تحقیق رایگان درمورد ا…

است و خود مقدمات حرام است وفرزند متعلق به زن و مرد صاحب نطفه می باشد وهمه احکام فرزند را دارا است.» و در مسئله 114 چنین فرمودند: « هر گاه تخمدان زن قدرت آزاد کردن و وارد کردن تخمک به داخل لوله را نداشته باشد دراین صورت جایز است که با عمل جراحی تخمک را از شکم بیرون آورد و در خارج آن را با اسپرم شوهر مخلوط نموده و سپس به رحم زن وارد نمایند.»
حضرت آیت ا… محمد مؤمن در زمینه تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر به حلیت آن نظر دارند.
حضرت آیت ا… محمد یزدی در زمینه باروری های مصنوعی وحکم فقهی آن تلقیح مصنوعی بااسپرم شوهر راجایز می داند.
حضرت آیت ا… سید محمد صادق روحانی در زمینه تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر نظر بر مشروعیت این عمل دارند و چنین فرمودند:«ان کان التلقیح بماء الرجل لزوجه –کان ذلک عملاً مشروعاً علی ما استقف علیه … »
در پاسخ به سؤال :
1-آیا اصولاً تلقیح مصنوعی شرعاً عملی مباح و مجاز است یا اقدامی حرام خواهد بود؟

2-تلقیح نطفه یا اسپرم زوج دررحم زوجه از طریق شوهر یا پزشک معالج جایز است یا خیر؟
آیات عظام به شرح آتی اظهار نظر نموده اند:
مرحوم آیت ا… العظمی حاج شیخ محمد تقی بهجت:
1-فی نفسه خلاف احتیاط است اگر چه اظهر جواز آن است.
2-فی نفسه مانع ندارد و از لمس ونظر حرام اجتناب لازم است.
آیت ا… العظمی حاج شیخ جواد تبریزی:
تلقیح نطفه یا اسپرم خصوص زوج دررحم زوجه توسط خصوص شوهر جایز است در غیر این صورت از موارد سؤال جایز نیست .
آیت ا… العظمی حاج سید علی سیستانی :
اگر منظور تلقیح منی زوج در رحم زوجه باشد فی حد ذاته جایز است ولی چون معمولاً مستلزم نگاه یا لمس نامشروع است فقط درصورتی مجاز خواهد بود که ضرورت باشد مثلاً راهی دیگر که بر آن متوقف نباشد برای آنها میسور نباشد .
مرحوم آیت ا… العظمی حاج سید محمد شیرازی:
1-اگر در ضمن حرامی نباشد حرام نیست.
2-از طریق شوهر جایز است و از غیر آن درصورت ضرورت جایز است.
مرحوم آیت ا… العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی :
1-تلقیح مصنوعی بین اسپرم و اوول برای قراردادن دررحم همسر شرعی صاحب اسپرم فی نفسه اشکالی ندارد .
2-از طریق شوهر مانعی ندارد و از طریق غیر شوهر اگر مستلزم لمس و نظر به بدن نامحرم و یا نگاه به عورت هم جنس باشد جایز نیست .
آیت ا… العظمی حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی :
تلقیح نطفه شوهر دررحم همسرش توسط خود شوهر مانعی ندارد ولی توسط دکتر بیگانه جایز نیست مگر در صورت ضرورت .
آیت ا… سیدعلی حسینی خامنه:
1-فی نفسه جایز است .
2-فی نفسه مانع ندارد .
قائلین به حرمت لقاح مصنوعی بااسپرم شوهر :
برخی از فقهای امامیه قائل به مدخلیت جماع برای حلیت لقاح بوده و ازآن جایی که لقاح مصنوعی فاقد این ویژگی است آن را جایز ندانسته اند. آیت ا… العظمی بروجردی و آیت ا… العظمی میلانی معتقدند تلقیح مصنوعی جایز نیست . عمده دلیل ایشان آیات 30 سوره نور و 4 سوره مؤمنون است .لیکن درپاسخ به این استدلال باید گفت احکام صادره بنابر تغلیب و دلالت بر منع نزدیکی ومباشرت با غیر همسر است .
ب: تلقیح مصنوعی با اسپرم غیر شوهر
هر گاه تلقیح مصنوعی بانطفه شخصی غیر شوهر (مرداجنبی )باشد باید رابطه حقوقی طفل را با مادر و صاحب نطفه وشوهر زن بررسی کرد.
1-رابطه طفل با مادر
مرحوم دکتر امامی در جلد سوم کتاب حقوق مدنی خود بین موردی که مادر جاهل به عمل لقاح و موردی که مادر عالم به آن باشد تفکیک کرده و درمورداول طفل در حکم ولد شبهه وملحق به مادر است ؛ اما در مورد دوم ، چون زن آگاه به نبودن رابطه زوجیت بین او وصاحب نطفه بوده، طفل درحکم ولد زناست که به زانی ملحق نمی شود .ولی درجلد پنجم کتاب حقوق مدنی مشروع بودن نسب قسم اخیر را بدین شرح تقویت می کند:«… از نظر تحلیلی می توان بر آن بود که آنچه از اصول حقوقی ومخصوصاً مواد قانون مدنی ایران استنباط میشود آنست که هر فرزند طبیعی ، قانونی است مگر آنکه قانون تصریح بر خلاف نموده باشد و موردی را که قانون نشناخته ولد زنا است که ملحق بکسیکه مرتکب زناشده نمی گردد ودر بقیه موارد طفل ملحق به پدر و مادر است و فرقی هم بین پدر و مادر از جهت آنکه بوسیله طبیعی منی دررحم زن قرار گرفته یا بوسیله مصنوعی نمی توان گذارد. بنظر میرسد که پیروی از نظر اول با اصول اخلاقی وحفظ خانواده که سلولهای متشکل اجتماع است چنانکه درجلد سوم از آن پیروی شده اولی باشد ولی از نظر قضائی محض
نمی توان از نظر اخیر دست برداشت.»

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بعضی دیگر از حقوقدانان گفته اند که طفل فقط در صورتی به مادر خود ملحق نمیشود که مادر زنا کار محسوب گردد. (ماده 1167 قانون مدنی ) ودرمورد لقاح مصنوعی، اعم از اینکه زن جاهل یاعالم به آن باشد، زنا صدق نمی کند، پس طفل ملحق به مادر است .

بعضی از اساتید معتقدند طفلی که از تلقیح عمدی نطفه مرد بیگانه به زن ایجاد شده است نمیتوان به هیچ یک از آن دو منسوب کرد. اقدام چنین زن و مردی را به طور مسلم نمی توان زنا شمرد زیرا هیچ گونه رابطه جنسی با یکدیگر نداشته اند. نزدیکی جنسی فقط راه معتاد آبستنی است و نفس این اقدام به تنهایی اثری در احکام نسب ندارد. آنچه سبب انتساب طفل به پدر ومادر میشود، رابطه زوجیت بین آنان یا اعتقاد به وجود چنین رابطه ای است. بنابراین درهر مورد که این عامل اصلی وجود نداشته باشد، خواه دلیل آبستنی زن نزدیکی نامشروع (زنا) باشد یا سایر تماس های بدنی (مانند تفخیذ ) یا تلقیح مصنوعی ، باید نسب را نا مشروع دانست و بر عکس درهر جا که رابطه زناشویی یا شبهه محقق باشد به هر وسیله ای که زن آبستن شود، نسب مشروع است .زنا شایع ترین راه ایجاد فرزند طبیعی است و به همین دلیل، به عنوان نمونه بارز روابط نامشروع ، موضوع حکم قرار گرفته است . سکوت قانونگذار درباره فرزند ناشی از سایر تماس های بدنی زن و مرد بیگانه بدین مفهوم نیست که از این راه ها می توان نسب مشروع به وجود آورد ودر زنا خصوصیتی است که مانع الحاق طفل به پدر ومادر طبیعی میشود. پس، برای رعایت همین فلسفه وجلوگیری از تعارض احکام در
موضوع های مشابه، باید همه تماس های نامشروع را در حکم زنا شمرد ونسب مشروع را ویژه نکاح و نزدیکی به شبهه دانست . بنابراین هرگاه تلقیح از نطفه شوهر باشد یا ندانسته انجام شود ، طفل متولد از آن تابع احکام فرزند ناشی از نکاح یا نزدیکی به شبهه است. ولی، اگر به عمد انجام پذیرد، در حکم روابط جنسی بین بیگانگان است ونسبی به وجود نمی آورد.
مرحوم دکتر مهدی شهیدی نیز با استناد به اطلاق ماده 1167 ق . م فقط فرزند ناشی از زنا را نامشروع دانسته و معتقد است در هر مورد که زنا صادق نباشد مانعی در انتساب طفل به شخصی که از نطفه او تکون پیدا کرده است ، وجود نخواهد داشت.
2-رابطه طفل با صاحب نطفه
بعضی از اساتید حقوق بین موردی که صاحب نطفه( مرد اجنبی ) جاهل به عمل تلقیح است و مردی که عالم به آن میباشد فرق گذارده و در مورد اول طفل را درحکم ولد شبهه وملحق به صاحب نطفه دانسته و درمورد دوم طفل را در حکم زنا زاده به شمار آورده اند.
بعضی دیگر از اساتید بر این عقیده اند چنانکه بعضی از فقهاء گفته اند می توان قائل به الحاق طفل به پدر طبیعی خود (صاحب نطفه ) شد، اعم از اینکه عالم یاجاهل به لقاح باشد ، زیرا بچه از نطفه او متکون شده وعرفاً ولغتاً فرزند او به شمار می آید و تلقیح مصنوعی زنا محسوب نمیشود و طفل ناشی از زنا نیست ، تا نتوان او را به صاحب نطفه ملحق کرد. و در تأیید نظر خود به آنچه فقهای امامیه گفته اند استناد نموده اند .
صاحب اسپرم نقشی در این خانواده ایفا نخواهد کرد وکودک با انتساب به مادرهویت خانوادگی پیدا
می کند . به عبارت دیگر صاحب اسپرم اصولاً نمی تواند نقشی دراین خانواده داشته باشد ، زیرا یا باید وی را پدر شرعی طفل بدانیم که این امر با وصف شوهر دار بودن زن به هنگام لقاح سازگار نیست و نمی توان چنین فرضی راقبول نمود و یا باید وی را پدر طبیعی بدانیم که دراین حالت نیز پدر طبیعی هیچ هویت ونقشی درنظام خانواده ندارد و رابطه توارث بین او و طفل بر قرار نمی گردد.
3-رابطه طفل با شوهر زن
در واقع چون این طفل از نطفه شوهر زن نیست با او رابطه نسب نخواهد داشت، لیکن از آنجا که امارۀ فراش اقتضا می کندکه هر طفلی که از زن شوهر دار (با رعایت مدت حمل ) به دنیا آمده باشد به شوهر ملحق شود ، دراین مورد نیز ظاهراً طفل ملحق به شوهرخواهد بود، مگر اینکه ثابت شود که از نطفه مرد دیگری است. عملاً درصورتی که تلقیح با رضایت شوهر انجام شده باشد، شوهر اقدام به نفی ولد نمی کند و برای او شناسنامه با نام خانوادگی خود می گیرد و بدینسان طفل ظاهراً منتسب به شوهر خواهد بود. لیکن ممکن است بعد از فوت پدر ظاهری ، اشخاص ذینفع اقدام به نفی نسب کنند. دراین صورت باید ثابت نمایند که طفل از نطفه شخص دیگری غیر از شوهر است وهر گاه این امر ثابت شود، حکم به نفی نسب وعدم لحوق طفل به شوهر زن خواهد شد. هر چند از لحاظ بیولوژیکی کودک به پدر ومادر طبیعی خودیعنی صاحب اسپرم و صاحب تخمک منسوب است و همسر زن هیچگونه رابطه طبیعی با کودک ندارد ، اماچون کودک به زن ملحق و فرزند اومحسوب می گردد، بنابراین طفل متولد از این روش فرزند همسر چنین مردی محسوب می گردد که در صورت دختر بودن به او «ربیبه» گفته می شود که البته بین او و شوهر حرمت ازدواج بر قرار میشود، اما توارثی بین آنان نیست.
آیات عظام در پاسخ به سؤالات زیر نظرات متفاوتی را ابراز داشته اند که به ترتیب قائلین به جواز و سپس حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی را بیان می داریم .
1-تلقیح نطفه یا اسپرم بیگانه (غیراز زوج) در رحم زن شوهر دار شرعاً مجاز است یا خیر ؟
2-کودکانی که در دستگاه مصنوعی یا دستگاه آزمایشگاهی به وجود آیند، از نظر شرعی چه رابطه ای با صاحبان نطفه وتخمک دارند؟ (صاحب نطفه و صاحب تخمک زن وشوهر باشند یا نباشد)
قائلین به جواز لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی :
آیت ا… سیدعلی حسینی خامنه :
1-فی نفسه اشکال ندارد.
2-فرزند ملحق به مرد و زن صاحب آب است ونسبت به صاحب رحم احتیاط باید مراعات شود .
مرحوم آیت ا… حاج سید محمد شیرازی :
1-با اجازه شوهر بی آنکه در ضمنش حرامی باشد جایز است.
2-از زن وشوهر اولاد آنها هستند واز آن دو نفر بچه آن دو هستند .
آیت ا… العظمی حاج سیدصادق روحانی
:
1-زن شوهر دار و غیر شوهر دار اگر اجنبیه باشد فرقی ندارند درهر دو مورد به حسب ادله جایز است و آنچه بعضی خیال کرده اند که ادخال منی دررحم اجنبیه را روایات دلالت بر حرمت آن می کند اشتباه است ، قرائنی در روایات است که دلالت دارد بر اینکه حرام آن است که این عمل به واسطه جماع باشد ولی به مقتضای اصاله الاحتیاط در فروج نباید انجام داد .
2-کودکان فرزند صاحب نطفه یعنی مرد می باشند ولی به زن ملحق نمی شوند، یعنی بچه ای است
بی مادر .
قائلین به حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی:
مرحوم آیت ا… العظمی حاج شیخ محمد تقی بهجت:
1-فی نفسه خلاف احتیاط است.
2-حکم فرزند آنان را دارند.
آیت ا… العظمی حاج شیخ جواد تبریزی :
چه تلقیح جایز و چه حرام باشد پدر فرزند ، مرد صاحب نطفه و مادرش زنی است که او را می زاید و بچه از طریق آنان با سایرین نسب پیدا می کند .
مرحوم آیت ا… العظمی حاج سید محمد سعید حکیم:
1-جایز نیست.
2- اگر از زن و شوهر شرعی به وجود آیند جایز است و کودکان به پدرو مادر ملحق می شوند واما اگر از مرد وزن اجنبی به وجود آیند بنابر احتیاط وجوبی احکام زنا بر آن مترتب میشود.
آیت ا… العظمی حاج سید علی سیستانی :
1-جایز نیست .
2-اگر زن وشوهر باشند مشکلی نیست ولی اگر زن و شوهر نباشند پدر صاحب اسپرم است نه شوهر زن و اما مادر اگر صاحب تخمک غیر از صاحب رحم باشد از نظر محرمیت صاحب تخمک محرم است .
مرحوم آیت ا… العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی:
1-جایز نیست .
2-فرزند شرعی صاحب نطفه وتخمک می باشند ولو آنها زن وشوهر نباشند.
آیت ا… العظمی حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی :
1-جایز نیست .
2-هر گاه صاحبان نطفه وتخمک زن و شوهر باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *