دانلود تحقیق با موضوع سابقه خدمت، شرکت سهامی، بخش خصوصی، صنعت بیمه

۱۳۳۸ توسط بخش خصوصی تاسیس و در مدت زمان کوتاهی توانست اعتماد بسیاری از صاحبان سرمایه و کالا را به خود جلب نماید این شرکت در سال ۱۳۸۳ موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001-2000  در سیستم مدیریت کیفیت شده است . این شرکت در سال ۱۳۸۳ ، ۸۴، ۸۵ توانست در میان بانک ها و بیمه ها رتبه اول را به لحاظ تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مشتری بدست آورد و در سال های ۱۳۸۶ . ۱۳۸۷ نیز علاوه بر گروه بانک ها و بیمه ها در میان تمام دستگاه های اجرایی در طرح سنجش میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاه های عمومی و دولتی رتبه اول را به خود اختصاص داد.همچنین در سال ۱۳۸۸ بیمه البرز موفق به تمدید گواهینامه ISO 9001-2008  در سیستم مدیریت کیفیت شد. بیمه البرز در سال ۱۳۸۸ به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی در بورس پذیرفته شد و سهام آن با استقبال بی نظیر سرمایه گذاران و فعالان بورس همراه شدو ۸۰ درصد سهام آن واگذار شد.
۱۳.۲.۳ شرکت بیمه دانا
بیمه دانا در سال ۱۳۵۳ با مشارکت بیمهCommercial Union انگلیس بصورت شرکت سهامی عام با سرمایه بخش خصوصی و با امکان فعالیت در کلیه رشته های بیمه ای تاسیس شد .این شرکت پس از ۵ سال فعالیت در قالب بخش خصوصی در تیر ماه ۱۳۵۸ بر اساس مصوبه شورای انقلاب ودولت موقت به همراه ۱۲شرکت بیمه خصوصی ملی اعلام شد وجهت ارزیابی سهام وتسویه حساب با سهامداران داخلی وخارجی بر اساس مصوبه سال ۱۳۶۰ فعالیت بیمه دانا و۱۰ شرکت ملی شده دیگر متوقف گردید.
در آذر ماه سال ۱۳۶۷ به موجب(( قانون نحوه اداره امور شرکتهای بیمه))تعداد ۹ شرکت بیمه ملی شده (آریا، امید، پارس، تهران، توانا، حافظ، ساختمان وکار، شرق و ملی)در شرکت سهامی بیمه دانا ادغام شده و به موجب همین قانون مقرر شد این شرکت ضمن بررسی حسابها وتسویه دیون دولت وسهامداران شرکتهای ادغامی، به عنوان یک شرکت بیمه تخصصی در رشته بیمه های اشخاص شروع به فعالیت نماید .هدف از تاسیس مجدد بیمه دانا تشکیل یک شرکت بیمه تخصصی اشخاص به ویژه بیمه های عمر در کشور بود . به دلیل محدودیت حوزه فعالیت و نبود امکان رقابت با سایر شرکتهای بیمه در سال ۱۳۷۵ با تصویب ماده واحده ای توسط مجلس شورای اسلامی به بیمه دانا اجازه داده شد همچون سایر شرکت های بیمه ای فعالیت نماید . فعالیت های عمومی بیمه دانا عملاًاز ابتدای سال ۱۳۷۶ آغاز و گسترش یافت.
۱۴.۲.۳ شرکت بیمه آسیا
شرکت سهامی بیمه آسیا در تیر ماه سال ۱۳۳۸ به منظور انجام انواع معاملات بیمه ای و عملیات بازرگانی تآسیس شد. این شرکت در همان تاریخ ذیل شماره ۶۷۹۵ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. بر اساس مصوبه شورای انقلاب اسلامی و لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، مصوب سال ۱۳۵۸ شرکت سهامی بیمه آسیا از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۴ ملی اعلام شد. در اویل سال ۱۳۶۰ به دلیل عدم اجازه فعالیت به برخی از شرکت های بیمه، ساختار و فعالیت های شرکت سهامی بیمه آسیا ابعادی تازه یافت. به استناد ماده دوم قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، اساسنامه این شرکت در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۹/۱۵ به تصویب هیآت وزیران وقت رسید. این اساسنامه موجب شد تا تسهیلات مطلوبی برای کلیه فعالیت های شرکت فراهم شود. در حال حاضر ۱۰ سرپرستی، حدود ۹۰ شعبه و اداره پرداخت خسارت و افزون بر ۱۰۰۰ نمایندگی حقیقی و حقوقی در بیش از ۲۷۵ شهر کشور، شبکه فعالیت شرکت بیمه آسیا را تشکیل میدهند.
۱۵.۲.۳ شرکت بیمه پاسارگاد
این شرکت در تاریخ ۸۵/۱۱/۱۸طی شماره ۲۹۰۰۷۰ با سرمایه ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ ۸۵/۱۱/۲۹ پروانه فعالیت خود را در کلیه رشته های بیمه ای تحت شماره ۳۴۶۰۵ از بیمه مرکزی ایران دریافت و فعالیت خود را از تاریخ ۸۵/۱۲/۱ آغاز نموده است .این شرکت توانست در تاریخ ۸۶/۸/۵ مجوز قبول اتکایی از موسسات بیمه داخلی را تحت شماره ۲۵۵۹۸ از بیمه مرکزی ایران دریافت کند و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ ۸۶/۹/۱۸ فعالیت خود را در این بخش آغاز نماید.
منابع:
۱. حافظ نیا، محمد رضا(۱۳۸۴)؛« مقدمه ایی به روش تحقیق در علوم انسانی»؛ انتشارات سمت؛ تهران
۲. خاکی، غلامرضا(۱۳۸۳)؛« روش تحقیق با رویکردی با پایان نامه نویسی»؛ انتشارات بازتاب، تهران
۳. ساروخانی، باقر(۱۳۸۴)؛« روش های تحقیق در علوم اجتماعی»،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ تهران
۴. سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه(۱۳۸۳)؛« روش های تحقیق در علوم رفتاری»؛ نشر آگه، تهران
۵. علی احمدی، علیرضا؛ فتح الله، مهدی؛ تاج الدین، مهدی(۱۳۸۲)؛« نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک»؛ چاپ یازدهم؛انتشارات تولید دانش؛ تهران
۱. WWW.PARSIANINSURANCE.COM
۲. WWW.SAMANINSURANCE.COM
۳. WWW.BIMEASIA.IR
۴. WWW.SINAINSURANCE.COM
۵. WWW.RAZI-INSURANCE.IR
۶. WWW.KARAFARIN-INSURANCE.COM
۷. WWW.PASARGADINSURANCE.IR
۸. WWW.DAYINSURANCE.COM
۹. WWW.NOVININSURANCE.COM
۱۰.WWW.DANA-INSURANCE.COM
۱۱.WWW.TINS.IR
۱۲.WWW.ALBORZINS.IR
۱۳.WWW.IRANINSURANCE.IR
۱۴.WWW.MELLATINSURANCE.IR
۱۵.WWW.MIC-IR.CO
فصل ۴
یافته های تحقیق
مقدمه:
در فصل قبل روش تحقیق و تفسیر اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق تشریح شد.در این فصل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه های مختلف استخراج ، تلخیص و طبقه بندی شده با استفاده از ماتریس های ارزیابی داخلی۲۰۸ و خارجی۲۰۹ تحلیل می شوند و صحت فرضیه های فرعی ودر نهایت فرضیه اصلی مورد بررسی قرار می گیرد.
۱.۴ آمار توصیفی مربوط مدیران پاسخ گو در کلیه شرکت های بیمه
پرسشنامه طراحی شده برای بررسی قوت و ضعف داخلی و هم چنین فرصت و تهدید خارجی توسط ۱۵۰ نفر از مدیران ارشد و مدیران گرایش های مختلف بیمه ایی در کلیه شرکت های بیمه ایران، البرز،آسیا، دانا، معلم، پارسیان، کارآفرین، نوین، توسعه، سینا، رازی، ملت، پاسارگاد، سامان، دی ومیهن پاسخ داده شده است. ویژگی های توصیفی این مجموعه به شرح ذیل است:
۱.۱.۴ جنسیت مدیران پاسخ گو
برای بررسی پراکندگی جنسیتی مدیران پاسخ گو در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی اطلاعات مربوط به هر دو گروه در نمایشگر های ذیل به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر ۴.۱ جنسیت مدیران پاسخ گودر شرکت های بیمه خصوصی
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
۵۹
۵۹
زن
۴۱
۴۱
جمع کل
۱۰۰
۱۰۰
نمایشگر ۴.۲ درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان شرکت های بیمه خصوصی
همان طور که مشاهده می شود، ازکل ۱۰۰ مدیربخش خصوصی در بین کلیه شرکت های بیمه خصوصی پاسخ گو، ۵۹درصد مرد و مابقی که برابر ۴۱ درصد است، زن هستند. بنابراین ساختار جنسیتی مدیران ارشد در شرکت های بیمه خصوصی به گونه ایی است که تعداد مدیران مرد بیش تر از مدیران زن است. در شرکت های بیمه دولتی تعداد مدیرانی که پرسشنامه را پاسخ گفتند، ۵۰ نفر است. اطلاعات مربوط به جنسیت مدیران بخش دولتی در نمایشگر های ذیل به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر ۴.۳ جنسیت مدیران پاسخ گودر شرکت های بیمه دولتی
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
۳۵
۷۰
زن
۱۵
۳۰
جمع کل
۵۰
۱۰۰
نمایشگر ۴.۴ درصد فراوانی جنسیتی در شرکت های بیمه دولتی
در شرکت های بیمه دولتی همان طور که مشاهده می شود، ۷۰ درصد از پاسخ گویان را مدیران مرد و ۳۰ درصد را مدیران زن تشکیل می دهد. همان طور که مشخص است در شرکت های بیمه خصوصی درصد حضور زنان در پست های مدیریتی بیش تر از شرکت های دولتی است.
۲.۱.۴ سن پاسخ گویان
به منظور شناخت ترکیب سنی مدیران پاسخ گو در شرکت های بیمه خصوصی و دولتی، اطلاعات مربوطه در نمایشگر های ذیل به تصویر کشیده شده است.
نمایشگر ۴.۵ فراوانی رده های مختلف سنی در شرکت های بیمه خصوصی
سن
فراوانی
درصد فراوانی
۲۶ تا۳۰ سال
۲۱
۲۱
۳۱تا ۳۵ سال
۱۷
۱۷
۳۶تا۴۰ سال
۳۸
۳۸
۴۱تا ۴۵ سال
۱۰
۱۰
۴۶تا ۵۰ سال
۷
۷
۵۱ تا ۵۵ سال
۷
۷
جمع کل
۱۰۰
۱۰۰
نگاهی به امار فوق بیان گر این مطلب است که بیشتر مدیران در شرکت های بیمه خصوصی در رده سنی ۳۶ تا ۴۰ سال بوده اند. کمی تامل در نمایشگر فوق نشان می دهد که مدیران جوان در صنعت بیمه در بخش خصوصی سهم قابل ملاحظه ایی را به خود اختصاص داده اند. ۳۸درصد از مدیران زیر ۳۵ سال سن دارند و این نشان دهنده تمایل زیاد شرکت های بیمه به استفاده از نیروی فکر و خلاقیت مدیران جوان است.
نمایشگر ۴.۶ درصد فراوانی سنی پاسخ گویان در شرکت های بیمه خصوصی
در شرکت های بیمه دولتی پراکندگی سنی مدیران به صورت زیر است:
نمایشگر ۴.۷ فراوانی رده های مختلف سنی در شرکت های بیمه دولتی
درصد فراوانی
فراوانی
سن
۴
۲
۲۶ تا۳۰ سال
۶
۳
۳۱تا ۳۵ سال
۱۲
۶
۳۶تا۴۰ سال
۲۰
۱۰
۴۱تا ۴۵ سال
۴۰
۲۰
۴۶تا ۵۰ سال
۱۸
۹
۵۱ تا ۵۵ سال
۱۰۰
۵۰
جمع کل
همان طور که نمایشگر فوق بیان می دارد، در شرکت های بیمه دولتی بیشترین درصد مدیران در رده سنی ۴۶ تا ۵۰ سال هستند . شرکت های بیمه دولتی نسبت به شرکت های بیمه خصوصی، توجه بیشتری به سابقه مدیران دارند و کمتر از شرکت های بیمه خصوصی استفاده از توانایی جوانان در رده های بالای سازمانی را در دستور کار خود قرار داده اند.
نمایشگر ۴.۸ درصد فراوانی رده های مختلف سنی در شرکت های بیمه دولتی
۳.۱.۴ سابقه خدمت:
سابقه خدمت مدیران در شرکت های بیمه نیز فاکتور با اهمیت دیگری است که می تواند بیان گر میزان شناخت مدیر از نقاط قوت و ضعف شرکت باشد. در نمایشگر های ذیل سابقه خدمت مدیران نمایش داده شده است. اطلاعات مربوط به سابقه کار در شرکت های بیمه خصوصی به شرح ذیل است:
نمایشگر ۴.۹ فراوانی و درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخ گویان در شرکت های بیمه خصوصی
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
۵ تا ۱۰ سال
۱۲
۱۲
۱۰ تا ۱۵ سال
۲۰
۲۰
۱۵ تا ۲۰ سال
۱۵
۱۵
۲۰ تا ۲۵ سال
۳۵
۳۵
۲۵ تا ۳۰ سال
۸
۸
۳۰ سال به بالا
۱۰
۱۰
مجموع
۱۰۰
۱۰۰
نمایشگر ۴.۱۰ درصد فراوانی سابقه خدمت پاسخ گویان
باید توجه داشت منظور از سابقه در شرکت های بیمه خصوصی، سابقه فعالیت در صنعت بیمه است زیرا در شرکت های بیمه خصوصی حداکثر سابقه فعالیت در آن شرکت ها برابر با سال تاسیس آن شرکت بیمه خواهد بود که کمتر از ۱۰ سال است. بر اساس یافته های این تحقیق، ۳۵ % از پاسخ گویان بین ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند و ۶۲% بیش از ۲۰ سال در صنعت بیمه سابقه فعالیت دارند و شناخت قابل توجهی از صنعت بیمه دارند.
اما در شرکت های بیمه دولتی به دلیل سابقه بیشتر فعالیتشان در صنعت بیمه ایران، مدیران از سابقه بالاتری نسبت به

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *