دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد روحیه کارآفرینی

درنوسک و اریکسون ، 2005). در الگوی نیت کارآفرینانه بیرد (1988)، خود کارآمدی به عنوان یک عنصر مهم در تبیین رفتار کارآفرینانه به شمار می‌رود(همان). بوید و وزیکیس ،(1994)، معتقدند خود کارآمدی بر شناسایی فرصت، خطرپذیری و پرورش ایده‌های کارآفرینانه تأثیر می‌گذارد. در زمینه‌ی تأثیر آموزش‌های کارآفرینی بر باورهای خود کارآمدی سو لیوان و ماهالیک (2000)نشان داده‌اند که خود کار آمدی زنان شرکت کننده در جلسات آموزش کار آفرینی افزایش یافته است. کازوف (2003) با مطالعه روی کار آفرینان بالقوه بیان می‌کند بین آموزش کارآفرینی و خود کار آمدی رابطه‌ی مثبتی وجود دارد . میفیلد و ویرر (2000) طی تحقیقی، به بررسی جایگاه نظریه یادگیری‌ اجتماعی در رابطه با آموزش کارآفرینی پرداختند . آن‌ها متوجه شدند که می‌توان با بهره گرفتن از اصول نظریه یادگیری اجتماعی به آموزش کارآفرینی پرداخت. نول ، (1993) به طور ویژه‌ای تأثیر آموزش کارآفرینی را بر گسترش انگیزه‌ی کارآفرینانه و پذیرش خود کارآمدی، مورد توجه قرار داد که نتایج تحقیق نشان داد گرایش طبیعی به عمل به عنوان یک کارآفرین، انگیزه‌ی کارآفرینی و خود کارآفرینانه، همگی امتیازات ویژه‌ای است که در میان دانشجویان فارغ‌التحصیل کارآفرینی وجود دارد. یک فرا تحلیل(راش و فریز ،2007) نشان داده است که خود کارآمدی به گونه‌ی به شدت مثبتی با ایجاد شغل و موفقیت کارآفرینی ارتباط دارد.

جمع بندی فصل دوم :
نهایتاً با در نظر گرفتن کلیه مطالب که در بخش پایه‌های نظری و همچنین در بخش پیشینه پژوهش ارائه شد می‌توان چنین نتیجه گیری کرد که آموزش کارآفرینی می تواند بر روحیه کارآفرینی دانشجویان تأثیر بسزایی داشته باشد. و با توجه به این که خود کارآمدی به عنوان یک متغیر واسطه‌ای در کارآفرینی شناخته شده است این متغیر کلیدی ترین و ضروری‌ترین مؤلفه در امر کارآفرین شدن است و باید از مهم‌ترین برنامه‌های آموزشی تلقی گردد. حال با در نظر گرفتن این عوامل و با توجه به این امر که در کلیه پژوهش‌های گزارش شده پیشین فقط به بررسی تأثیر آموزش بر کارآفرینی پرداخته شده و به ندرت در پژوهش‌ها متغیر خود کارآمدی همراه با دو متغیر آموزش برنامه درسی کارآفرینی و روحیه کارآفرینی بررسی شده است، در پژوهش حاضر هر سه متغیر با یکدیگر در نظر گرفته شده و تأثیر آن‌ها بر روی یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. آموزش کارآفرینی در تعامل با خود کارآمدی در مراکز آموزش عالی می‌تواند روحیه کارآفرینی دانشجویان را بالا برده و در نتیجه به پیشرفت و توسعه کشور کمک کند و مواردی مانند اشتغال، انتقال تکنولوژی، بهبود کیفیت زندگی، رفاه و سرمایه و خودکفایی را به همراه داشته باشد از این رو، باید در دانشگاه‌های کشور نیرویی تربیت شود که با برخورداری از روحیه کارآفرینی پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه منتظر کار نماند یا به جستجوی کار نپردازد بلکه خود کارآفرین باشد و از علم، ثروت خلق کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که قرار گرفتن برنامه درسی کارآفرینی در رئوس دروس دانشگاه می‌تواند گامی مؤثر به سوی کارآفرین شدن دانشگاه‌ها باشد.

فصل سوم:

روششناسی پژوهش

3-1- مقدمه
در این فصل شیوه گردآوری داده‌ها، روش تحقیق بکار گرفته در پژوهش و چگونگی انجام آن بررسی می‌شود. بدین ترتیب ابتدا جامعه مورد مطالعه، نمونه و حجم نمونه و روش نمونه گیری و ابزارهای گردآوری داده‌ها و پایایی و روایی ابزار گردآوری داده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن روش‌های آماری مورد استفاده توضیح داده خواهد شد.
3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
3-2-1- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه تبریز در مقطع کارشناسی در رشته‌های کشاورزی، علوم پایه و فنی و مهندسی تشکیل می‌دهد که مجاز بودند درس کارآفرینی را در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی1391-1392 به عنوان 2 واحد درسی انتخاب کنند. تعداد کل دانشجویان مقطع کارشناسی در سال مذکور 16000 نفر بوده است که از بین آن‌ها تعداد دانشجویانی که درس کارآفرینی را در نیمسال اول و دوم سال1391-1392 گذرانده‌اند 198 نفر می‌باشد. بنابراین بر اساس جدول مورگان 133 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد و با 133نفر از دانشجویانی که درس کارآفرینی را آموزش ندیده‌اند در رشته‌های مورد مطالعه مقایسه شد.

3-2-2- روش نمونه گیری
برای انتخاب دانشجویان از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی استفاده شد بدین ترتیب که ابتدا رشته‌های تحصیلی دانشجویانی که درس کارآفرینی را گذرانده اند مشخص شد و سپس از بین آن‌ها چند رشته به صورت تصادفی از گروه‌های فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه انتخاب گردید. در نهایت از رشته‌های انتخابی، دانشجویانی که درس کارآفرینی را گذرانده بودند و آن‌هایی که درس مذکور را نگذرانده بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند.
3-3- ابزارهای گردآوری داده‌ها
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است که عبارتند از:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3-1- پرسشنامه روحیه کارآفرینی: برای سنجش روحیه کارآفرینی دانشجویان از پرسشنامه سنجش روحیه کارآفرینی سیادت، رضازاده، و ببری 1391 استفاده شده که شامل دو بخش است: بخش اول شامل اطلاعات جمعیت شناختی(جنس، مقطع تحصیلی ، رشته تحصیلی و گرایش ) است. بخش دوم روحیه کارآفرینی دانشجویان را با 50 گویه می‌سنجد. سیادت و همکاران به منظور طراحی این پرسشنامه ، با توجه به دسته بندی پنج بعدی مک کلند (استقلال طلبی، توفیق طلبی، ریسک پذیری، خلاقیت و کنترل درونی)، ابتدا مؤلفه‌ها را در 5 عنوان دسته بندی کرده اند و سپس از طریق مصاحبه با ده نفر از کارشناسان و اساتید متخصص حوزه کارآفرینی، هر یک از گویه های مربوط به مؤلفه‌ها را استخراج و طراحی نموده اند.
3-3-2- شیوه نمره گذاری پرسشنامه روحیه کارآفرینی
مقیاس پرسشنامه 5 درجه‌ای (خیلی کم =1، کم=2، متوسط=3، زیاد=4، خیلی زیاد=5) است. با توجه به این که منظور از روحیه کارآفرینی در این پژوهش ویژگی‌های استقلال طلبی، ریسک پذیری، خلاقیت، توفیق طلبی و کنترل درونی است، پرسشنامه به گونه‌ای طراحی شده که هر ده سوال، یکی از این پنج ویژگی را بررسی می‌کند بدین صورت که سؤال 1-10 پرسشنامه مؤلفه ریسک پذیری، سؤال 11-20 مؤلفه استقلال طلبی، سؤال 21-30 اراده یا کنترل درونی، سؤال 31-40 توفیق طلبی ، سؤال 41-50 متغیر خلاقیت را می‌سنجد. کمترین نمره مربوط به هر یک از مؤلفه ها 10 و بیشترین نمره هر مؤلفه 50 می‌باشد. نمره کل پرسشنامه بیانگر روحیه کارآفرینی فرد است که نمره کل روحیه کارآفرینی هر فرد 250 می‌باشد. ضریب پایایی پرسشنامه روحیه کارآفرینی در پژوهش سیادت و همکاران(1391) 80/0 گزارش شده است. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه روحیه کارآفرینی با بهره گرفتن از نرم افزارspss 92/0 برآورد شد.
3-3-3- پرسشنامه خود کارآمدی : برای سنجش باورهای خود کارآمدی از آزمون خود کارآمدی عمومی شرر ، 1982 استفاده شده است. این مقیاس دارای 17 ماده می‌باشد که انتظارات خود کارآمدی آزمودنی‌ها را در سه سطح میل به آغازگری رفتار، میل به ادامه‌ی تلاش برای تکمیل رفتار و مقاومت در رویارویی با موانع را می‌سنجد. برای هر ماده‌ی این مقیاس 5 پاسخ پیشنهاد شده که به هر ماده، 1 تا 5 امتیاز تعلق می‌گیرد(اعرابیان،1382). شرر اعتبار محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ برای خود کارآمدی عمومی را 76/0 ذکر می‌کند. در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از نرم افزار spss ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خود کارآمدی عمومی شرر81/0 بدست آمد.
3-3- 4- شیوه نمره گذاری مقیاس خود کارآمدی شرر
مقیاس شرر دارای 17 ماده بوده و هر ماده دارای 5 گزینه می‌باشد بدین ترتیب ماده‌های شماره1، 3، 8، 9، 13، 15، که بر حسب مقیاس لیکرت(کاملاً مخالف، مخالف، بی نظر، موافق، کاملاً موافق) می باشد به ترتیب نمراتی از یک الی 5 می‌گیرد(یعنی از راست به چپ افزایش یافته) و بقیه مواد یعنی شماره‌های 2، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 14، 16، 17 نمرات از 5 الی یک (یعنی از چپ به راست افزایش یافته ) را به خود اختصاص می‌دهند. بدین ترتیب بالاترین نمره خود کارآمدی در این مقیاس 85 و پایین‌ترین نمره 17 می‌باشد(زمینی، 1386).

3- 4 – روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه‌ای یا پس رویدادی می‌باشد. زیرا هیچ یک از متغیرهای مورد مطالعه دست‌کاری نمی‌گردد و فقط به شناسایی تأثیر متغیرها پرداخته می‌شود. چون متغیر مستقل(آموزش کارآفرینی) قبلاً اتفاق افتاده و پژوهشگر به دنبال مطالعه اثر آن بر متغیر وابسته یعنی روحیه کارآفرینی است.
3- 5- شیوه‌ی اجرای پژوهش
پس از طی مراحل اداری به منظور اجرای پژوهش، محقق به دانشکده‌هایی که درس کارآفرینی در آن‌ها به دانشجویان ارائه شده بود مراجعه نموده و با گرفتن وقت قبلی از اساتید محترم، توضیحات لازم در مورد چگونگی تکمیل پرسشنامه‌های روحیه کارآفرینی و خود کارآمدی به دانشجویانی که درس کارآفرینی را آموزش دیده بودند و دانشجویانی که این درس را آموزش ندیده بودند داده شد و در حضور محقق این پرسشنامه‌ها توسط دانشجویان داوطلب تکمیل گردید.
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
داده‌ها با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS از طریق آزمون مانوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

Author: میهمان