دانلود پایان نامه کشورهای توسعه یافته و پیام های رسانه ای

4.7.1.تعریف عملیاتی:به مجموعه اقداماتی گفته می شودکه برای سنجش متغیر ها صورت می گیرد(ملایی توانی،78:1378).
5.7.1.اینترنت:به مجموعه ای از رایانه های متصل بهم در سراسردنیا وشبکه ای که این رایانه ها را بهم متصل ساخته،ومتدهای انتقال اطلاعات بر روی این شبکه ها اطلاق می گردد(شیرکوندوهدایتی آذر،128:1392).
6.7.1.وایبر:یکی ازنرم افزارهای رایگان ارتباطی مبتنی براینترنت است که به سادگی بر روی گوشیهای همراه پیشرفته نصب می شودومیلیون ها کاربر در سراسر جهان از فنا وری های پیام رسان آن استفاده می کنند.(www.viber.com).
7.7.1.سوادرسانه ای:مهارت در دسترسی واستفاده از رسانه ها،تحلیل وارزیابی آنها،تولید وارتباط با پیام های رسانه ای در قالب تفکر انتقادی،بر اساس پیشرفت جنبه های شخصی وتواناییهای خود آگاهی به هدف حل مشکلات را سواد رسانه ای می گویند.(Oxstrand,2009:18)
8.7.1.فضای مجازی: فضایی که از طریق انبوه شبکه های ارتباطی الکترونیک مثل اینترنت خلق شده وقادراست ارتباط گران رایانه رادر هر تعدادودر هرموقعیت جغرافیایی پوشش دهد. وبه هرچیزمرتبط با رایانه،اطلاعات واینترنت وفرهنگ راهبران اینترنت گفته می شود.
8.متغیرهای پژوهش:
الف.متغیرمستقل:اینترنت ووایبر
ب.متغیروابسته:دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1مقدمه
شناخت واقعی و عملی نیازهای نسل جوان امروز مستلزم بررسی ابعاد مختلف عوامل تاثیر گذار و اثر پذیری از فناور ی نوین ارتباطی است. متاسفانه بخش عمده ای از مدیران و مسوولان و برنامه ریزان و تصمیم سازان ما یا نمی خواهند و یا نمی توانند به شناخت این فناوری بپردازند؛ اینترنت ورایانه نه تنها میزان و سطح اطلاعات نسل جوان را افزایش داده بلکه بر تمایلات و گرایشات او نیز تاثیر گذاراست.
آنچه دررابطه با نسل جوان در تعامل با اینترنت وخواص مثبت آن می توان گفت، خصوصیت آزادی انتشار اطلاعات ازطریق اینترنت است و این در تناقض با سیاست محدود سازی قرار دارد. اینترنت ضد سانسور است ، مروج دمکراسی است ،و با خود الگوی نوین زندگی مدرن را به ارمغان می آورد ؛کاربر اینترنت هم دارای سطح تحصیلی بالاتری نسبت به سایر همسالان خود است وهم بر اثر استفاده از این رسانه به سطح بالاتری از دانش و اطلاعات ارتقا می یابد؛ اینترنت حتی منجر به ایجاد یک طبقه نخبه در جامعه شده که با جهان خارج به خوبی آشنایی دارد؛ نه می شود به این نخبگان دروغ گفت نه می توان به آنها عقیده ای را تحمیل کرد.قدرت اینترنت ووسعت ابعادرسانه ای آن به حدی است که براحتی می تواند عملکرد برخی رسانه های داخلی نظیر مطبوعات ، رادیو و تلویزیون و حتی خبرگزاریها را تحت تاثیر قرار داده وبه حاشیه براند.
جوان امروز تنها بافشار دادن چند دکمه و کلید می تواند مستقیما با وقایع آنسوی مرزهای جغرافیایی اش تماس بگیرد ، نظر بدهد ،مشارکت کند ،اعتراض کند ، رشد نماید ، پیام بدهد، پیام بگیرد، نگاه او به رسانه ها ، به والدین ، به مدرسه و دانشگاه ،به گروه دوستان ، به مسوولان ، به سیاست ، به ایدئولوزی ،و به رفتارهای اجتماعی تفوتهای آشکاری پیدا کرده است ورود اینترنت و رایانه به زندگی نسل امروز حتی بر ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور نیز تاثیر گذاشته است و برخی از این ساختارهاسعی کرده اند خود رابا شرایط جدید تطبیقدهند ، این نسل ، نسلی است که رای می دهد ؛یا حتی اگر لازم بداند رای نمی دهد و با این رفتار خود سرنوشت سیاستمداران و احزاب و نهادهای سیاسی را تعیین می کند پس باید به خواسته ها و آرمانها و تمایلات او توجه کرد.
2-2چرا اینترنت رشد می کند ؟
زمانی در این کشور می توانستند با هر پدیده جدید تکنولوزیکی با پاک کردن صورت مساله به راحتی برخورد کنند که البته همان زمان هم این برخوردها تاثیر گذارو موفق نبود تجربه ویدئو مثال بارز این موضوع است در مورد ماهواره نیز وضع به همین صورت است اما امروز اتفاق دیگری رخ داده است . اینترنت هر روز فراگیرتر می شود تنها در ظرف یک سال یعنی از سال 1380 تا سال 1381 تعداد کاربران اینترنت از 8/1 به 2/3 میلیون نفر رسیده است با اینترنت نمی توان مانند ویدئو یا ماهواره برخورد کرد یعنی شیوه حذفی جوابگو نیست مگر اینکه بخواهیم همه کامپیوترها را در کشور جمع کنیم و مانند طالبان آنها را بر سر درختان به صورت منهدم شده آویزان کنیم! اینترنت بر کامپیوترو تلفن استوار است تجربه ممنوعیت ویدئو و ماهواه اکنون پیش روی ماست ویدئو آزاد شد و مجلس اصلاحات تحت فشارهمین نسل جوان مجبور به اصلاح قانون ماهواره شد .
در مورد اینترنت اگر چه مسئولان اصلاح طلب با غفلت خود از این حوزه و رها کرده آن هیچ گونه قانونگذاری مشخصی نکردند اما در اولین برخورد مسئولان عالیرتبه کشور با این پدیده خوشبختانه با نگاه حذفی به آن نگریسته نشد اولین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت بهره گیری از پتانسیل و توسعه شبکه های رایانه ای و اطلاع رسانی در کشور تاکید کرده است در ماههای اخیر که سیاست فیلتر کردنFiltering برخی از سایتها اجرا شده است نیز بیشتر منع استفاده از سایتهای غیر اخلاقی برای جوانان و نوجوانان مد نظر بوده است
البته یکی از نگرانیهای مشترک والدین در همه جوامع نحوه استفاده کودکان از اینترنت است به همین منظور حتییک گروه دیده بان اینترنتی در انگلستان، به عنوان بخشی از تلاش های جاری برای مصون نگاه داشتن کودکان در شبکه جهانی کامپیوترها، سیستم جدیدی را راه اندازی کرده استاین سیستم به گونه ای طراحی شده است که به والدین امکان می دهد با مسدود کردن سایت ها و “گپ خانه” های (chatroom) خاصی که تصور می شود مورد استفاده افرادی است که از کودکان سوء استفاده جنسی می کنند، محتویات اینترنت را کنترل کنند.
از این فیلترها می توان برای منع دسترسی به سایت های سکسی، خشونت بار، نمایش دهنده مواد مخدر و تبلیغ کننده مشروبات الکلی استفاده کرد والدین می توانند این نرم افزار را به طور رایگان از سایت “آی سی آر ای” پیاده کرده و به دلخواه خود، دسترسی کودکان به سایت ها را کنترل کنند.
البته مسدود کردن سایتهای سیاسی در ایران به گفته برخی از مسئولان یک اشتباه بوده و در حال اصلاح آن هستند با این وجود باید اذعان داشت که سیاست مسدود سازی اگر چه در بسیاری از کشورها اعمال می شود اما یک امر مبنایی نیست و با استفاده از نرم افزارهای ضد فیلترینگAnti Filtering امکان دور زدن این سیاست وجود دارد . اینترنت محدود و سانسور نمی شود چون تکنیکهای خنثی سازی محدودیتها را نیز در خود دارد اینترنت موجی است که آغاز شده و تنها می توان بر آن سوار شد و موج سواری کرد ایستادن در مقابل این موج سهمگین مساوی تحمل هزینه های فراوان است اینترنت برای نسل جوان کشورهایی مثل ایران وسیله ای برای انتقال دانش فنی و فناوری نیز هست با بهره گیری از امکانات اینترنت می توان فاصله و شکاف علمی و اقتصادی ایران و کشورهای توسعه یافته را تا حد زیادی پر کرد باید به جای فکر کردن به محدود سازی که بازی موش و گربه را به یاد می آورد به فکر برنامه ریزی و تولید “دادهو محتوی ” contentدر این شبکه جهانی بود
چرا از اینترنت برای انتشار ذخایر غنی فرهنگی و ادبی ایران استفاده نمی کنیم؟ چرا از آن برای آموزش و پرورش ، تجارت ، بانکداری ، سرگرمی ، خدمت رسانی به مردم (دولت الکترونیکی) تبلیغات،حتی مسایل و آموزه های مذهبی و دینی ،روزنامه نگاری ،صنعت ، فناوری نوین در کشاورزی ، اقتصاد ، و دهها زمینه مثبت دیگر استفاده نمی کنیم ؟
به قول دکتر حسام الدین آشنا استاد دانشگاه در ایران بیشترین فعالیت را در حوزه اطلاع‌رسانی الکترونیک نه دانشگاه‌ها دارند و نه نشریات. بلکه بیشترین فعالیت را اتفاقا حوزه‌های علمیه داشته اند. بزرگ‌ترین سایت‌های ایران نه وابسته به دانشگاه‌ها است نه وابسته به موسسات دولتی و یا مطبوعاتی و هنری. بلکه وابسته به حوزه‌های علمیه است. اگر حجم اطلاعات و CDها و اطلاعات را با حجم تولیدات مقایسه کنید تفاوت عظیم آنرا خواهید دید. چون در حوزه‌ها میراث بزرگی وجود دارد که فقط احتیاج داشته تایپ شود و فرمت ساده‌ای به آن داده شود و در محیط اینترنت قرار بگیرد. اما در حوزه ‌دانش‌های تجربی، ما بخاطر عقب ماندگی‌های علمی بزرگی که داریم وقتی به حوزه اینترنت هم رسیده‌ایم دچار لکنت زبان جدی شده‌ایم.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.