علمی

عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی

ویژگی های شخص سازگار منگال(2002) ویژگی های شخص سازگار را چنین می نامد: 1- آگاهی نسبت به قوت ها و ضعف های خویشتن: شخص سازگار قوت ها و ضعف های خود را می داند و سعی می کند در بعضی زمینه ها که... ادامه

By 92, ago
علمی

رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی

رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی همان طور که قبلاً گفته شد تئوری ذهن یکی از ساده­ترین و اساسی­ترین تعامل اجتماعی است که فهم و دانش افراد براساس تئوری ذهن شکل می­گیرد (غفاری، بنی جمالی و... ادامه

By 92, ago