تحقیق درمورد زیرساخت های فناوری اطلاعات و زیر ساختهای فناوری اطلاعات

با بررسی پاسخ جمعآوری شده از پرسش شوندگان ( افراد خیر) مشاهده می گردد که با وجود مشکلات استفاده از روش های الکترونیکی ، آنان به پرداختهای سنتی نیز تمایل نداشته و از بین روشهای ممکن به دستگاههای خودپرداز بیشترین علاقه و یا اطمینان را دارند.
فرضیه چهارم :
با توجه به اطلاعات بدست آمده و آزمون فرض با استفاده از نرمافزار Super Desicion مشاهده میگردد که بهترین روش الکترونیکی جمعآوری کمکهای مردمی وفق معیارهای در نظر گرفته شده به ترتیب عبارتند از :
USDD
اینترنت
موبایل
دستگاه پایانه فروش (POS)
خودپرداز (ATM)
و کارتخوان (CardReader)
تصمیمات مذکور براساس میزان استقبال، زیرساختهای فناوری اطلاعات و هزینه آنها و نیز تاثیر هر یک از معیارها (استقبال، زیرساختهای فناوری اطلاعات و هزینه) بر یکدیگر صورت پذیرفته است. لذا فرضیه چهارم با عنوان «استفاده از کارتهای شهروندی (بلیط های الکترونیکی اتوبوس و مترو و…) با دستگاههای کارتخوان طراحی شده به این منظور بیش از سایر موارد باعث افزایش کمکها می‌شود»، مردود و بهترین روش با لحاظ کلیه پارامترهای تصمیم، استفاده از روش USDD است.
نتایج و پیشنهادهای حاصل از بررسی فرضیههای پژوهش
بررسی اطلاعات جمعآوری شده نشان از عدم علاقه مردم به ادامه روشهای سنتی در پرداخت کمکهای خود دارد، لیکن بنا به دلایل گوناگونی که قبلاً در مورد پرداخت های الکترونیکی ذکر شد مردم به سوی روشهای سنتی سوق می یابند ؛ لذا در صورت توجه به زیر ساختهای فناوری اطلاعات و نیز سرمایهگذاری لازم به منظور آگاه سازی و رفع مشکلات زیرساخت های روش های پرداخت الکترونیکی، فراگیر شدن و استقبال از این روش ها میسر میگردد.
پیشنهادات اجرایی
با توجه به اینکه یکی از اهداف تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثّر بر روشهای پرداخت الکترونیکی و تعیین مهمترین معیارها میباشد؛ لذا بمنظور پیاده سازی این نوع روشها و استفاده هر چه بیشتر سازمانها و نهادهای عام المنفعه از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) از آنها پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
ایجاد زیرساخت های فناوری اطلاعات با همکاری بانکها ، موسّسات مالی و شرکتهای مخابراتی به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات الکترونیکی به خیّرین.
تبلیغات رسانه ای به منظور آشنائی هرچه بیشتر مردم با مزایای روشهای پرداخت الکترونیکی و زیرساخت های فعلی آن.
اطلاع رسانی مناسب نسبت به هزینه های بالای استفاده از روشهای سنتی و اتلاف بخش هائی از کمک‌های مردمی در راستای جمع آوری آنها .
ایجاد امکان برداشت مستمر (مثلاً ماهیانه) وجوه معین از حسابهای افراد خیّر طبق درخواست آنان و ارائه گزارشات دقیق و شفاف از نحوه هزینه کرد این مبالغ.
پیشنهادهایی برای محققین آینده
با توجه به ابعاد مختلف موضوع استفاده از روشهای پرداخت الکترونیکی در حوزههای مختلف، این پژوهش قادر نخواهد بود تمام جنبههای آنرا بررسی و مورد تفسیر قرار دهد. بنابراین موارد زیر به عنوان پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده معرفی میشوند:
ارزیابی شاخص های موثّر بر روشهای پرداخت الکترونیکی در سایر موسسات و مقایسه یافتههای آن با یافتههای این پژوهش.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.