علمی

درمان اختلالات روانی با ورزش

درمان اختلالات روانی با ورزش اثرات مثبت ورزش بر خلق موجب علاقه مندی بیشتر پژوهشگران به استفاده از ورزش برای درمان اختلالات روانی شده است. مقاله حاضر، اختصاص به مروری بر پژوهش های... ادامه

By 92, ago
علمی

مسیر تکاملی نظریه های رهبری

. مسیر تکاملی نظریه های رهبری:     جدول 1-2 مسیر تکاملی نظریه های رهبری نظریه های رهبری توضیح مکاتب رهبری ویژگی های شخصیت دیویس: او چهار  خصوصیت عمده را برای رهبران ذکر نموده است:... ادامه

By 92, ago
علمی

عوامل روانشناختی در آسم شدید

عوامل روانشناختی در آسم شدید ارتباط بین عوامل روانشناختی و اختلالات آرژیک چند قرن است که در تلاش­های کلینیکی مورد مشاهده قرار گرفته است. (مارکو و همکاران،2011). بیشترین فرضیه... ادامه

By 92, ago