تحقیق رایگان درمورد وتخمک

که :
1-در پرتو پیشرفت های علمی مربوط به امکانات نگاهداری تخمک های لقاح نشده به منظور استفاده بعدی از آنها باید در هنگام لقاح کردن به تعداد تخمک های مورد نیاز برای کشت درهر بار بسنده کرد تا تخمک های لقاح شده اضافه ای بر جای نماند.
2-چنانچه به هر شکلی ،تخمک های لقاح شده اضافی بجای ماند باید بدون مراقبت پزشکی به حال خود باشد تا به گونه ای طبیعی مرگ تخمک های اضافی فرارسد .
3-بکارگیری واستفاده از تخمک لقاح شده در « رحم » زن دیگری حرام است و باید احتیاط های لازم برای پیشگیری از استفاده از تخمک لقاح شده در بارداری نامشروع اتخاذ شود .
خلاصه نظرات مجلس مجمع فقه اسلامی درمکه مکرمه سال 1404 هجری قمری:
1-گرفتن اسپرم از شوهر وتلقیح آن به رحم همسرش در صورتی که مستلزم کار حرام نباشد، جایز است ونوزاد به زن و شوهر ملحق میشود واز تمام حقوق فرزندی مانند ارث برخوردار می گردد.
2-تلقیح اسپرم مرد بیگانه – غیر شوهر در رحم زن اجنبیه – چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد ، شوهرش به این امر راضی باشد یا نباشد، مطلقاً حرام است .
3-گرفتن اسپرم از مرد و تخمک از همسرش با رعایت حدود شرعی و پرورش آنها در لوله آزمایش جایز است ولی شایسته است که فقط به هنگام ضرورت اکتفا شود.
4-گرفتن اسپرم از مرد و تخمک از غیر همسر و وارد کردن مخلوط آنها در رحم همسر حرام است .
5-گرفتن اسپرم از مرد و تخمک از غیر همسر و پرورش آن در رحم همسر – رحم اجاره ای و غیر آن حرام است .
6-ترکیب نطفه مرد و همسرش در آزمایشگاه وانتقال آن به رحم زن دیگر – رحم اجاره ای و عاریه ای حرام است .
7-ترکیب نطفه مرد و همسرش در آزمایشگاه وانتقال آن به رحم زن دیگر این مرد درصورت ضرورت و موافقت آنها جایز است.
8-درتمام مواردی که تلقیح جایز است، فرزند متولد شده به زن و مرد ملحق میشود و از آنها ارث می برد
نظرات شورای اسلامی مصر درباره اقسام تلقیح ؛ ژانویه 1985 میلادی:

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-تلقیح اسپرم شوهر به رحم همسرش درصورت ضرورت وناچاری جایز است .
2-تلقیح نطفه متشکل ازترکیب آزمایشگاهی اسپرم وتخمک زن و شوهرش به همان زن یا درصورت رضایت دو زن به رحم زن دیگر آن مرد جایز است.
3-تلقیح اسپرم غیر شوهر دررحم زن بیگانه درهر صورت حرام است.

4-تلقیح نطفه حاصل از اسپرم غیر شوهر درهر صورت حرام است .
5-تلقیح نطفه متشکل از اسپرم وتخمک مرد وزن بیگانه درهر صورت حرام است .
6-تلقیح نطفه متشکل تخمک زن بیگانه به هر صورت حرام است وانتقال آن بدون ترکیب، نیز همین حکم را دارد.
7-درتمام موارد حرام اضطرار نسبت به تحصیل ولد رفع کننده حرمت نمی باشد و نمی توان با ادعای اضطرار، آن موارد را عمل نمود .
نظریه هیئت مشاوره اسلامی مصر درباره تلقیح ؛23 مارس 1980 میلادی :
1-تلقیح اسپرم شوهر به رحم همسرش درصورت ضرورت وناچاری جایز است .
2-ترکیب اسپرم وتخمک زن و شوهر در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم همان زن درصورت ضرورت و ناچاری جایز است .
3-تلقیح اسپرم غیر شوهر به رحم زن به هر نوعی که باشد حرام است واگر این کار با علم وآگاهی انجام شود روابط نامشروع وزنای محصنه است .
4-تلقیح نطفه متشکل از اسپرم غیر شوهر به هر صورت حرام است.
5-تلقیح نطفه متشکل ازتخمک غیر همسر مطلقاً حرام است .
6-تلقیح نطفه حاصل ازاسپرم وتخمک دو بیگانه حرام است .
7-تلقیح تخمک زن بیگانه دررحم زنی دیگر تا شوهرش بااو نزدیکی کند و نطفه بر اثر ترکیب اسپرم مرد و تخمک آن زن بیگانه حاصل شودحرام است .
8-اهداء وخرید و فروش اسپرم وتخمک به هدف انجام تلقیح با دیگری حرام است .
9-تقویت اسپرم شوهر در بطن او و بوسیله دارو یا کمک با آزاد شدن نطفه از تخمدان به وسیله
دستگاه ها و جراحی درصورتی که موجب وقوع درکار حرامی نباشد، اشکالی ندارد، ولی ترکیب آن با تخمک زن دیگری حرام است.
بند سوم : انتقال جنین
تشکیل جنین در آزمایشگاه و انتقال آن به رحم نوع خاصی ازتلقیح مصنوعی ویکی از مسائل مهمی است که در دنیای امروز مورد توجه دانشمندان است .
هر گاه جنین از اسپرم وتخمک زن وشوهری که خواهان بچه هستند ولی از طریق طبیعی صاحب فرزند نمی شوند ، تشکیل شده باشد ، اشکالی در انتقال آن به رحم صاحب تخمک وجود ندارد . این عمل از لحاظ شرعی و قانونی مشروع است . لیکن هر گاه تشکیل جنین از نطفه شخص دیگری غیر از صاحب رحم و شوهر او باشد مسأله قابل بحث است .
بعضی از اساتید حقوق بر این عقیده اند که با توجه به اصل کلی اباحه و استثنائی بودن منع می توان گفت انتقال جنین در این گونه موارد نا مشروع و غیر قانونی نیست .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *