریوم ادلسنتیس، بیفیدوباکتریم لانگوم، بیفیدوباکتریم انفنتیس و بیفیدوباکتریم بریو می باشند.
دمای مناسب رشد لاکتوباسیلوس ها، بالای ۴۵ درجه سانتی گراد می باشد، اگرچه دمای مناسب رشد آن ها بین ۴۰-۳۵ درجه سانتی گراد گزارش شده است. این باکتری ها در محیط اسیدی جزئی در pH= 4/6-5/4  رشد می کنند. مهمترین لاکتوباسیلوس ها، لوکونوستوک، لاکتوباسیلوس، استرپتوکوکوس و پدیوکوکوس می باشند.

جدول ۱-۱: نمونه‌ای از سوشهای پروبیوتیک
سوش
نام اختصاری
اثرات سودمند
Bacilluscoagulans GBI-30,60,6089
GanedenBC ۳۰
اصلاح دردهای شکمی و افزایش پاسخ ایمنی دربیماریهای ویروسی
Bifidobaeterum LAFTT Bifidobaeterum SP

LOFTFB94
حفاظت در برابر سالمونلا تیفوموریوم٬ ایکولای پاتوژن ، هلیکوباکترپیلوری و لیستریا مونوسیتوژن
Lactobacillus
AcidopHilus
LAFTT  ® LIO
Lactobacillus
AcidopHilus

LAFTTLIO
کاهش واکنش‌های آلرژیک، حفاظت در برابر عفونتهای لیستریا مونوسیتوژن و کاهش حجم تومورهای روده‌ای درموش
Lactobacillus
Rhamnosus GR -l&
Lactobacillus
Reuteri  RC -14
Bion Flore
In time  jarrow FemDoPHilus
مصرف دهانی آن در خانمها باعث جلوگیری از عفونتهای واژینال می‌شود

۱-۱۰ لاکتوباسیلوس
گونه
ه
ای جنس لاکتوباسیلوس مهمترین باکتری های لاکتوباسیل ها محسوب می شوند. لاکتوباسیلوس میله ای شکل، باریک، دراز، گرم مثبت و بدون اسپور است که غالبا رشته هائی مرکب از سلول های موازی هم، زنجیره یا تک تک تشکیل می دهد. برخی گونه ها با تاژهای پیرامونی متحرک اند. لاکتوباسیلوس هاپلئومورفیک اند و تحت شرایط خاص رشد زنجیره ای از سلول ها (نظیر استرپتوکوک ها یا لگونستک) ایجاد می نمایند(Sanders, 1999).
لاکتوباسیلوس‌ها رادهای گرم مثبت منظم و بلند هستند به طوری که طول آنها به ۱۰ میکرون می‌رسد باکتری‌های این جنس بدون اسپور عمدتاً غیر متحرک اما پرنیاز هستند. پلی مرفیک، بی هوازی و اختیاری هستند. بعضی از گونه‌ها بی هوازی اجباری اند و دارای متابولیسم تخمیری که از طریق تخمیر قندها تولید انرژی می‌کنند که حداقل نیمی از فراورده‌های آن اسید لاکتیک است.
لاکتوباسیلوس ها در خاک، گردوغبار، بر روی گیاهان، در لوله گوارش مهره داران و در مواد غذایی و فرآورده های لبنی یافت می شوند. اکثر گونه جور تخمیر و عده ای نظیر لاکتوباسیل فرمینتی و لاکتوباسیل پاستوریانوس ناجور تخمیرند. بسیاری از گونه ها مانند لاکتوباسیل بریوس، لاکتوباسیل فیرمنتی، لاکتوباسیل بولگاریس، لاکتوباسیل دلبورکی، لاکتوباسیل پلانتروم و لاکتوباسیل لاکتیک کاملا به اسید ترمودریک اند و از این رو قادر هستند در محیط گرم واسیدی نظیر کلم شور، آبجو در حال تخمیر، شراب و میوه ها و سبزی ها و آب میوه هائی که برای کنسرو مردن تهیه می شوند و رشد نمایند. چندین گونه نسبت به فشار اسمزی بالا مقاوم بوده و در آب نمک خیار شور و گوشت نمک زده و پنیر پرنمک رشد نمایند(Sanders, 1999)
گونه های لاکتوباسیل بندرت اهمیت بیماری زائی دارند تاکنون ۱۰ سویه از ضایعات قلبی، سپتی سمیک و چرکی جدا کرده اند ولی تصور نمی رود که عامل اصلی عفونت باشند. با در نظر گرفتن چند گونه دهانی، نظیر لاکتوباسیل اودونتولاکتیکوس و لاکتوباسیل کاسی که همراه با استرپتوکوک های مولد اسید دهانی در تولید پوسیدگی دهان نقش دارند، نقش اصلی آنها در صنایع می باشد. از بسیاری جهات لاکتوباسیل به لوگونستک شباهت داشته و اغلب همراه با آن دیده می شود. در فرآورده های لبنی و سبزی ها در حال تخمیر، حداقل یک گونه در پنیر، کپسول پلی ساکاریدی شبیه لوگونستک تولید می کند ولی کمتر مشخص است. در انسان در واژن لاکتوباسیل اسیدوفیلوس دیده می شود. چند گونه لاکتوباسیل و لوگونستک قدرت آنزیمی ضعیفی دارند. در شرایط آزمایشگاهی بر روی پپتن و محیط عصاره ی گوشت نمی توانند رشد کنند بلکه برای رشد به سبزی ها یا آب میوه ویتامین دار، عصاره مخمر، آب پنیر یا شیر، دی اکسید کربن و هیدرات کربن بعنوان منبه کربن و انرژی نیاز دارند. درحالی که برخی املاح آمونیوم را بعنوان ازت مصرف کرده و همه اسید های آمینه و پروتئین ها را سنتز می کنند سایرین به اسید های آمینه آماده نیاز دارند. به علت این نیازمندی غذائی خاص اسیدهای آمینه در مواد غذایی و داروها در صنایع و دارو سازی استفاده می کنند Mojgani, 2006)).
۱-۱۱ بیفیدوباکتریوم
دارای مشخصاتی شبیه به LAB بوده که به شکل باکتری های گرم مثبت، بدون هاگ، باسیلی غیر متحرک، کاتالاز منفی و میله ای شکلِ نامنظم (قاشقی، چماقی، شاخه دار) را تشکیل می دهند. نسبت به اکسیژن حساس بوده و از شرایط رشد محدود برخوردار است. این باکتری ها به صورت باکتری های بی هوازی ضروری از جمله باکتری های ساکن در روده کوچک بوده و نسبت به صفرا مقاومند.
فرآورده های تخمیری مهم آن عبارتند از: اسید استیک و اسید لاکتیک با نسبت مولی(٢ :٣).
بیفیدوباکترها باکتری‌های گرم مثبت و تولید کننده اسید لاکتیک هستند که بخش بزرگی از میکرو فلور روده انسان و دیگر جانوران را تشکیل می‌دهند. این باکتری‌ها نقش بسیار مهم و مؤثری در محدود نمودن تشکیل کلنی‌های اگزوژن و پاتوژن ایفا می‌نمایند. این باکترها چند روز بعد از تولد در مدفوع ظاهـر شده و بعد از آن مقدارشان رو به افزایش می‌گذارد. بیفیدوباکترها غیر متحرک، غیر اسپورزا، گرم مثبت، در اشکال گوناگون و غیرهوازی می‌باشند. یکی از شناخته شده‌ترین و متداولترین گونه‌های بیفیدو باکترها، بیفیدو باکتر لانگوم۱۶ است که هم در مدفوع نوزاد و هم افراد بالغ دیده می‌شود. این گونه نزدیکی و مشابهت زیادی با B.infantis دارد، از اینرو در اکثر مواقع در شناسایی آنها خطاهایی پیش می‌آید Mojgani, 2006)).
در مدفوع کودکانی که از شیر خشک استفاده می کنند تعداد بیفیدو باکتری ها ۱۰ برابر کمتر از کودکانی است که از شیر مادر تغذیه می کنند و همچنین در کودکان مصرف کننده ی شیر خشک، زمینه برای وجود انتروباکتریاسه ها، استرپتوکوک ها و دیگر باکتری های پاتوژن فراهم است. بنابراین کودکان شیرخوار طبیعی در مقابل عفونت ها ، مقاوم تر هستند.
بیفیدوباکتریوم های موجود در کودکان از نوع B.bifidum و در بزرگسالان از نوع B.longum و B.adolescentis است. در طول بزرگسالی فلور نرمال ها نسبتاً ثابت و پایدارند اما در پیری تغییرات مجددی در آنها ایجاد می شود. در این زمان با کاهش بیفیدو باکتریوم ها۱۷ ، باکتری های مغز افزایش می یابند. برای مثال افزایش تعداد کلستریدیوم پرفرژنس۱۸ باعث اسهال در افراد مسن می شود.
باکتری های روده ای به۳ دسته طبقه بندی می شوند: باکتری های مضر، مفید و طبیعی. همانطور که گفته شد بیفیدوباکتریوم ها و لاکتوباسیل ها باکتری های مفید، اشریشیا کولی، کلستریدیوم ها، پروتئوس ها و انواعی از باکتریوئید
ها جزو باکتری های مضر می باشند. باکتری های مضر موادی همچون آمین ها، ایندول، هیدروژن سولفید یا فنول را از مواد غذایی تولید می کنند که باعث مشکلات روده ای می شوند Mojgani, 2006)).
۱-۱۲ اسید لاکتیک
اسید لاکتیک یک آلفاهیدروکسی اسید کایرال است که یکی از فراورده‌های دگرگشت قندها در یاخته های انسان بوده و فرمول شیمیایی آن (C3H6O3) است. در pH بدن، اسید لاکتیک به شکل یونی آن یعنی لاکتات (C3H5O3-) وجود دارد. ازدیاد بیش از اندازه این ترکیب در یاخته‌های ماهیچه‌ای سبب گرفتگی و درد ماهیچه ها می‌شود.
اسید لاکتیک به فرمول CH3CHOHCOOH اسید آلی بی رنگی است که محلول در آب و اتانول است. این اسید حاصل عمل تخمیر لاکتوز است که در ریشه های ترش شده و فرآورده های تخمیری شیری مثل ماست، پنیر به وفور وجود دارد. در واقع پروتئین شیر در اثر تولید این اسید کوآلوگه می گردد. اسید لاکتیک در اثر فعالیت شدید بدنی نیز در ماهیچه ها تولید می گردد. لاکتات کلسیم که در واقع نمک محلول در آب اسید لاکتیک است به عنوان منبع کلسیمی مناسبی در رژیم غذایی استفاده می گردد. اسید لاکتیک بشکل تجاری برای استفاده در صنعت غذا و دارو، دباغی چرم، رنگرزی پارچه، ساخت پلاستیک ها، حلال ها، جوهر و لاک ها تولید می گردد. اگر چه اسید لاکتیک را می توان به روش های شیمیایی نیز سنتز نمود ولی تولید آن از طریق تخمیر گلوکز و سایر مواد روش ارزان تری می باشد. از نظر شیمیایی اسید لاکتیک بشکل دو ایزومر راست گرد ( D ) و چپ گرد ( L ) وجود دارد که فقط نوع چپ گرد ( L ) آن در متابولیسم حیوانات شرکت دارد . اسید لاکتیک تجاری معمولاً مخلوط راسمیک از دو ایزومر فوق است که فعالیت نوری دارد .
۱-۱۲-۱ عملکرد اسید لاکتیک
عموماً تولید اسید لاکتیک با عارضه احساس در کوفتگی بعد از فعالیت شدید در ماهیچه ها مرتبط می باشد. امروزه توجهاتی زیادی به کاهش تولید اسید لاکتیک به این نحو معطوف گردیده است که متعاقب آن بتوان بمدت طولانی تری بدون ایجاد چنین عارضه ای فعالیت و ورزش شدید نمود. برای درک چگونگی کاهش تشکیل اسید لاکتیک در ماهیچه ها ابتدا بهتر است که چگونگی شکل گیری اسید لاکتیک در ماهیچه ها را بررسی نمائیم. در طی اکثر ورزش ها سرعت تنفس افزایش می یابد که در واقع آن نیز به نوبه خود افزایش انتقال اکسیژن به بدن را در پی دارد. در طی ورزش های آئروبیک این اکسیژن افزایش یافته برای تأمین انرژی مورد نیاز کافی می باشد . در طی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *