علمی

اشنایی با داروهای روان گردان

تاریخچه مواد مخدر سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر به زمان تشکیل اولین تمدن ها بر روی کره زمین باز می گردد. همر نخستین کسی است که در نوشته های خود به گل خشخاش اشاره کرده است. سومریان در... ادامه

By 92, ago
علمی

اصول هوش اخلاقی در مدیریت

-اصول هوش اخلاقی بوربا از دیدگاه اسلامی ۱. هوشیاری:قرآن همواره اولین توصیه به هوشیاری را به مؤمنان می کند که باید آماده و هوشیار باشند. برای مثال ، در سوره نساء ، آیه ۷۱ می فرماید: ... ادامه

By 92, ago
علمی

مدل مفهومی مدارس هوشمند

مدل مفهومی مدارس هوشمند برای استقرار مدرسه هوشمند باید مدلی ارائه نمود که بتواند اجزاء این نوع مدارس را مشخص نماید و به عنوان مرجعی برای توسعه مدارس هوشمند و همچنین تفکیک این نوع... ادامه

By 92, ago