دانلود پایان نامه درمورد تعریف مسئولیت کیفری و مطالعه کتابخانه ای

1-6-اهداف
اهدافی که در این تحقیق دنبال می‌شود، عبارت‌اند:
1. بررسی مفهوم مسئولیت و بیان انواع آن
2. بررسی و تبیین مبانی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای غیراستاندارد
3. کنکاش پیرامون منابع قانونی مسئولیت تولیدکنندگان کالاهای غیراستاندارد
4. بررسی مشکلات و موانع برخورد کیفری با تولید کنندگان متخلف
1-7-اهمیت و ضروت انجام تحقیق
در عصر حاضر شاهد گسترش و پیشرفت علمی و صنعتی و به تبع آن تولید انبوهی از کالاها و خدمات مختلف و متنوع هستیم. همچنین به دلیل روی آوردن افراد جامعه به مصرف گرائی، باعث شده که روابط بین تولید کننده و فروشنده با مصرف کننده بسیار پررنگ شود. به طوری که همه افراد جامعه روزانه با یکدیگر در تعامل و داد و ستد هستند و نه تنها فقط اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی در قالب شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ نیز درگیر تجارت هستند. با توجه به پیشترفت صنعت و تکنولوژی و گسترش روابط تجاری و داد و ستد و نیز تولید محصولات گوناگون و متفاوت و رشد مصرف گرائی، رابطه بین تولید کنندگان و فروشندگان با مصرف کننده از اهمیت به سزائی برخوردار گشته چرا که همه روزه افراد جامعه با این مسأله رو به رو هستند. یکی از مسائل مهم در این خصوص خسارتی است که مصرف کننده از کالای تولید شده می‌بیند که از استاندارد لازم برخوردار نیست. با توجه به اهمیت این موضوع بر آن شدیم تا این مسئله را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
1-8-روش تحقیق
روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی می‌باشد و مشتمل بر مراحل زیر است:
مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد شد. در ابتدا اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می‌گردد. مرحله دوم: بررسی، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به بررسی کیفیت اطلاعات، بررسی صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می‌شود. مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در این رابطه به وسیله مراجعه به کتاب‌ها، پایان نامه‌ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی انجام می گییرد. مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری شده به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می‌شود. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد استفاده نهادها و دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد. مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.
1-9-ساماندهی تحقیق:
در نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.
فصل نخست: کلیات تحقیق
در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش بیان می‌داریم تا خواننده با آمادگی بیشتری وارد بحث اصلی شود. این کلیات شامل بیان مسئله، سؤالات، فرضیه‌های تحقیق و پیشینه و ….. است.
فصل دوم: مسئولیت کیفری در بستر حقوق کیفری ایران
در این فصل ضمن مفهوم شناسی مسئولیت و بررسی انواع آن، به تعریف مسئولیت کیفری پرداخته و نظریات حقوقدانان در این خصوص را بیان خواهیم نمود.
فصل سوم: کالاهای غیراستاندارد و شرایط موجد مسئولیت
در این فصل ابتدا به مفهوم شناسی کالاهای غیراستاندارد و معیوب پرداخته سپس شرایط موجد مسئولیت این نوع کالاها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل چهارم: مسئولیت کیفری تولیدکنندگان
در این فصل ضمن بررسی مبانی مسئولیت کیفری تولید کنندگان، این مسئولیت را در قوانین موضوعه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فصل پنجم: نتیجه گیری: در این فصل نتیجه مطالب بیان شده در این پژوهش را ارائه خواهیم داد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.