No category

دانلود تحقیق با موضوع استراتژی، استراتژیک، صنعت بیمه، پایان نامه

۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: در اقتصاد ایران با توجه به تحقیقات انجام شده، به نظر می رسد صنعت بیمه در رشته های مختلف بیمه ای با عملکرد نامناسب در پرداخت خسارت و نارضایتی مشتریان در طی... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق در مورد دانشجویان، امام خمینی، دانش آموزان، تصمیم گیری

با تصرف جاسوس خانه امریکا،این تلاش ها ناکام ماند(همان: ۱۷۷). ج-پناه دادن امریکا به شاه مخلوع:عامل مهم دیگری که تبدیل به نقطه اوج وتحول کیفی عوامل ایجاد کننده بحران تسخیر گردید سفر شاه... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق در مورد روش تحقیق، ریاست جمهوری، انقلاب اسلامی، رژیم پهلوی

حوادث مقاوم مى‏شود، و از دشمنان نیرومند و خطرناک نمى‏هراسد، در سختیها خود را در بن بست نمى‏بیند و پیوسته راه خود را به سوى هدف ادامه مى‏دهد خداوند در قرآن کریم در خصوص توکل به خدا... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق در مورد ایدئولوژی، انقلاب اسلامی، تصمیم گیری، نظام سیاسی

سطح سوم، ایدئولوژی همه فهم است و متوجه توده های مردم است. برای ایجاد انگیزه در توده های مردم و بسیج آنها کاربرد دارد».( اخوان منفرد ،۱۳۸۱ : ۸۵ ) سومین سطح ایدئولوژی که ماهیتی عامه... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق در مورد ایدئولوژی، انقلاب اسلامی، بسیج سیاسی، نظام سیاسی

از «جنبش های توده ای» در «هر جنبش عوام گرایانه جان کلام این است که توده های تهیدست جامعه بر ضد نهادهای موجود کشور بسیج می شوند اما عنان روانی آنها خیلی محکم در دست رهبری فرهمندانه... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق در مورد امام خمینی، امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی، نظام سیاسی

انقلاب اسلامی جوشش نامحدود و نامشروط دوران «رهایی» چنان شرایطی پدید ساخت که در روان شناسی عامه ظهور یک «ناجی» ضروری و مشروع جلوه می کرد.یکی از مهمترین عرصه های بهره گیری از بحران ها... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق در مورد امام خمینی، انقلاب اسلامی، ایدئولوژی، امام خمینی (ره)

مردم باید به آن با گرایش کاریزمایی پاسخ دهند.» در رابطه با زمینه ی دوم پذیرش کاریزما نیز «ویلنر» بر این اعتقاد است که «رهبری سیاسی کاریزما، فقط درجامعه ای می تواند ظهور کند که امکان... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق در مورد انقلاب اسلامی، بسیج سیاسی، نظام سیاسی، ایدئولوژی

مردم یا صرفاً بر اساس ایدئولوژی و مشروعیت، قدرت خویش را استوار سازد. آیا پس از پیروزی انقلاب، اعمال قدرت انقلابی و مشروع نظام سیاسی جدی، قادر نیست در تدبیر مطلوب بحران موثر واقع... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق در مورد انقلاب اسلامی، نظام سیاسی، ایدئولوژی، بحران سیاسی

اتکاء به چه اصولی امکان پذیر گردید؟ رهبری نظام چگونه توانست در یک نظام جدید التاسیس که ظاهراً هیچ یک از بنیادها و ظرفیت های مقابله و مواجهه با بحران را دارا نیست، نه تنها نظام را به... ادامه

By admin2, ago
No category

دانلود تحقیق در مورد انقلاب اسلامی، امام خمینی، امام خمینی (ره)، نظام سیاسی

نهادها و مقامات تصمیم ساز و استراتژی پرداز در دوره زمانی این پژوهش را در فرایند تدبیر بحران ها بررسی می نماییم. ۲-۵-۳-رهبری در انقلاب اسلامی رهبری در انقلاب اسلامی یک رهبری ممتاز و... ادامه

By admin2, ago