پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد وحدت وجود، اشعار مولانا، امام صادق

و این تأثیرات به قدری عظیم است که یک وقایع نگار هندو در قرن 5 گزارش میدهد که برهمن مقدس هم مثنوی رومی را مطالعه میکند. بنابراین اشاعه و گسترش تفکر مولوی در شبه قاره هند کار سهلی بود و... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد سلطان ولد، عرفان و تصوف، امثال و حکم، ظاهر و باطن

3ـ7ـ 1ـ آثار سعدیاز سعدی، آثار بسیاری در نظم و نثر برجای مانده است که از جمله میتوان به بوستان و گلستان و دیوان اشعار اشاره کرد. بوستان، کتابی‌منظوم در اخلاق است؛ گلستان، نثر مسجع و... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد فصوص الحکم، ماوراءالنهر، عشق و محبت، وحدت وجود

ن دهم با ظهور صفویه و رسمی شدن مذهب شیعه در ایران و ورود علمای شیعه به این عرصه این دو واژه به تدریج از یکدیگر جدا شده اند.در حقیقت زمان حافظ و سعدی و مولانا این دو اصطلاح یک بوده و هر دو... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد عرفان و تصوف، وحدت وجود، ترس از خدا

وجودآمده است و به همین جهت حد و حصاری به خود ندیده و همواره در طی قرون و اعصار متمادی (از قرن دوم تا به امروز) با مقتضیات و شرائط و افکار هر دوره تغییر شکل داده است و از این رو برای آشنا... ادامه

By mitra1--javid, ago