متن کامل – بررسی تأثیر حمایت ‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ ها …

دولت رویه‌ها و قوانین مشخص و دقیقی را برای پرداخت حق بیمه و مالیات‌های تکلیفی تعیین می‌کند به طوری که تعویق و تعهد مالیات‌ها نمی‌تواند به دلخواه انجام شود. با این وجود، امکان کاهش یا افزایش تأمین مالی با تغییر رویه پرداخت حقوق کارکنان جود دارد.
۲)منابع تأمین مالی با بهره و بدون وثیقه (تضمین نشده)
یک شرکت با ثبات و سود آور می‌تواند وجوهی را از منابع کوتاه مدت با نرخ بهره اقتصادی مناسب قرض بگیرد. یکی از انواع این منابع تأمین مالی وام‌های بانکی خودپرداز می‌باشد.
الف)وام‌های بانکی خودپرداز[۱۱] (متکی به خود)
اکثر بانک‌های تجاری، وام کوتاه مدت بدون وثیقه و البته به پشتوانه عواید کافی حاصل از موضوع وام به شرکت‌ها اعطا می‌کنند. خودپرداز به این معنا ست که بانک برای یک دوره یا چرخه تجاری حساس شرکت، وجوه مورد نیاز را تأمین می‌کند و این وجوه صرف فعالیتی خواهد شد که این فعالیت، عواید لازم را برای بازپرداخت وام مذکور ایجاد می‌کند. برای مثال وجوهی که به منظور تأمین مالی موجودی‌ها، دقیقاً قبل از دوره اوج فروش فصلی، قرض گرفته شده است. با فروش نسیه، موجودی‌هایی که به وسیله وام بانکی تأمین مالی شده بودند به حساب‌های دریافتنی منظور و سپس با تبدیل حساب‌های دریافتنی به وجه نقد، منابع لازم برای بازپرداخت وام بانکی تأمین می‌شود.
وام‌های بانکی کوتاه مدت معمولاً دارای یک نرخ پرایم[۱۲] یا نرخ اولیه هستند که به عنوان سطح هزینه بهره وام‌های تجاری تعریف و گزارش می‌شود. نرخ پرایم دارای نوسان است که این امر بستگی به عرضه و تقاضا برای وجوه کوتاه مدت دارد. نرخ بهره وام‌های بانکی تجاری نیز ترکیبی از نرخ پرایم به اضافه نرخ صرف می‌باشد، که نرخ صرف منعکس کننده اعتبار مشتری است. در واقع نرخ صرف مشتریانی که ریسک مالی یا عملیاتی بیشتری دارند بیش از نرخ صرف مشتریان معتبر بانک است. نرخ صرف عموماً بین صفر تا دو یا سه درصد نوسان دارد. شرکت‌هایی که دارای سطح بالایی از ریسک هستند، عموماً صلاحیت لازم را برای دریافت وام‌های بانکی کوتاه مدت بدون وثیقه را ندارند.
انواع وام‌های بانکی کوتاه مدت تضمین نشده
عموماً سه نوع وام بانکی کوتاه مدت تضمین نشده مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ که شامل سند پرداخت یک مرحله ای[۱۳]، حد اعتباری و توافق اعتبار چرخشی[۱۴] است.
سند پرداخت یک مرحله ای
در این حالت وامی که بانک تجاری به یک مشتری معتبر می‌دهد، به طور یک جا به همراه بهره متعلقه و در تاریخی معین بین ۳۰ تا ۹۰ روز بازپرداخت می‌شود. سندی نیز به عنوان یک ابزار قانونی امضا می‌شود که گواهی بر وجود بدهی است. زمانی که وام توسط بانک پرداخت می‌شود، ممکن است کارمزد و مانده جبرانی نیز درخواست گردد. کارمزد هزینه ای است که زمان تصویب وام لحاظ می‌شود. کارمزد معمولاً زمانی که وام تصویب می‌شود، برداشت می‌گردد و نسبت به درصدی از مانده بدهی (البته تا یک مبلغ مشخص)، قابل محاسبه است. پرداخت کارمزد در زمان دریافت وام انجام می‌شود و سبب کاهش وجه نقد تحت اختیار وام گیرنده می‌شود.
حد اعتباری
در این استقراض بین شرکت و بانک تجاری توافق می‌شود و به موجب آن بانک موافقت می‌کند که طبق قرارداد وجوه مورد تقاضای شرکت را به صورت وجوه کوتاه مدت بدون وثیقه و تضمین نشده در اختیار شرکت قرار دهد، البته به شرط این که بانک وجوه لازم را در اختیار داشته باشد. معمولاً حد اعتباری برای یک سال تنظیم می‌شود و نرخ بهره آن شامل نرخ پرایم به اضافه درصدی ثابت است. بانک‌ها تمایل دارند سقف‌های اعتباری خود را به منظور جلوگیری از نیاز به بررسی مجدد اعتبار یک مشتری، هنگامی که یک وام کوچک را درخواست می‌کند را، توسعه دهند.
توافق اعتبار چرخشی
توافق اعتبار چرخشی در واقع یک حد اعتباری تضمین نشده است. به عبارت دیگر طبق این قرارداد، بانک تضمین می‌کند که شرکت می‌تواند تا حد مشخصی، حتی با وجود کسری عرضه پول، وام بگیرد و اگر قرارداد اعتبار چرخشی برای مدتی بیش از یک سال تنظیم شود، به طور معمول به جای منبع کوتاه مدت، یک منبع تأمین مالی میان مدت تلقی می‌شود.
سایر ویژگی‌های تأمین مالی کوتاه مدت بانکی
معمولاً، گروهی از ویژگی‌ها در قراداد‌های تأمین مالی کوتاه مدت بانکی تضمین نشده مشهود است که در ادامه به تشریح آن‌ها پرداخته می‌شود.
۱)حداکثر مبلغ استقراض
بانک‌های تجاری مبلغ سند یا حد اعتباری و حداکثر اعتبار وام گیرنده را به دقت کنترل می‌کنند. در واقع این امکان وجود دارد که در یک سری استقراض مجموع مبالغ استقراض شده از حداکثر مبلغ مورد نظر بیشتر شود، اما هیچ گاه نباید باقی مانده بدهی ناشی از استقراض بیشتر از حد مجاز تعیین شده توسط بانک شود.
۲) تسویه سالانه
وام‌های کوتاه مدت بانکی معمولاً به منظور کمک به نیازهای دوره ای و فصلی شرکت‌ها اعطا می‌شوند. برای نیازهای بلند مدت شرکت، باید منابع میان مدت و بلند مدت مالی را به منظور کاهش ریسک ناشی از مشکلات نقدینگی، توسعه داده و برای اطمینان از این که وجوه کوتاه مدت به طور پیوسته مورد تمدید قرار نگیرند، باید وجوه بلند مدت تهیه شوند. بانک‌ها درخواست می‌کنند که مانده وام‌های کوتاه مدت در نزدیک ترین زمان ممکن صفر شود.
۳)شرایط محدود کننده
معمولاً یک حد اعتباری یا وام بانکی شامل شرایط مشخصی است. به عنوان مثال، می‌توان به شرایط عملیاتی اشاره کرد که به واسطه آن شرکت توانایی تغییر در فعالیت‌ها یا ساختار خود را بدون موافقت و تأئید رسمی بانک ندارد. به طور مثال طبق قرارداد استقراض، بانک می‌تواند این اختیار را داشته باشد که از انجام هر گونه تغییر مهم در ترکیب محصولات شرکت جلوگیری می‌کند. البته، اگر چنین تغییراتی سبب تضعیف توانایی شرکت در پرداخت تعهدات کوتاه مدت خود گردد، بنابراین محدودیت دومی می‌تواند در شکل شرایط تأمین مالی رخ بدهد، یعنی بانک ممکن است برای خود این حق را قائل شود تا از استقراض بیشتر شرکت از سایر منابع تأمین مالی جلوگیری نماید.
۴)مانده جبرانی[۱۵]
یک مانده جبرانی به مفهوم نگه داشتن درصد معینی از وام (معمولاً ۵ تا ۲۰ درصد) در یک حساب کنترلی توسط بانک وام دهنده است. این موضوع به مشتریانی که جهت استقراض به بانک مراجعه می‌کنند، تحمیل می‌شود. ضمناً مانده جبرانی هزینه بهره موثر وام مشتری را افزایش می‌دهد.
ب)منابع تأمین مالی کوتاه مدت غیر بانکی بدون وثیقه
– اوراق تجاری(اسناد تجاری)
اسناد تجاری شامل سفته‌هایی با سررسید حداکثر۲۷۰ روز می‌باشند. اوراق تجاری اغلب در قالب ضرایب ۱۰۰۰۰۰ دلاری یا بیشتر منتشر می‌شود و فقط توسط شرکت‌های بزرگ و مشهورمی تواند مورد استفاده قرار گیرد. زیرا این اوراق تعهداتی بدون وثیقه (تضمین نشده) برای شرکت‌ها محسوب می‌شوند. اوراق تجاری توسط سایر شرکت‌هایی که در جستجوی اوراق بهادار قابل فروش به منظور ایجاد بازده برای وجوه مازاد موقتی خود هستند، خریداری می‌شود. اشخاص، بانک‌های تجاری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و سایر موسسات نیز از خریدارن اوراق تجاری هستند.
وام‌های خاص
یک نوع وام کوتاه مدت بدون وثیقه ممکن است از یک سهامدار ثروتمند، یک فروشنده عمده ویا سایر گروه‌های ذینفع موجود در شرکت در زمان مواجهه با مشکلات، اخذ گردد.
این نوع قرارداد هنگامی منعقد می‌شود که مشکل کمبود موقت نقدینگی، عملیات شرکت را با بحران مواجه کند و سهامدار، بستانکار یا فروشنده احساس کند که موقعیتش در شرکت به مخاطره افتاده است.
پیش دریافت از مشتریان
معمولاً مشتریان قبل از دریافت موجودی کالای خریداری شده، تمام و یا بخشی از مبلغ خرید را به عنوان پیش پرداخت، می‌پردازند. این شکل از تأمین مالی بدون وثیقه، وجوه لازم را برای خرید مواد اولیه و تولید محصولات فراهم می‌کند. معمولاً این شکل از تأمین مالی، قراردادی برای اقلام سفارشی و گرانبها است که منابع تولیدی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
۳)منابع تأمین مالی کوتاه مدت با وثیقه
منابع اولیه و عمده تأمین مالی کوتاه مدت با وثیقه، عبارتند از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه و زیر مجموعه‌های مالی شرکت‌های سهامی بزرگ. اغلب این سازمان‌ها توانایی و ظرفیت اقتصادی لازم برای وام را دارند و معمولاً این منابع تأمین مالی، متخصصینی در اختیار دارند که این متخصصین مردم و شرکت‌های موجود در بازار را می‌شناسند و قادرند کاربرد هر وام را برررسی کرده و میزان ریسک هر وام را تخمین بزنند. همچنین آن‌ها می‌توانند وام‌ها را به هنگام پرداخت تنظیم وکنترل نمایند. با وجود ویژگی‌های مختلف صنعت و با وجود انواع متنوع وام، رقابت فعال موسسات مالی و اعتباری در فعالیت‌های تجاری امری عادی است. این امر به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که بهترین روش تأمین مالی را با توجه به نیازها وشرایط خاص خود انتخاب کنند.
یک وام تضمین شده وامی است که وام گیرنده به منظور تضمین برگشت وام، یک دارایی مشخص را به وثیقه می‌گذارد. وثیقه ممکن است اوراق بهادار، مطالبات یا دارایی‌های فیزیکی باشد. وام دهنده به منظور گرفتن وثیقه باید قراردادی را که در یک دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، امضا کند. در این وام، شرایط وام، دارایی‌هایی که به عنوان وثیقه گرو گذاشته می‌شود و شرایط لازم برای محافظت از وثیقه مورد نظر به دقت توضیح داده می‌شود. با تنظیم قرارداد مذکور وام گیرنده متعهد می‌شود در هنگام تعویق پرداخت اقساط وام یا عدم پرداخت آن وام، وام دهنده به عنوان اولین مدعی دارایی مورد وثیقه باشد. همچنین، مطابق با این قرارداد، دارایی مورد وثیقه برای تضمین وام‌های دیگر مورد استفاده قرار نخواهد گرفت(وکیلی فرد،۱۳۹۰).
۲-۳-۴-۲- تأمین مالی میان مدت
بدهی‌های میان مدت به بدهی‌های با سررسید بیش از یک سال و کمتر از ۷ تا ۱۰سال اطلاق می‌شود. که غالباً سه نوع از این بدهی‌ها عمومیت دارد که شامل قرارداد اعتبار چرخشی، وام مدت دار و اجاره بلند مدت است. که در این جا به تشریح وام‌های مدت دار پرداخته می‌شود.
انواع وام‌های میان مدت

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است