مقاله – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

پس از برآورد میزان ریسک و بازده، سرمایه‌گذار باید نقدینگی لازم جهت خرید سهام را فراهم نماید. کارشناسان و مدیران پرتفوی پیشنهاد می‌کنند که موجودی نقدی بابت خرید سهام بهتر است که از پس‌انداز، مازاد ثروت و یا ارث تامین شود و تاکید می‌کنند از تامین مالی به شکل قرض یا وام پرهیز نمایند. چرا که در برخی موارد دیده می‌شود که افرادی با فروش اقلام ضروری مورد نیاز اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند(نیک بختی،۱۳۸۶).
۲-۴-۳) دوره سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذار باید مشخص کند که برای چه دوره زمانی سرمایه‌گذاری خواهد کرد. به بیان دیگر خرید سهام برای چه دوره‌ زمانی صورت می‌گیرد که البته به انتظارات شخص سرمایه‌گذار بستگی دارد. در واقع نگرش افراد برای در نظر گرفتن دوره سرمایه‌‌گذاری متفاوت است. برخی از صاحبنظران دوره سه ساله سرمایه‌گذاری را به عنوان بهترین زمان جهت سرمایه‌گذاری می‌پندارند. نکته مهم آن است که سرمایه‌گذاری با مفهوم سفته‌بازی متفاوت است. چرا که این دو از لحاظ نرخ بازده مورد انتظار و میزان ریسک و دوره سرمایه‌گذاری در یک سطح نمی‌گنجند. هدف سفته بازی افزایش ارزش دارایی برای یک دوره کوتاه‌مدت است و در مجموع گرفتن سود ناشی از افزایش قیمت سهم. شخص سفته باز به گرفتن بهره و سود سهام بی‌توجه است و بنابراین کسانی که برای یک دوره زمانی کوتاه مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند، سفته باز[۳۴] نامیده می‌شوند(فنائی و گلستانی،۱۳۹۲).
۲-۴-۴) روش‌های سرمایه‌گذاری
سه شیوه کلی که سرمایه‌گذاری بر اساس آنها صورت می پذیرد به طور خلاصه در زیر بررسی شده است.
آ. روش بنیادی
یک سرمایه‌گذار باید پیش از خرید سهام اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور، وضع صنعت مورد نظر و وضعیت شرکت را بررسی و تجزیه و تحلیل نماید. سرمایه‌گذار بر اساس این روش تا زمانی که سهام بازدهی بالایی دارند و ارزش واقعی کمتر از قیمت سهم می‌باشد، سهم را در سبد خود نگهداری می‌کند. پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که استفاده از بررسی بنیادی بهترین نتیجه را برای سرمایه‌گذار به همراه داشته است. از این رو سرمایه‌گذاران سهام مطلوب خود را شناسایی کرده و برای دوره سرمایه‌گذاری بلند‌‌مدت نگه می‌دارند. احتمال این که دوره نگهداری سهم طولانی شود نیز نسبتا زیاد است. در پایان این فصل بیشتر به این روش پرداخته شده است(نیک بختی،۱۳۸۶).
ب. استفاده از تئوری مدرن پورتفولیو[۳۵]
فروضی در این روش سرمایه‌گذاری گنجانده شده است که بازار کارا و انتشار اطلاعات به صورت یکپارچه و در دسترس همگان از جمله این فروض می‌باشد. با توجه به کارایی بازار و تغییر لحظه‌ای قیمت سهم نسبت به اطلاعات موجود پیش‌بینی آینده قیمت سهم تقریبا بسیار مشکل می‌نماید. از این رو سرمایه‌گذار با انتخاب اوراق بهادار گوناگون سعی دارد تا بازده خود را با متوسط بازده بازار برابر و متناسب نماید. شخص سرمایه‌گذار با این روش می‌کوشد تا مجموعه‌ای متنوع و پرگونه از سهام را خریداری نماید و چون قادر به پیش‌بینی آینده نیست از استراتژی خرید و نگهداری بهره می‌جوید(نیک بختی،۱۳۸۶).
ج. روش تکنیکی
این نوع سرمایه‌گذاری با استفاده از مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته و تعیین قیمت و روند آینده سهم صورت می‌پذیرد. تغییرات قیمت سهم با استفاده از پیشینه تاریخی و نمودار توسط تحلیل‌گر تکنیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. این روش بیشتر مورد استفاده سفته‌بازان قرار می گیرد و بدین صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام بالا رفتن قیمت سهم افزایش دهند. در واقع سرمایه‌گذاران با دیدگاه کوتاه‌مدت از این روش بهره می‌جویند. روش تحلیل تکنیکی موضوع اصلی کتاب است و پس از این به صورت کامل به آن پرداخته می شود. (نیک بختی،۱۳۸۶).
۲-۴-۵) ریسک سرمایه‌گذاری
با توجه به رابطه‌های ریاضی بازده در می‌یابیم که ریسک هر سهم به واسطه تغییرات قیمت و سود تقسیمی آن سهم معلوم می‌گردد. عوامل تاثیر‌گذار بر ریسک باعث تغییر قیمت سهم در بازار می‌شوند که این عوامل از ریسک بازار، ریسک تجاری، ریسک نرخ بهره، ریسک تورم و ریسک قدرت خرید پول تشکیل می‌شوند. تمامی تصمیمات سرمایه‌گذاری افراد بر مبنای میزان ریسک و بازده انجام می‌شود. بدیهی است که هدف اصلی سرمایه‌گذاری کسب بازدهی بالا در سرمایه‌گذاری است. وضعیت نامطمئن آینده بازار سهام موجب می‌شود که برای یک دوره زمانی کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری نکنیم و بدین صورت اجباری به فروش سهام در مواقع کاهش شدید قیمت نخواهیم بود(فنائی و گلستانی،۱۳۹۲).
بنابراین شخص سرمایه‌گذار در عین آمادگی برای پذیرش نامطلوب‌ترین شرایط بر این باور است که افت و خیزهای کوتاه‌مدت بر سرمایه‌گذاری وی تاثیر‌گذار نخواهد بود. شخص سرمایه‌گذار بهتر است به این اصل مهم توجه کند که ریسک سرمایه‌گذاری باید متناسب با بازدهی باشد. موجودی نقد در بانک به شدت در معرض ریسک ناشی از تورم خواهد بود. اگر ریسک تورم مهم باشد سرمایه‌ها از حساب‌های پس‌انداز و اوراق قرضه به سمت اوراق بهادار خواهد رفت(نیک بختی،۱۳۸۶).
۲-۴-۶) محتوای اطلاعاتی اعلان سود
قویترین مشاهده ای که از تحقیقات بازار سرمایه بدست امده است مربوط به محتوای اطلاعاتی ارقام سود سالانه گزارش شده می باشد .یکی از تحقیات بازار سرمایه در سال ۱۹۶۸ نشان داد که سمت تغییر در سود گزارش شده حسابداری همبستگی مثبتی با تغییرات قیمت سهام داشته است و نتایج بدست امده با شکل نیمه قوی بازار کارامد هماهنگی دارد. همچنین تحقیق دیگری نشان داد که سمت سودهای غیر منتظره با تغییرات قیمت سهام همبستگی دارد
به دلیل انتشار مستمر اطلاعاتی که بر قیمت سهام اثر می گذارد نمی توان روابط علت ومعلولی را بین اطلاعات حسابداری و قیمت سهام استنتاج کرد چنانچه شواهدی دال بر وجود محتوای اطلاعات حسابداری بدست اید می توان بیشتر به ان اطمینان داشت و در صورت بدست نیامدن چنین شواهدی باید احتیاط لازم را در نتیجه گیری به عمل اورد. تحقیقات بازار سرمایه غالبا ازمون مشترکی از کارایی بازار و محتوای اطلاعات ارقام حسابداری است چنانچه کارایی بازار سرمایه مورد تایید باشد می توان درباره بود یا نبود محتوای اطلاعاتی حسابداری نتیجه گیری کرد اما چناچه بازار سرمایه کارامئ نباشد نمی توان به اسانی درباره محتوای اطلاعات حسابداری قضاوت کرد.(طاهری،۱۳۸۸) .
در برخی از تحقیقات حسابداری ازمون همبستگی بین اطلاعات حسابداری گزارش شده در صورتهای مالی سالانه وسطوح قیمت سهام (مثلا ارزشیابی شرکت ) بوده است . در این رویکرد کوشش می وشد که از طریق مشاهده ,مدل نظری ارزشیابی حقوق صاحبان سهام براورد شود . بدین منظور هر کی از اجزای صورتهای مالی از لحاظ همبستگی باارزشیابی شرکت در بازار مورد ارزیابی قرار می گیر . چنانچه یک قلم از صورتهای مالی در گروه دارایی – درامد قرار گیرد باید رابطه مثبتی با ارزش بازار شرکت داشته باشد و اگر در گروه بدهی هزینه قرار داشته باشد باید رابطه منفی با ارزش بازار شرکت داشته باشد
به طور مقال یک تحقیق درباره مخارج تحقیق و توسعه با ارزش شرکت نشان داده است که متوسط هزنسنه هر یک دار برای تحقیق و توسعه اثری معادل ۵ دلار افزایش در ارزش شرکت داشته است . این نتایج نشان میدهد که علی رغم این که هیات استاندارد حسابداری مالی مبنی بر به هزینه منطور نمودن مخارج تحقیق و توسعه بازار سرمایه این مخارج را دارایی بحساب میاورد . در تحقیق دیگری معلوم شد که اطلاعات تامین شده توسط بانکها در مورد ارزش بازار سرمایه گذاری در اوراق بهادار همبستگی بیشتری از ارزشهای تاریخی با ارزش بازر این بانکها داشته است (فنائی و گلستانی،۱۳۹۲).
لزوم حسابرسی را می توان به کمک تئوری نمایندگی توجیه کرد یعنی به دلیل وجود انگیزه های متفاوت مالکان و مدیران اعمال کنترل بر مدیران از طریق هیات مدیره و حسابرسیهای مستقل انجام می شود علاوه بر این شرکتها نیز علاقمند هستن که به استفاد کنندگان برون سازمانی نظیز سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان قابلیت اعتماد سورتهای مالی را به اعتبار حسابرسی شدن ان توسط حسابرسان متسقل نشان دهند. بنابراسن حسابسان مستقل ضمن این که اعمال کنترل بر مدیران را تسهیل می کنند اعتبار صورتهاس مالی را افزایش میدهند.(طاهری،۱۳۸۸).
برای سرمایه‌گذاری توأم با موفقیت اطلاعات زیر لازم است:
اهداف سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا بلندمدت خود را مشخص نمایید.
موضوعات سرمایه‌گذاری و محل‌های آن را مشخص کنید.
قدرت تحمل خود را از میزان زیان احتمالی، و نیز میزان تمایل خود را از سود مورد انتظار مشخص کنید.
راه‌های تنوع‌بخشی و سرمایه‌گذاری خود را با توجه به مبالغی که برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌اید بررسی نمایید.
از میزان نقدشوندگی سرمایه‌گذاری خود قبلاً آگاهی کسب کنید.
از نحوه‌ی سرمایه‌گذاری (پرداخت پول) و نحوه‌ی دریافت عایدی و منافع آن آگاه باشید.
از راهنمایی مشاوران، آگاهان و خبرگان مرتبط غفلت نکنید(فنائی و گلستانی،۱۳۹۲)
۲-۵) بخش چهارم : پیشینه تحقیق
۲-۵-۱) پیشینه تحقیقات خارجی
لینتاری و مورانگی[۳۶] در سال ۲۰۱۱ تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها انجام دادند. نتایج تحقیق بصورت زیر است:
بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.
بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.
مدل تحقیق نیز بصورت زیر است:
آگاهی
سواد مالی
یادگیری اجتماعی
اعتماد
اعتماد بین فردی
اعتماد بین موسسه ای
بهره وری شرکت ها

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است