دانلود پایان نامه حقوق با موضوع میثاق بین المللی حقوق

سکوت خود را اعمال کند یا خیر و این تصمیم می توانست در این که آیا او متهم بوده یا خیر موثر واقع شود و مطابق با قانون داخلی امکان برداشت های مغایر از سکوتش در محاکمه و در طول بازجویی پلیس مقدور بود، چنین نظر داد که تقصیر در امکان دسترسی فرد به وکیل در طول 48 ساعت پس از دستگیری نقض ماده 6 کنوانسیون اروپایی است.
در پرونده ای دیگر متهم از سال 1984 تا 1985 در بازداشت بود و وکیلی هم در دسترس نداشت، کمیته حقوق بشر رای داد که در این مورد نقض قانون صورت گرفته است.
در شرایط مشابه عامل جرم به مدت دو ماه و نیم در بازداشت بود بدون این که به وکیل دسترسی داشته باشد.
ذکر یک نکته نیز ضروری است و آن این که شخص متهم باید بتواند به صورت محرمانه با وکیل خود ارتباط داشته باشد و مقامات نیز باید به محرمانه بودن ارتباطات و مشاوره های بین وکلا و موکلین احترام بگذارند.
در شق (ب) و (د) بند (3) ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند (1) اصل 11 ، اصل 15 ،بند (2) اصل 17 و بند (3) اصل 18 مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس، شق (ه) بند (2) ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و شق (ج) بند (1) ماده 7 منشور آفریقایی برای متهم حق برخورداری از وکیل و ارتباط محرمانه پیش بینی شده است.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که تمام اطلاعات و کمک هایی که در اختیار متهم قرار می گیرد، در صورتی مفید و موثر هستند که با زبانی باشد که فرد آن را می فهمد.هر فردی که دستگیر یا بازداشت می شود و زبانی که مقامات با آن تکلم می کنند را نمی فهمد، حق دارد با زبانی که قادر به فهمیدن آن است است از حقوقش مطلع شود.او همچنین حق دارد طبق اصل 14 مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس، در صورت لزوم به صورت رایگان از داشتن یک مترجم که در مراحل
رسیدگی قضایی، پس از دستگیری اش به او کمک کند، بهره مند شود.
گفتار دوم: حق دسترسی افراد بازداشت شده به محیط بیرون از بازداشتگاه
همه افرادی که از آزادی شان محروم شده اند و در بازداشتگاه نگهداری می شوند باید حق دسترسی فوری و ملاقات با خانواده هایشان، وکلا، پزشکان و مسئولین قضایی را داشته باشند.دسترسی به محیط خارج از بازداشتگاه یک تضمین اساسی در برابر نقض حقوق بشر است.
بند اول: حق ارتباط و ملاقات
افرادی که قانونا در بازداشتگاه هستند برای مدت زمانی حق آزادی خود را از دست می دهند و با محدودیت هایی از جمله حق آزادی رفت و آمد و آزادی اجتماعات مواجه می شود، اگرچه افراد بازداشت شده تا زمانی که مجرمیت آن ها ثابت شود، بی گناه فرض می شوند با این وجود این افراد به این دلیل که تحت کنترل اند بسیار آسیب پذیر هستند.افراد بازداشت شده نباید مورد سختی و مشقت و یا محدودیتی غیر از محدودیت هایی که ناشی از محرومیت از آزادی است قرار گیرند.
فرد بازداشت شده باید حق ارتباط با دنیای بیرون را داشته باشد و این حق برای حفاظت از حقوق وی و رعایت حقوق انسانی، مهم است.حق ارتباط با دیگران و ملاقات برای افراد بازداشت شده، تضمیناتی بنیادین و اساسی در برابر سوء استفاده های حقوق بشری همانند شکنجه و رفتارهای نادرست می باشد.افراد بازداشت شده باید بتوانند با محیط خارج، با در نظر گرفتن محدودیت ها و شرایطی معقول، ارتباط برقرار کنند.
بازداشت بدون حق تماس و ملاقات بلند مدت در نوع خودش می تواند بی رحمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز باشد.کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در آوریل 1997 بیان کرد که” بازداشت بدون حق تماس و ملاقات طولانی مدت ممکن است مقدمه شکنجه را تسهیل کرده و خود موجب نوعی رفتار غیر انسانی و بی رحمانه و تحقیرآمیز شود”.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، ممنوعیت کامل بازداشت بدون حق تماس و ملاقات را خواستار شده است.او بیان کرد که: شکنجه غالبا در طول بازداشت بدون حق تماس و ملاقات، بیشتر از همه
چیز انجام می شود، این نوع بازداشت می بایست غیرقانونی اعلام شود و افرادی که بدون حق تماس و ملاقات بازداشت می شوند باید بدون تأخیر و فورا آزاد شوند.
کمیته حقوق بشر نیز بیان کرده است که بازداشت بدون حق تماس و ملاقات موجبی برای شکنجه خواهد بود و نتیجتا از این روش و نوع بازداشت می بایست خودداری شود.
کمیسیون آمریکایی هم اعلام کرده است که رویه بازداشت بدون حق تماس و ملاقات، مغایر نگهداری توام با احترام به حقوق بشر بوده و موقعیتی را که موجب دیگر روش ها از جمله شکنجه می شود، ایجاد می کند.
دادگاه آمریکایی همچنین نظر داد که بازداشت بدون حق تماس و ملاقات به مدت 36 روز، ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی موضوع بند (2) ماده 5 کنوانسیون آمریکایی را نقض می کند.
بند دوم: حق اطلاع به خانواده از بازداشت و حق دسترسی به پزشک
هر فردی که دستگیر یا بازداشت می شود حق دارد این موضوع را به خانواده یا دوستانش اطلاع دهد.این اطلاع باید شامل موضوع دستگیری یا بازداشت و مکانی که در آن جا نگهداری می شود، باشد.چنانچه فرد به مکان حبس دیگری نیز منتقل شود باید خانواده و دوستانش مجددا مطلع شوند.
اطلاع و آگاهی دادن باید فورا انجام شود و زمانی که در موارد استثنائی امکان به تأخیر افتادن این اطلاع جهت اجرای عدالت وجود دارد، تأخیر مزبور نباید روزها به طول انجامد.
افرادی که در بازداشتگاه قبل از محاکمه به سر می برند باید از تمام تسهیلات مورد نیاز برای ارتباط با خانواده و دوستانشان بهره مند شوند.کمیسیون آمریکایی استدلال کرد که حق
ملاقات با بستگان ” یک الزام اساسی و بنیادین ” برای تضمین احترام به بازداشت شدگان و حق حمایت خانواده است.کمیسیون همچنین بیان کرد که حق ملاقات نسبت به تمام افراد بازداشت شده صرف نظر از ماهیت جرمی که آن ها متهم به آن شده اند، اجرا می شود.
بند (1) و (4) اصل 16 و اصل 19 مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس به این بحث اشاره دارند.
افرادی که توسط مأمورین اجرای قانون در بازداشت نگهداری می شوند، حق دارند که توسط پزشک معاینه شده و در صورت ضرورت از آن ها مراقبت پزشکی شود.این حق به عنوان یک تضمین در برابر شکنجه و رفتار غیرانسانی در میان دیگر موارد مورد توجه قرار می گیرد، به علاوه بخش مهمی از وظیفه مأمورین، تضمین احترام به حیثیت ذاتی فرد انسانی است.
کمیته حقوق بشر بیان کرده است به موجب حمایت از افراد بازداشت شده، هر فرد بازداشتی باید امکان دسترسی منظم و ضروری به پزشک را داشته باشد.
حقوق افراد بازداشت شده جهت دسترسی به مراقبت پزشکی می بایست به درمان های دندان پزشکی و روان شناسی جهت تشخیص بیماری و در موارد مقتضی جهت درمان تعمیم داده شود.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

افراد بازداشت شده طبق اصل 24 مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس باید پس از ورود به مکان بازداشت هرچه سریعتر مورد معاینات پزشکی قرار گیرند.مراقبت پزشکی باید به صورت رایگان انجام شود.
گفتار سوم: حق حضور فوری نزد قاضی یا دیگر مسولان قضایی
هر فردی که بازداشت می شود ضروری است که در اسرع وقت به اتهام او رسیدگی شود و باید “فورا” نزد قاضی یا دیگر مسئول قضایی که به موجب قانون مسئولیت اعمال و اجرای اختیارات قضایی را دارد، حاضر گردد.

استانداردهای بین المللی نیز مقرر می دارند که جلسات رسیدگی فورا پس از دستگیری تشکیل شود.در حالی که هیچ گونه محدودیت زمانی صریحا توسط این استانداردها اشاره نشده است و این امر باید در هر پرونده مورد به مورد بررسی شود.کمیته حقوق بشر بیان کرده است که تأخیرات نباید از چند روز تجاوز نماید.
در اغلب موارد بازداشت اولیه متهم توسط پلیس صورت می گیرد ولی به دلیل اینکه آن ها فاقد صلاحیت قضایی هستند، نمی توانند نسبت به دلایل بازداشت یا عدم آن تصمیم گیری کنند.در واقع به منظور حمایت از حق آزادی و رهایی از دستگیری یا بازداشت خودسرانه و به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر بنیادین و اساسی، تمام اشکال بازداشت و حبس باید توسط مقام قضایی یا سایر مسئولین صادر شود و تحت نظارت و کنترل موثر آن ها باشد و متهم فقط باید نزد قاضی یا دیگر مسئولین قضایی که ابلاغ قضایی دارند، حضور یابد.چنانچه فرد بازداشت شده نزد مسئول دیگری غیر از قاضی حاضر شود، این مسئول باید مسئولیت اعمال قدرت قضایی را داشته و مستقل از طرفین باشد.همه مسئولین قضایی اجرایی باید مستقل بوده و به صورت کامل ضوابط مندرج در اصول بنیادین در مورد استقلال قضایی را اعمال و اجرا نمایند.
هدف از حضور متهم نزد مقام قضایی بررسی موارد زیر است:
الف) وجود دلایل قانونی کافی برای دستگیری
ب) ضرورت بازداشت قبل از محاکمه
ج) تأمین آسایش
د) جلوگیری از نقض حقوق اساسی
در پرونده ای عدم رعایت این امر موجب محکومیت دولت انگلستان به بازداشت غیرقانونی شد.در این پرونده 4 متهم که به اتهام اقدامات تروریستی بازداشت شده بودند بنابر دستور وزیر کشور بین 4 روز و 6 ساعت تا 4 روز و 16 ساعت و نیم در بازداشت بودند.دادگاه اروپایی حقوق بشر بازداشت آن ها را غیرقانونی اعلام کرد، زیرا فقط مقام قضایی می تواند نسبت به ادامه بازداشت متهم تصمیم گیری کند و نه وزیر کشور یا دیگر مسولان امنیتی که مقام قضایی محسوب نمی شوند.
کمیسیون آمریکایی بیان کرده است چنانچه دادگاه رسما از بازداشت مطلع نشود یا صرفا پس از یک تأخیر قابل توجه ای مطلع شود در این صورت حقوق فرد بازداشت شده رعایت نشده است.این حاکی از این است که چنین وضعیتی خود زمینه دیگر اشکال سوء استفاده را فراهم می کند.همچنین موجب از بین رفتن احترام به دادگاه و نفوذ آن ها و نهادینه شدن بی قانونی می گردد.
با توجه به اهمیت این حق در حمایت از افراد بازداشت شده در برابر موارد نقض فاحش حقوق بشر شامل ناپدیدشدگی ها، عفو بین الملل اعلام کرد تمام افراد پس از آن که به مکان حبس آورده شدند باید نزد مسئولین قضایی “بدون تأخیر” حاضر گردند.
اصل 4 مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکل از بازداشت یا حبس ، بند (3) ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به این بحث اشاره دارند.
گفتار چهارم: حقوق دوران بازجویی
بازجویی و تحقیق از فرد متهم با هدف کشف حقیقت از قدیمی ترین طرق مورد استفاده در مراجع قضایی می باشد.در واقع بازجویی روشی قضایی با رعایت حقوق دفاعی متهم و تشخیص اتهام درست از نادرست است که توسط مقام قضایی یا امنیتی صورت می گیرد.
در دوران استبداد، وصول به حقایق از طریق وادار کردن متهم به اقرار و اعتراف به بزه و کیفیت ارتکاب آن با هر وسیله ای ممکن بوده است.در حالی که امروزه در اسناد بین المللی استفاده از اجبار و فشار برای اخذ اطلاعات و اقرار از متهم علیه خود ممنوع اعلام شده است.
اهمیت بازجویی و آثار ناشی از آن ایجاب می کند که متهم در پاسخ به پرسش های مقامات قضایی با احتیاط عمل کند.آگاهی متهم از این نکته بسیار موثر در سرنوشت قضایی اوست.در واقع در مرحله بازجویی باید برای احتراز از اتخاذ روشی غیر موثر و یا مخرب، مبادرت به شناخت متهم کرد، این امر موجب می شود که بازجویی از وی درست انجام شود.اشخاص متهم زمانی که نزد مقامات حاضر می شوند آنچنان از حالت روحی و روانی غیر عادی برخوردار می گردند که قادر به درک جایگاه بازجویی و آثار و تبعات ناشی از آن نیستند، روش بازجویی باید متناسب با شخصیت فرد، سن و جنس او باشد. بازجویی باید به گونه ای باشد تا در متهم اعتماد و اطمینان ایجاد شود، بدین جهت عدم رعایت این شرایط
و تشریفات قانونی در اعلام مواظبت در اظهارات به متهم می تواند حق دفاعی مناسب از او را مختل نماید.
هانس گروس بازپرس آلمانی می گوید:

«بازجویی در جو سرشار از اعتماد باید انجام شود.فضای بدگمانی، ترس، دلهره موجب انحراف تحقیقات خواهد شد.این اطلاعات باید به عنوان مقدمه مورد استفاده بعدی قرار گیرد».
همانطور که قبلا هم توضیح داده شد متهمین افرادی آسیب پذیر هستند که در معرض موارد نقض حقوق بشر در طول بازجویی و رسیدگی های کیفری قرار می گیرند.مخصوصا افرادی که در بازداشتگاه ها به منظور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *