دانلود پایان نامه درمورد مدیریت ارتباط با مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتری

ساختار بانک به صورت دقیق بر مبنای مشتری محوری طراحی شود.
هدف اصلی بانک ما بر مبنای اهداف تجاری واضحی که با بدست آوردن مشتری ، نگهداری مشتری وتوسعه برنامه های مرتبط با مشتری کسب می شود بنا شود.
بانک متخصصین فروش وبازار یابی جهت اجرای موفقیت آمیز CRM استخدام کند.
برنامه های آموزشی کارکنان بانک در راستای بالا بردن مهارت آنها در ارتباط با مشتری باشد.
در ساختار بانک سیستمی برای نظارت، تحلیل وحل مسایل مشتریان در نظر گرفته شده است.
بانک به طور مستمر به بهبود فناوری ها وفرایند های ارایه خدمات به مشتریان بپردازد.
در فرضیه سوم مشاهده شد مدیریت دانش در بانک ها با عملکرد تجاری آنها رابطه دارد.
بانک یک کانال دو طرفه بین مشتریان اصلی وبانک جهت ایجاد ارتباط موثر وتبادل نظر بین کارکنان و مشتریان طراحی کند.
کارکنان بانک با استفاده از تعاملات رو در و وهمچنین مباحثه در ارتباط با مسایل و مشکلات موجود با مشتریان، به آنها کمک کنند.
کارکنانی که در بانک هموراه در تلاش برای کسب دانش در ارتباط با مشتری محوری باشند، تشویق شوند.
در فرضیه چهارم CRM مبتنی برفناوری به کار رفته در بانک ها با عملکرد تجاری آنها رابطه دارد.
بانک از نرم افزار های مناسب جهت ارایه خدمات به مشتریان استفاده کنند.
بانک از سخت افزار های مناسب جهت ارایه خدمات به مشتریان استفاده کنند.
بانک از پرسنل متخصص جهت پشتیبانی از سیتسم های کامپیوتری که برای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان طراحی شده است، استفاده کند.
بانک از یک سیستم یکپارچه وجامع اطلاعاتی برای مشتریان استفاده کند.
بانک در طراحی سیستم های الکترونیکی همواره به راحتی مشتریان در استفاده از آن توجه کند.
5-6) پیشنهادات بر ای تحقیقات آتی:
1.تاثیر انواع فناوری های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) برعملکرد بررسی گردد.
2. تاثیرانواع فن آوری های مدیریت ارتباط با مشتری در راستای ایجاد ارزش در موسسات مالی و اعتباری بررسی گردد.
3. بررسی استراتژی های موثر در اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری
منابع:
آرمسترانگ، م. (1385). مدیریت عملکرد راهبردی کلیدی و راهنمای عملی، ترجمه سعید صفری. انتشارات جهاد دانشگاهی.
آکر، د. (1386). مدیریت استراتژیک بازار. مترجمین : صفرزاده ، حسین و خادمی ، مهدی و فرهنگی ، علی اکبر، تهران ، انتشارات پیام . پویا، چاپ دوم.
آل اسحاق، ی ( 1388) ،”اصلاح نظام بانکی ضرورت تحول اقتصادی ” روزنامه ایران اقتصادی، سال 15 ، شماره 4368
البداوی، ا.، عنایت تبار، م. (1385). مدیریت ارتباط با مشتری در محیط الکترونیکی. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، تهران.
الوندی، م-کریمی، م (1388)” بررسی مقایسه ای مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) سه بانک ایرانی با رویکرد مدل سوئیفت “مجله مدیریت توسعه و تحول، شماره 1صص 57-49.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.