افسردگی چه زمانی شیوع پیدا می کند؟

همه گیر شناسی و شیوع افسردگی

افسردگی مانند سایربیماری‌های روانی دراواخر بهارواوائل تابستان شیوع بیشتر دارد قبل ازبلوغ تا نوجوانی فراوان وبتدریج با افزایش سن بیشترمی شود بطورکلی حداکثر شیوع بین 45تا 50سالگی است (به نقل از حسین پور، 1391).

افسردگی به عنوان چهارمین عامل ناتوانی در سراسرجهان شناخته شده و پیش بینی می شود که تا سال 2020 به دومین علت ناتوانی انسانها تبدیل شود (موری و لوپز، 1996) پژوهش‌ها نشان داده اند که زنان بیشترازمردان به افسردگی مبتلامی شوند (میچاد، موری و بلوم،2001) در میان انواع افسردگی، افسردگی با شروع پس از زایمان، به دلیل آن که افزون بر سلامت مادر،بررشد و تکامل روانی نوازد تاثیر منفی و نامطلوب دارد، درخورتوجه می باشد(میلر، 2002؛ بلاچ، روتنبرگ، کورن و کلین،2006).

 

افسردگی پس از زایمان

با اینکه به دنیا آمدن بچه معمولاً رویداد خوشایندی است، اما گاهی پس از به دنیا آمدن بچه، در تازه مادرها (و گاهی پدرها) افسردگی پس از زایمان روی می دهد در گذشته تصور می شد که افسردگی اساسی پس از زایمان نسبتاً شایع است، اما شواهد جدیدتر حکایت دارند که فقط « اندوه پس از زایمان » بسیار شایع است. نشانه‌های اندوه پس از زایمان معمولاً بی ثباتی هیجانی، به راحتی گریه کردن، و تحریک پذیری را شامل می شود که اغلب با احساس‌های شادی آمیخته هستند(میلر، 2002 ؛به نقل از باچر،مینکا وهولی، ترجمه سید محمدی، 1391).

این نشانه‌ها در 50 تا 70 درصد زنان ظرف مدت 10 روز بعد از به دنیا آوردن فرزندانشان روی می دهند و معمولاً خود به خود از بین می روند (میلر،2002).

به نظر می رسد که وقوع افسردگی اساسی در دوره پس از زایمان از وقوع آن در زنان هم سنی که جایگاه اجتماعی – اقتصادی یکسانی دارند و زایمان نکرده اند بیشتر نیست. در موارد نادری، افسردگی اساسی با ویژگی‌های روان پریشی همراه است. بنابراین اعتقاد به اینکه زنان در دوره پس از زایمان خیلی بیشتر در معرض خطر افسردگی اساسی قار دارند تایید نشده است. اما اگر اندوه پس از زایمان شدید باشد، احتمال مبتلا شدن به افسردگی اساسی بیشتر است (هنشاو، فورمن و کاکس، 2004).

امکان دارد که تنظیم مجدد هورمونی در اندوه و افسردگی پس از زایمان نقش داشته باشد، اما شواهد درباره این موضوع مبهم هستند (میلر، 2002 ). روشن است که عنصر روان شناختی نیز وجود دارد. در صورتی که تازه ما در حمایت اجتماعی نداشته و / یا در سازگار شدن با هویت و مسئولیت تازه خود مشکل داشته باشد و / یا اگر سابقه شخصی یا خانوادگی افسردگی داشته باشد که به حساسیت زیاد نسبت به استرس زایمان منجر می شود، اندوه یا افسردگی پس از زایمان خیلی محتمل است (کالینز و همکاران، 2004 به نقل از باچر،مینکا وهولی ؛ترجمه سید محمدی، 1391).

 

– Murray & Lopez

– Michaud,Murray & Bloom

– Miller

– Bloch,Rotenberg, Koren & Klein

Author: میهمان