عوامل دارویی و علایم بالینی

1-6-5 ) ایمنی در ولوواژینیت کاندیدیایی :
اولین سد دفاعی در برابر میکروارگانیسم ها، پوست و نواحی مخاطی می باشند که دارای مواد ضدمیکروبی هستند. این مواد توسط سلول های اپی تلیال و اندوتلیال تولید می شوند. هم چنین آن ها دارای میکروفلورهایی از ارگانیسم های ساپروفیت هستند که مانع از تجمع میکروارگانیسم های دیگر می شوند (87).
ایمنی سلولی در دفاع علیه کاندیدا در نواحی جلدی مخاطی نقش اصلی را ایفا می کند(88).
در یک فرد نرمال، نوتروفیل ها، مونوسیت ها و Tسل های CD8+,CD4+ در دفاع علیه عفونت های
مخاطی با یکدیگر همکاری می کنند(89.90). ایمنی ذاتی، ایمنی همورال و ایمنی سلولی هر سه بر علیه عفونت های کاندیداآلبیکنس وارد عمل می شوند.
ایمنی ذاتی توسط لکوسیت های پلی مورفونوکلئر و ماکروفاژها ایجاد می شود که نقش اصلی را در دفاع کاندیدیازیس سیستمیک بازی می کنند، در حالی که ایمنی سلولی در سطوح مخاطی بیشتر نقش دارد(91.92). تحقیقات انجام شده نشان می دهد که لنفوسیت ها CMI موضعی مهم تر ین نقش دفاعی را بر علیه واژینیت بازی می کنند(93). طبق مطالعات انجام شده توسط Fidel در سال 1995 به نظر می رسد، CMI سیستمیک نقش ، محافظتی بر علیه واژینیت های کاندیدیایی ندارد(94).
1-6-6 ) تشخیص RVVC :
تشخیص بر اساس تاریخچه معاینه فیزیکی و معاینه میکروسکوپیک و کشت می باشد (121).
این بیماری باید توسط یک پزشک با تجربه ، معمولا” یک متخصص زنان تشخیص داده شود تشخیص توسط بیمار آسان نیست و اغلب اشتباه است . از آنجا که علایم یکسان یا مشابه ممکن است علل دیگری داشته باشد .
تست میکروسکوپی سریع می تواند برای حضور مخمر بررسی گردد و همچنین اندازه گیری PH واژن می تواند به حذف دیگر علل کمک شایان توجهی داشته باشد . با این حال حتی حضور کاندیدا به تنهایی برای تشخیص بیماری کافی نمی باشد ، زیرا کاندیدا معمولا” در فلورواژن از زنان سالم نیز وجود دارد . ارتباط حضور کاندیدا با علایم بالینی و سابقه عود ضروری است (3).
1-6-7 ) درمان :
بیمارانی که دارای علایم بالینی عفونت کاندیدایی مهبل هستند و کشت ترشحات مهبلی آنها از نظر کاندیدا مثبت است و یا در نمونه میکروسکوپی آنها کاندیدا مشاهده میشود، درمان باید صورت بگیرد. با توجه به راهنمای مطالعات و مقالات علمی انجام شده، پاسخ رضایت بخش به درمان ( موفقیت درمانی ) زمانی است فرد هم از نظر بالینی و هم از نظر آزمایشگاهی درمان شده باشد.پاسخ درمانی بر اساس علایم بالینی شامل کاهش شدت علایم و نشانه های عفونت کاندیدای مهبلی از شدید به خفیف یا هیچ از خفیف یا متوسط به هیچ می باشد و پاسخ درمانی بر اساس نتایج آزمایشگاهی زمانی مطرح است که نتیجه کشت ترشحات مهبل 2 – 1 هفته پس از اتمام درمان منفی باشد(104).
1-6-8 ) عوامل مؤثر بر روی درمان :
عوامل مختلفی مانند مقدار دارو، مدت اثر دارو، مدت درمان، شکل دارو، روش نگه داری دارو، نوع میکروارگانیسم در درمان عفونت کاندیدایی مهبل مؤثر هستند (22).
1-7 ) تعاریف اولیه ‌از شیمی ‌دارویی :
شیمی ‌دارویی ، جنبه‌ای از علم شیمی ‌است که درباره کشف ، تکوین ، شناسایی و تغییر روش اثر ترکیبات فعال زیستی در سطح مولکولی بحث می‌کند و تاثیر اصلی آن بر داروهاست، اما توجه یک شیمی‌دان دارویی تنها منحصر به دارو نبوده و بطور عموم ، دیگر ترکیباتی که فعالیت زیستی دارند، باید مورد توجه باشند. شیمی ‌دارویی ، علاوه بر این ، شامل جداسازی و تشخیص و سنتز ترکیباتی است که می‌توانند در علوم پزشکی برای پیشگیری و بهبود و درمان بیماریها بکار روند(17).
1-7-1 ) سیر تاریخی شیمی ‌دارویی :
آغاز درمان بیماریها با دارو ،‌ در قدمت خود محو شده ‌است. اولین داروها منشاء طبیعی داشته و عمدتا از گیاهان استخراج می‌شدند و برای درمان بیماریهای عفونی بکار رفته‌اند. قرنها پیش از این ، چینی‌ها ، هندی‌ها و اقوام نواحی مدیترانه ، با مصارف درمانی برخی گیاهان و مواد معدنی آشنا بوده‌اند. به عنوان مثال ، برای درمان مالاریا از گیاه چه‌انگشان در چین استفاده می‌شد. اکنون ثابت شده ‌است که ‌این گیاه ، حاوی آلکالوئیدهایی نظیر فبریفوگین است(17).
سرخپوستان برزیل ، اسهال و اسهال خونی را با ریشه‌های اپیکا که حاوی آستن است، درمان می‌کردند. اینکاها از پوست درخت سین کونا ، برای درمان تب مالاریا استفاده می‌کردند. در سال 1823 ، کینین از این گیاه ‌استخراج شد. بقراط در اواخر قرن پنجم قبل از میلاد استفاده ‌از نمکهای فلزی را توصیه کرد و درمانهای طبی غرب را نزدیک به 2000 سال تحت نفوذ خود قرار داد(17).
1-7-2 ) تاریخ معرفی شیمی ‌دارویی به عنوان علم :
اولین فارماکوپه در قرن 16 و قرنهای بعد منتشر شد. گنجینه عوامل دارویی سرشار از داروهای جدید با منشاء گیاهی و معدنی معرفی شدند. در اواخر قرن 19 ، شیمی ‌دارویی با کشف “پل ارلیش” که ‌او را پدر شیمی ‌درمانی جدید می‌نامند، در ارتباط با اینکه ترکیبات شیمیایی در برابر عوامل عفونی ویژه‌ای از خود سمیت انتخابی نشان می‌دهند، دچار یک تحول شگرف شد(17).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.