منبع تحقیق درمورد امنیت بین المللی

90
فوریه 9, 2019 0 Comment

تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آیند. اعضای سازمان ملل بطور کلی باید از طریق ارکان ذیربط سازمان ملل حد اعلای اولویت را به این مساله […]

منبع تحقیق درمورد صلح و امنیت بین المللی

90
0 Comment

اختیارات پیش بینی شده در فصل هفتم شورا می تواند وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز را احراز کرده، برای رفع این تهدیدات دست به اقدام غیر […]

منبع تحقیق درمورد توسل به زور

90
0 Comment

آزادی های اساسی وجود ندارد. ب- در خصوص افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه نیز میان حقوقدانان بین المللی اختلاف نظر وجود دارد. همانطور که در مبحث قبل گفته شد […]

منبع تحقیق درمورد مداخله بشردوستانه

90
0 Comment

منشور اشاره می کنند و سعی در توجیه مداخله بشردوستانه یک جانبه به دلیل عدم کارآیی منشور در ایجاد چنین مکانیسمی دارند. در پاسخ باید گفت تدوین کنندگان منشور از […]

منبع تحقیق درمورد حقوق بشر دوستانه

90
0 Comment

محدودیت استفاده از سلاحهای خاص معاهده ای 1993کنوانسیون منع تکمیل، تولید، ذخیره سازی و کاربرد سلاحهای شیمیایی و نابود سازی آنها 1997کنوانسیون منع ذخیره سازی، تولید و تجارت مینهای ضد […]

منبع تحقیق درمورد غیر بین المللی

90
0 Comment

ل کرامت ذاتی انسان به عنوان محور حقوق طبیعی و حقوق بشر دوستانه پذیرفته شده است. بنابراین اندیشه های روسو و دیگران در رویه نظامی جنگ های پس از انقلاب […]

مقاله با موضوع بورس اوراق بهادار

90
0 Comment

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  روبرو است. بر اساس م 67 ق.ا.ا.م مامور اجرا باید هنگام صورت‌‌برداری اموال بدهکار باید نوع، تعداد و مبلغ اسمی […]

مقاله با موضوع اموال غیر منقول

90
0 Comment

سهم تردیدی وجود ندارد.در فصل دوم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329(ه.ش)، تحت عنوان «در توقیف اموال‌ منقوله»، در بند 3 م 630، سهام شرکت‌ها جزء اموال منقول به شمار […]

مقاله با موضوع سهامداران

90
0 Comment

طبیعتا به سهامدار سود تعلق نمی‌گیرد.   لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  پرداخت سود زمانی صورت می‌گیرد که شرکت سود قابل تقسیم برده باشد؛ در صورتی […]

مقاله با موضوع شرکت سهامی عام

90
0 Comment

سهامی تاثیر گذاشته است و ماهیت قراردادی بودن شرکت سهامی کمتر مورد پذیرش قرار گرفته است. جنبه‌ی تاسیسی بودن شرکت سهامی در ل.ا.ق.ت نیز مورد تاکید است. 1-4-1-1-3- انواع شرکت‌های […]