بایگانی دسته: علمی

مقاله درباره کودکان و نوجوانان و احترام به دیگران

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} عزت نفس چه شکلی دارد؟سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان عزت نفس را در رفتار مشاهده نمود؟ عزت نفس در ما و... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره کودکان و نوجوانان و احترام به دیگران بسته هستند

مقاله درباره طبقه بندی کرچمر و طبقه بندی شلدون

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} رابطه ی طبقه بندی کرچمر با درون گرایی و برون گرایی :کرچمر در مجموع انسانها را به سه طبقه ی اصلی تقسیم کرد که عبارتند از :الف.... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره طبقه بندی کرچمر و طبقه بندی شلدون بسته هستند

مقاله درباره دوره پیش دبستانی و عوامل اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} الف : صفات منشی سرعت و قوت و هیجان انگیزی را می رسانند. ب : صفات تحریکی که شخص را به سوی هدفی به حرکت در می آورند و صفات توانی که... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره دوره پیش دبستانی و عوامل اجتماعی بسته هستند

مقاله درباره نظریه های تیپ شناختی شخصیت و ویژگی های شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2نفس لوامه :که انسان را از انجام اعمالی که او را به سراشیبی سقوط می کشاند ناراحت می کند و مورد نکوهش قرار می دهد.3- نفس مطمئنه :... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره نظریه های تیپ شناختی شخصیت و ویژگی های شخصیتی بسته هستند

مقاله درباره ویژگی های شخصیتی و توانایی حل مسئله

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تعریف متغیر مزاجم : ( مداخله گر ) به متغیری گفته می شود که به صورت فرضی برپیده مشاهده شده تأثیر می گذارد ولی قابل مشاهده و... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره ویژگی های شخصیتی و توانایی حل مسئله بسته هستند

مقاله درباره نظریه روانکاوی و نظریه پردازی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} برای عامه ی مردم این کار احتمالاً با قضاوت ارزش توأم است یعنی اگر کسی را دوست داشته باشند به دلیل شخصیت خوب و عالی اوست. ولی... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره نظریه روانکاوی و نظریه پردازی بسته هستند

مقاله درباره اجتماعی بودن انسان و رضایت از زندگی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 6- سایه : یونگ جنبه ی وحشیانه ی و خشن غرایز یعنی جنبه ی حیوانی طبیعت انسان را سایه نام نهاده است و در واقع معادل با مفهوم نهاد در... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره اجتماعی بودن انسان و رضایت از زندگی بسته هستند

مقاله درباره نظریه ی مید و عوامل محیطی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 2- نیازهای زیباشناختی3- نیازهای شناختی4- نیازهای مربوط به عزت نفس5- نیازهای مربوط به عشق و تعلق6- نیازهای مربوط به ایمنی7-... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره نظریه ی مید و عوامل محیطی بسته هستند

مقاله درباره کودکان و نوجوانان و روان شناسی شخصیت

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره کودکان و نوجوانان و روان شناسی شخصیت بسته هستند

مقاله درباره ویژگی های شخصیتی و ویژگی های شخصیت

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بیان مسئله: سنجش شخصیت و توصیف خصایص شخصیتی یکی از مسائل عمده یمورد توجه روان شناسان بوده و هست ، فردی که می خواهد رفت انسانی... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره ویژگی های شخصیتی و ویژگی های شخصیت بسته هستند