بایگانی دسته: علمی

دانلود پایان نامه درباره انحراف معیار و توزیع فضایی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تجزیه و تحلیل تغییرات به روش آمار کلاسیکآمار رشته وسیعی از ریاضی است که راه‌های جمع‌آوری، خلاصه‌سازی و نتیجه‌گیری از... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره انحراف معیار و توزیع فضایی بسته هستند

دانلود پایان نامه درباره سیستم اطلاعات جغرافیایی و موقعیت جغرافیایی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جدول ‏43 ماتریس ضرایب همبستگی خواص فیزیکوشیمیایی در منطقه نقده جدول ‏4 -4 پارامترهای مدل‌های برازش داده شده بر نیم تغییرنمای... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانلود پایان نامه درباره سیستم اطلاعات جغرافیایی و موقعیت جغرافیایی بسته هستند

مقاله درباره کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فرضیه سوم : با توجه به تجزیه و تحلیل های آماری در فصل چهارم : بین تیپ شخصیتی درون گرا با بهره هوشی دانشجویان دختر رابطه... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان بسته هستند

مقاله درباره شهرستان سرپل ذهاب و روش های توصیفی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 4- و دکتر باقر وفایی (استادیار)، حسین داداش زاده (مربی) و محمود فرورثی (کارشناسی ارشد) هم در تحقیقی به عنوان رابطه ی میان بهره... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره شهرستان سرپل ذهاب و روش های توصیفی بسته هستند

مقاله درباره شاخص آماری و تعریف جامع

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} جامعه مجموعه ای از افراد است که حداقل یک صفت مشترک داشته باشد . ( فرشاد فر ، 1376، ص 13) .یکی از اهداف تحقیقات علمی ، توصیف و تشریح... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره شاخص آماری و تعریف جامع بسته هستند

مقاله درباره اندازه گیری عینی و قابلیت پیش بینی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فراوانی هر طبقه 900 1200 2100نسبت هرطبقه در جامعه 43% 57% 100%نسبت نمونه در جامعه 23 30 53روش جمع آوری اطلاعات:در پژوهش حاضر روش جمع آوری... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره اندازه گیری عینی و قابلیت پیش بینی بسته هستند

مقاله درباره کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} د : به رفتار ها و نگرش های آنها اهمیت دهید.هـ : به بچه ها مسئولیت بدهید و آنها را آزاد بگذارید تا بعضی مواقع خطر کنند.ذ : به... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان بسته هستند

مقاله درباره مفهوم و تعریف هوش و فرآیندهای شناختی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} حقایقی درباره ی عزت نفس :عزت نفس ب موفقیت های مدرسه ای مؤثر است . بچه هایی که احساس خوبی درباره ی توانایی های خود دارند به... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره مفهوم و تعریف هوش و فرآیندهای شناختی بسته هستند

مقاله درباره شهرستان سرپل ذهاب و توانایی پیش بینی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در زمینه ی هوش دو نظریه ی کلی وجود دارد : نظریه ی هوش کلی و نظریه ی چند عاملی بر پایه نظریه ی هوش کلی توانایی های ذهنی انسان... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره شهرستان سرپل ذهاب و توانایی پیش بینی بسته هستند

مقاله درباره فعالیت های اجتماعی و احترام به خود

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 4- افراد درون گرای متفکر: مسأله گشا هستند، ممکن است دانشمند باشند، خود را در آزمایشگاه محبوس کنند، ممکن است حسابدار باشند و از... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مقاله درباره فعالیت های اجتماعی و احترام به خود بسته هستند