اهمیت و اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی

میهمان
آگوست 6, 2018 0 Comment

ویژگی ها و تعاریفی از تعلیم و تربیت[1]

تعلیم و تربیت یا آموزش و پرورش فرایندی منظم و مستمر است که هدف آن هدایت و رشد همه جانبه ی ir/%d8%b9%d8%b2%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%b3-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c/ ” title=”پیشرفت تحصیلی”>پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک می کند:

 • روش آموزش پرورش باید انعطاف پذیر باشد تا نوجوان بتواند استعدادها، رغبت ها و خوی و خصلت خود را بخوبی آشکارکند
 • بر استفاده از شیوه فعال تاکید شود
  روش فعال عنوانی است که بر شیوه های متعددی از روش تدریس و آموزش اطلاق می گردد که در همه آنها، نسبت به پرورش روحیه تجزیه و تحلیل و تفکر و تعقل در دانش آموزتوجه خاص مبذول می شود
 • در آموزش هر درس، به تناسب موضوع از کارگاه، آزمایشگاه، کارهای عملی و تجربه، مطالعه و تحقیق، بازدید وغیره که از یک طرف هماهنگی مغز و دست و از طرف دیگر همراهی علم و عمل را تسهیل کند استفاده شود
 • تمرین ها و تکالیف درسی دانش آموزان به گونه ای باشد که به ثبت دانش ها، مهارت ها و نگرش های دانش آموزان بینجامد و به بروز [2] 1991)
  در راستای این موضوع، یکی از هدف های آموزش عمومی در هر کشوری از جمله کشور ما پرورش شهروندانی کنجکاو، پرسشگر، جستجوگر و دارای سواد علمی- فناورانه است که در حل مسائل روزانه خود توانا باشند( شهرتاش، فلسفی، رهبر و حاجیان، 1384)

  لذا آموزش های علوم باید پاسخی را برای پرسش ها و کنجکاوی های بی شمار کودکان فراهم کند
  در چند دهه اخیر، نگرش جهانیان در مورد فرایند یاددهی- یادگیری تغییر کرده است
  اکنون این اعتقاد وجود ندارد که ذهن دانش آموزان مانند ظرف های خالی است و در انتظار پر شدن با دانش و معلومات می باشد( سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 1381)

  این دوره از چند نظر حایز اهمیت است:

  • دانش آموزان این دوره در مرحله حساسی از زندگی، به نام نوجوانی هستند
   ویژگیهای خاص این سنین وتحولات جسمانی و روانی در نوجوانان ایجاب می کند که آنان در مراکز تربیتی خاص تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند و جدا کردن آنان ازکودکان دوره ابتدایی و نوجوانان دبیرستانی ضرورت دارد
  • همان گونه که گفته شد این سنین به لحاظ روانشناسی رشد و تربیت، مرحله مهمی است؛ زیرا بنا بر تحقیقات روانشناسان علاوه بر ظهور ویژگی های شخصیت، تفکر انتزاعی دانش آموزان در این مرحله شکل می گیرد و موضوعات و شیوه آموزش به آنان با کودکان دوره قبل تفاوت بارز پیدا می کند
  • دوره راهنمایی تحصیلی، دوره انتقال از محیط ساده مدرسه ابتدایی به محیط پیچیده تر مدارس متوسطه است
   دوره ای که انتقال از کودکی را به اواخر نوجوانی و جوانی بر عهده دارد و نسبت به دوره ابتدایی از تنوع دروس و تنوع دبیر تفاوت دارد؛ از این رو توجه خاص به این دوره و ایجاد و توسعه مراکز تربیتی برای اجرای برنامه های تدوین شده ضرورت دارد(صافی، 1386)

  پدیده هایی مثل انفجار اطلاعات و گسترش روز افزون  فناوری در ابعاد مختلف زندگی بشری، پیشرفت های اخیر صورت گرفته در روش های ترویج و آموزش علوم، نشان داده است که با توجه به ضرورت زمان، باید تمامی دانش آموزان برای زندگی در جامعه پیشرفته امروزی که ارتباط تنگاتنگی بامسائل علمی و فناوری دارد، آماده شوند( استرانگ[3]، سیلور[4]و پرینی[5]، 2004)

  در این عصر توام با تغییرات ومعروف به انفجار اطلاعات، ارائه یک سری اطلاعات و مفاهیم بنا به نظرمهر محمدی( 1388) تاکید بر کارکرد سنتی”پاسخ محوری”[6] مدارس، کافی نبوده و دانش آموزان باید در دروس مختلف روش یادگیری را بیاموزند تا از این طریق، توانایی حل مسائلی را که روزانه با آن برخورد می کنند، داشته باشند
  از طرفی دیگر ارائه یک سری اطلاعات و مفاهیم ، بدون توجه به آموزش راه و روش علمی کشف حقایق ؛ باعث می شود که کودکان عقاید غیر علمی و گذرای اطراف را به راحتی قبول کنندیا با تصورات خود، عقایدی خلق کنند که بیشتر غیر علمی اند( سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، 1381)

  2-1-3-4 اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی

  اهداف این دوره به شرح زیر است:

  اعتقادی:

  • اصول دین را باور دارد و بر مبنای آن عمل می کند
  • خدا را به دلیل ربوبیت شایسته ir/8694-2/ ” title=”تغذیه مناسب”>تغذیه مناسب سلامتی خود را حفظ میکند
  • سلسله مراتب حاکمیت در جمهوری اسلامی را می داند
  • تفاوت حکومت دینی مبتنی بر ولایت فقیه را با سایر حکومت ها می داند
  • با تاریخ سیاسی ایران معاصر و مبارزات سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی آشنایی دارد
  • نسبت به سرنوشت مسلمانان جهان حساس است
  • راه های حفظ استقلال، آزادی و عدم وابستگی را می شناسد
  • با فعالیت های سیاسی و شیوه مبارزه پیامبران و ائمه معصومین (ع) در دفاع از حق، آشنا است
  • دارای روحیه سلحشوری و دفاع از کیان کشور اسلامی است
  • با انتخابات و نقش آرای عمومی در جامعه آشنا است
  • در مواجهه با تبلیغات دشمنان میهن اسلامی از خود هشیاری نشان می دهد
  • اهمیت وحدت و امنیت ملی را درک می کند
  • نقش مردم و دین را در حکومت می داند

  اقتصادی:

  • ارزش کار را برای بهبود وضعیت فردی و اجتماعی می داند
  • در حفظ وسایل خود می کوشد و با ترمیم آن ها حداکثر استفاده را از آن ها می کند
  • اهمیت آمادگی برای کار بیشتر و پرهیز از راحت طلبی را در پیشرفت اقتصادی جامعه میداند
  • نسبت به حفظ و توسعه منابع اقتصادی ملی و منطقه ای خود حساس است
  • مالکیت دیگران را محترم می شمارد و نسبت به رعایت آن حساس است
  • به نقش مشاغل و حِرّف در زندگی فردی و اجتماعی آگاه است
  • منابع اقتصادی کشور و محیط زندگی خود را می شناسد و نقش آن را در رفاه عمومی میداند
  • احکام اقتصادی اسلام را می داند و در حد وظیفه به آن ها پایبند است
  • برای حمایت از تولیدات داخلی استفاده از آن ها را بر کالاهای مشابه خارجی ترجیح میدهد
  • به مشارکت در فعالیت های اقتصادی علاقه مند است)شرکایی اردکانی، ریاحی نژاد و رزاقی، 1391)

  1-Education

  [2] -Buergostrome
  N

  [3] -Strog
  A

  [4] -Silver
  M

  [5] -Perini
  D

  [6] -Response- center