دانلود پایان نامه تعاریف اصطلاحات و مباحث عام و تعاریف اصطلاحات

1-3-پرسش های تحقیق
1 -مهمترین ادله فقهی احکام عده در زنان چیست؟
2-چرا زنان باید عده نگه دارند و چه زنانی ازشمول آن مستثنی گردیده اند؟
3-آیا میتوان بر اساس مبانی فقهی حکم زنان فاقد رحم را مانند زمان صغیره،یائسه و غیرمدخوله فرض کرد؟
1-4-فرضیات تحقیق
مهمترین ادله فقهی حکم عده آیه یک سوره طلاق و روایات کثیره در این باره است.
برائت از حمل مهمترین دلیل عده در زنان است و بدین خاطرزنان غیرمدخوله،یائسه و صغیره از این قاعده مستثنی شده اند.
به نظر می رسد می توان بر اساس مبانی فقهی خصوصا روایات وارده در این خصوص زنان فاقد رحم را مانند زنان مستثنی از عده فرض کرد.
1-5- روش تحقیق
این تحقیق بر اساس روش تحلیلی-توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته است.
فصل دوم : تعاریف اصطلاحات و مباحث عام
فصل دوم :
تعاریف اصطلاحات و مباحث عام
بخش اول:تعاریف
2-1- ویژگی فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی زن
قبل از پرداختن به موضوع تحقیق لازم است اطلاعاتی کامل از فیزیولوژی زن داشته و مراحل رشد تا بلوغ و پس از آن تا یائسگی بررسی و مشکل زنان فاقد رحم نیز طرح گردد و سپس با این پیش فرض وارد بحث اصلی گردیم.
2-1-1- تعریف بلوغ
از نظر لغوی بلوغ به معنی کامل شدن و به حد کمال رسیدن است.
از نظر فیزیولوژیکی، بلوغ زمانی است که بدن نوجوان شروع به رشد و تغییر می کند و توانایی تولید مثل پیدا می کند. تغییرات بدن در دوره بلوغ، سریع تر از هر دوره ای به جز نوزادی است.
2-1-2- بلوغ زن
دختران همه جا زودتر از پسران بالغ می شوند و اصولاً رشد دختران در سنین 10 تا 15 سال سریعتر از پسر و رشد پسران از سن 17 سریعتر می شود تا در سن 24 و 25 سالگی که آخرین میزان نمو مرد است متوقف می مانند. در صورتی که نمو دختران تا سن 18 سال بیشتر نیست و این آخرین فرصت رشد و نمو آنها است. متخصصان می گویند: رشد دختران سریعتر از پسران است به این معنا که رشد استخوان بندی رویش دندان ها و رشد غدد تناسلی در آنها سریعتر از پسرها است.
2-1-3- تغییرات دوران بلوغ در انسان
وقتی بدن به سن خاصی می رسد، مغز هورمونی ترشح می کند که باعث شروع تغییرات بلوغ می شود. این هورمون، هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GNRH) نامیده می شود، که به غده هیپوفیز می رود. هیپوفیز غده کوچکی است، که در زیر مغز قرار گرفته است. پس از رسیدن هورمون گنداتروپین به این غده، هیپوفیز دو هورمون به داخل خون می ریزد.
این دو هورمون، هورمون های لوتئینه کننده (LH) و محرک فولیکولی (FSH) نامیده می شوند.
این دو هورمون هم در بدن دخترها و هم در بدن پسرها وجود دارد و براساس جنسیت فرد، این هورمون ها به قسمت های متفاوتی از بدن می روند و تغییرات بلوغ را ایجاد می کنند.
این هورمون ها در بدن به گردش در می آیند و باعث می شوند، که فرد از یک نوجوان تبدیل به یک فرد بالغ با سطوح هورمونی بالغین شود. این عمده ترین اتفاقی است که در دوران بلوغ رخ می دهد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.