شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته شهرستان رفسنجان و سیستم های غیر مشارکتی فعال

وزن مغز .
وزن خشک .
درصد دهن بست (دهان بسته ) .
درصد پوکی .
درصد رو آبی .
درصد نخدو (پسته های ریز نخودی شکل ).
توضیح : موارد اندازه گیری شده در نمونه ها به عنوان شاخص جهت قیمت گذاری کل محموله مد نظر قرار می گیرد.
مرحله پس از تحویل گیری
محموله های پسته منتقل شده به ترمینال بعد از نمونه گیری وتوزین به دستگاههای فرآوری منتقل شده و بعد از فرآوری کلیه پسته های تحویل شده از کشاورزان مختلف ،مخلوط شده ودر سیلوهایی که هر کدام مربوط به رقم خاصی هستند ذخیره می شوند.
روش قیمت گذاری پسته در این سیستم:
به منظور قیمت گذاری پسته کشاورز ،پسته های تحویل گرفته شده (خشک شده در هر دو حالت ) به سه بخش تقسیم می شوند .
پسته خندان .
پسته های دهن بست ، گو ،ته آبی ، زرد و سیاه .
پسته های رو آبی ، نخودو ،کج و مغز.
هر کدام از این سه دسته بر اساس معیارهای قیمت گذاری از پیش تعیین شده قیمت گذاری و با در نظر گرفتن درصد هر کدام ، قیمت کل تعیین می گردد . که قیمتهای در نظر گرفته شده به عنوان قیمت اولیه مد نظر قرار می گیرد . در صورتحساب اولیه صادر شده برای هر کشاورز هزینه های مانند هزینه فرآوری و آزمایشگاه در نظر گرفته شده و این هزینه ها از صورتحساب وی کسر می گردد .(هزینه های فرآوری و آزمایشگاه به تدریج وطی چند قسط از حساب کشاورز کسر می گردد.
نحوه پرداخت پول به کشاورز در این سیستم:
پرداخت پول به کشاورزطی چند قسط صورت می گیرد ( به طوری که در سال جاری« 1390» طی پنج قسط دو ماهی طلب کشاورز پرداخت می گردد) . البته به غیر از اقساطی که به صورت قطعی پرداخت می گردد در پایان دوره طی عملیاتی که انبار گردانی نامیده می شود به فروشندگان پسته به این سیستم ، مبلغی که به عنوان سود نامیده می شود ، پرداخت می گردد(محمودی، 1390).
2-6-1-6- سیستم های غیر مشارکتی فعال
در شهرستان رفسنجان سیستم های مختلفی در بازار خرید و فروش پسته فعال می باشند. از جمله این سیستم ها می توان شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته شهرستان رفسنجان، شرکت پسته ایرانیان، تجار بزرگ و کوچک و دلالان و واسطه ها را نام برد، که هر کدام به وسع خود در بازار پسته فعالیت می نمایند که ذیلا به معرفی بعضی از آنها می پردازیم:
2-6-1-7- شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته شهرستان رفسنجان
شرکت تعاونی تولیدکنندگان پسته رفسنجان تشکلی مردمی در بخش تولید وصادرات محصولات کشاورزیاست. این شرکت سی و پنج سال است که تاسیس شده و بیست سال فعالیتهای عملی دارد،این شرکت در افزایش تولید ، ارتقای بهره وری و کسب در آمدهای ارزی و ریالی فعالیت می نماید وتوانسته با کسب بیش ازدو میلیارد و 631 میلیون دلار درآمد ارزی ، کمک شایان توجهی به تحقق اهداف برنامه توسعه صادرات غیر نفتی کشورمان به عمل آورد. شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته رفسنجان می کوشد تا با به کارگیری روش های علمی در تولید محصول پسته در جهت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری ، براساس آخرین استانداردهای جهانی عمل کند. در حقیقت تعاونی امروز نیز خود در وضع این استانداردها نقش اساسی دارد. میزان برداشت محصول و همچنین کیفیت پسته تولیدی در کشور نیز گرچه با ایده آلهای تعاونی فاصله دارد، اما از رشد کیفی مناسبی برخوردار است که میتواند موقعیت پسته ایران را در بازارهای جهانی در و ضعیت با ثباتی حفظ کند(www.rppc.ir ،1390).
 
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.