اندازه گیری تاثیر برند

‫یکی از مهمترین حولوحوش تحقیق کلمات کلیدی اندازه گیری‬ مقدار شناخته شده بودن برند و‬ چگونگی درک آنلاین اون هستش،‬ مخصوصا وقتی که شما یه‬ کار و کاسبی رشد یافته رو بدست بیارین‬ که براساس مشتری باشه این موضوع مهمه.‬ شما باید بدونین که مردم چیجوری به شما نگاه میکنن‬. از نقظه نظر تاثیر برند شما باید‬ یه پروژه کلید واژه ای بسازین‬ که براساس برند باشه‬ فقط کافیه نام برند و شرکت رو بنویسین و‬ به دنبال جهان کلیدواژهایی از‬ تموم زیرو رو کردن و گشتنا که شامل نام شرکته بگردین‬. یکی از مهمترین جنبه های این‬ جستجو واژه هاییه که مربوط به برند شما میشه.‬ مردم از واژه هایی استفاده‬ میکنن که با برند همخوانی نداره؟‬ مردم توقع دارن که چیزایی در مورد‬ برند پیدا کنن که شما ارائه نمیکنید؟‬

مرحله دوم تاثیر برند

مرحله دیگه جستجو، نیتای منفی‬ و مثبت در اون جستجوهاه‬. مردم در مورد برند شما اعتراضی دارن‬ و یا اینکه اونا به دنبال‬ افراد دیگری که اعتراض کردن هستن؟‬ یا چیجوری مردم کالاهایی که‬ به برند یا محصول شما رابطه‬ داره رو جستجو میکنن؟‬ پس وقتی که شما این پرسشها رو در مورد‬ جستجوهای مثبت و منفی مطرح میکنین، لیستی از‬ این چیزها بسازین چون شما باید هم اینکه‬ بدونین مردم چه انتظاری از برند‬ مورد ارائه شما دارن.‬ یه راه عالی دیگه فرصتهای کاریه‬. بعضی وقتا میبینم وقتی مردم برندی رو جستجو میکنن توقع دارن که‬ چیزی پیدا کنن که در وب‬ سایتی در هرجای دیگه مربوط به برند پیدا نمی کنن‬ ولی توقع دارن که اونجا باشه‬، این میتونه یه فرصت کار و کاسبی ای باشه‬ ولی بعضی وقتا اطلاعات غلطی در این مورد هست‬.

همیشه خوبه که حواسمون به اطلاعات غلط‬ مربوط به برند باشه چیزایی که‬ مردم فکر میبرن وجود نداره‬ در هر صورت، به جای‫ به کار گیری این داده ها‬ به عنوان تحقیق کلمات کلیدی واسه بهینه سازی سایت‬ بهتره به روابط عمومی یا بازاریابی خود برید،‬ اگه هر گونه درک اشتباهی یا‬ بررسی یا قصد بدی در مورد برند شما بود‬ پس مشکلی در بازاریابی هست‬ و مشکل از بهینه سازی سایت نیس‬ و این باید باعث شه تا توجهتون رو زیاد کنین‬ چون هیچ مقداری از سئونیمتواند بر درک بد از شرکت غالب شه‬‬‬‬.

سئو