علمی

روانشناسی فیزیولوژی اضطراب

بعد فیزیولوژیکی فیزیولوژی اضطراب دستگاه عصبی خودمختار (ANS) و غدد درون‌ریز Eg نقش مهمی در اضطراب دارند. می‌‌توان گفت دستگاه عصبی خود مختار واسطه دستگاه عصبی مرکزی و غدد درون ریز است.... ادامه

By 92, ago
علمی

سازوکار تاثیر tDCS بر روی مغز

سازوکار تاثیر tDCS tDCS با دیگر روشهای غیرتهاجمی تحریک الکتریکی مغز مانند تحریک الکتریکی مغز از روی جمجمه (TES) و TMS متفاوت است. tDCS شلیک سلولهای عصبی را با قطبی سازی فرا آستانه­ای غشاء عصبی... ادامه

By 92, ago
علمی

مفهوم خشنودی شغلی

مفهوم خشنودی شغلی : خشنودی شغلی هیجان مثبت یا لذت بخشی است که ازارزیابی شغل فردیا تجارب کاری او ناشی میشود. خشنودی شغلی هم به عنوان یک نگرش کلی و هم به عنوان خشنودی با ۵ بعد ویژه از شغل... ادامه

By 92, ago
علمی

چیستی وچرایی عدالت

چیستی وچرایی عدالت :   2-1-3-1 – چیستی عدالت: این مسئله که عدالت چیست، شاید چندان احتیاج به تعریف نداشته باشد. افراد بشر کم و بیش ظلم رامی شناسند، تبعیض را می شناسند. عدالت نقطه... ادامه

By 92, ago
علمی

دیدگاه های مرتبط با خوش بینی

دیدگاه های مرتبط با خوش بینی دیدگاه لازاروس در سال 1983 ریچارد لازاروس پدیده ی «انکار مثبت» را توصیف کرد و نشان داد افرادی که به هنگام مواجه با حوادث غیر متقربه و نامطلوب از این راهبرد... ادامه

By 92, ago