سایت مقالات فارسی – ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه …

سفارشی‌سازی

دریافت محصول یکسان، امکان تغییر رنگ‌ها و پس‌زمینه‌های روزنامه، بیان حوزه علائق از سوی مشتری، متغیر بودن الگوی اصلی روزنامه، سفارشی‌سازی نامحسوس، فرایند کلی زنجیره ارزش، کانال‌های گوناگون توزیع، انطباق با فناوری روز، اطلاعات تماس مشتری، تقسیم‌بندی مخاطبین هدف، تخصیص محتوا بر اساس معیارهای مختلف تقسیم مشتری، ایجاد موارد مورد علاقه از سوی مشتری، امکان ذخیره جستجوها، تنوع نحوه اشترام و پرداخت، خدمات به آگهی‌دهندگان، ارسال خبرنامه الکترونیکی

Four Essays Evaluating the Success of Online Newspapers (2004)
پروفسور مارکو ساکسیاروی روزنامههای آنلاین سفارشیسازی و محیط بازار، دانشکده اقتصاد هلسینکی، دپارتمان مدیریت و علوم سیستمهای اطلاعاتی

شرایط رقابتی

متغیر بودن خواسته‌های مشتریان، چرخه حیات روزنامه، سازکاری با تغییرات فناورانه، ویژگی‌های سفارشی‌سازی در محصولات، خدمات پشتیبانی، کیفیت روزنامه، بازار رقابتی، وضعیت سطح تقاضا، ارزش مادی محصول، استراتژی رقابتی، قدرت خرید، تنوع خواسته‌های مشتریان، سازگاری در ایجاد خدمات جدید، تاثیر مشتریان، تاثیر مد، فرصت رقابت در بازار

منابع درآمدی

هزینه ارائه سرویس، درآمدزایی از اشتراک، درآمدزایی از آگهی، آگهی‌های شغلی، آگهی‌های زمین و مسکن، آگهی‌های کلاسه‌بندی شده، رابط بین آگهی‌دهندگان و مخاطبان، قرارداد با سازمان‌ها و نهادها، فروش محصولات جانبی، ارسال نامه الکترونیکی و پیام کوتاه، فروش آرشیو، نامه‌های خبری حاوی تبلیغات، فروش اطلاعات تماس مشتریان

اهداف عمومی
کسب و کار

رضایت مشتری، تعداد مشتری، جذب مشتری جدید، پشتیبانی از مشتریان، شناساندن نام تجاری، شناخت از نام تجاری روزنامه چاپی، تنوع محصولات و خدمات، یادگیری مهارت‌های نوین، افزایش فروش و اشتراک، کارایی در فرایند تولید، کنترل هزینه، سوددهی، حداکثرسازی بازگشت سرمایه، کانال‌های متنوع و نوین ارائه محصولات و خدمات

۱۰-۳ خلاصه فصل
در این فصل به بررسی و بیان روش تحقیق این پژوهش پرداخته شد. در بخش روش شناسی نیز به طور خلاصه بیان می شود که این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی می باشد. در ادامه بخش به معرفی جامعه آماری پرداخته شد. سپس توضیح داده شد که برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و سوالات پرسشنامه به تفکیک هر یک از متغیرها توضیح داده شد. سپس روایی و پایایی ابزار سنجش مورد بررسی قرار گرفت. در پایان و در بخش تجزیه و تحلیل داده ها روش های مورد استفاده در این پژوهش معرفی و تشریح شد.
۱-۴٫ مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… سرپرستی دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حلی و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است.فرایند تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
۲-۴٫ توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود (حافظ نیا، ۱۳۸۹؛ ۲۷۴).
۱-۲-۴٫ جنسیت
جدول ۱-۴ توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مرد