علمی

اصول هوش اخلاقی در مدیریت

-اصول هوش اخلاقی بوربا از دیدگاه اسلامی ۱. هوشیاری:قرآن همواره اولین توصیه به هوشیاری را به مؤمنان می کند که باید آماده و هوشیار باشند. برای مثال ، در سوره نساء ، آیه ۷۱ می فرماید: ... ادامه

By 92, ago
علمی

مدل مفهومی مدارس هوشمند

مدل مفهومی مدارس هوشمند برای استقرار مدرسه هوشمند باید مدلی ارائه نمود که بتواند اجزاء این نوع مدارس را مشخص نماید و به عنوان مرجعی برای توسعه مدارس هوشمند و همچنین تفکیک این نوع... ادامه

By 92, ago
علمی

پیمان نامه جهانی حقوق کودک

پیمان نامه جهانی حقوق کودک این کنوانسیون که مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 نوامبر 1989 ( مصادف با 29 آبان سال 1368 ) می باشد ( 32 ) اولین توافق بین المللی در خصوص حمایت از کودکان است که... ادامه

By 92, ago