بایگانی دسته: پایان نامه ها و مقالات

تصمیم گیری چند معیاره

و تقدیم به پدر و مادرمبزرگوارانی که هرچه دارم مرهون دعای خیر و مهربانی های بی پایان آنان است و همیشه یاریگر و مشوق من در مسیر علم آموزی بوده اند. فهرست مطالبچکیده... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پنیر

دلبروکی (هر کدام ۴/۷ درصد) میباشد.جدول ۴-۲ گونههای شناسایی شده لاکتوباسیلوس جداسازی شده از ۱۵ نمونه پنیر لورک.درصد فراوانیفراوانی (در ۱۵ نمونه مدفوع)میکروارگانیسمردیف۳۷۱۰Lactobacillus... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

فرآورده های لبنی

زنجیره کوتاه تولید می شود که سنتز کلسترول را در کبد متوقف و سبب حرکت کلسترول پلاسما به کبد می شود همچنین بعضی باکتری ها از طریق ممانعت اتصال کلسترول به نمک‌های صفراوی از جذب آن... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقالعملکار، خریدار، خیار، تفلیس

حقالعملکار مقرر میدارد: “حقالعملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حقالعملی دریافت میدارد”. بنابراین طبق تعریف مادهی مذکور، حقالعمل کار... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق تجارت، حقوق اشخاص

ه موسسان به نام او کرده اند و در صورت عجز او از پرداخت دیون مربوط به این معاملات صادر کرد.16 مبحث دوم: توقف در پرداخت دیونمطالب این مبحث به دو قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول به بیان نظرات... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اشخاص ثالث، حقوق تجارت، حقوق طلبکاران، حقوق فرانسه

مقدمه بیان مسئلهوقتی قواعد مربوط به اعمال حقوقی که در روابط بین اشخاص در قلمرو حقوق مدنی مورد استفاده قرار میگیرد مورد بررسی قرار میدهیم مشخص میگردد که این... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مطالبه خسارت، برنامه پنجم توسعه، شهادت شهود، تلفن همراه

باشد. البته اکنون امر ابلاغ؛ در سراسر کشور بیشتر به مامورین دادگستری واگذار شده و نشانه های ضعیفی از بهبود دیده می شود74. 3-2-1-3- بند سوم- لزوم شایستگی مامورین ابلاغ نظر به اهمیّت ابلاغ و... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

حق الزحمه

پیش بینی گشته است، تائیدی بر درستی ادعاست.به موجب ماده 836 لایحه یاد شده، مشمولان ماده 835 مکلف اند طی سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون، درخواست رسیدگی را به سازمان بازسازی... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دولت اصلاحات، جبران خسارت

موعد ابراز اسناد، اداره به مطالبات رسیدگی نموده، طی بیست روز، صورتی با ارائه نوع بستانکاری ها فراهم می نماید و آن را به وسیله ی آگهی و ابلاغ، به بستانکاران شناخته شده و نشده می رساند.... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دولت اصلاحات، انحلال شرکت، اشخاص ثالث

بخاطر آن است که چک وسیله پرداخت فوری است و باید شدت و حدت بیش تری نشان داد تا وسیله اعطای مهلت و اعتبار نگردد. 2-2-3-2- بند دوم- مرور زمان به موجب ماده 114 لایحه آ.د.ت- “مرور زمان در این... ادامه

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید: