علمی

عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی

ویژگی های شخص سازگار منگال(2002) ویژگی های شخص سازگار را چنین می نامد: 1- آگاهی نسبت به قوت ها و ضعف های خویشتن: شخص سازگار قوت ها و ضعف های خود را می داند و سعی می کند در بعضی زمینه ها که... ادامه

By 92, ago
علمی

رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی

رابطه تئوری ذهن و هوش هیجانی همان طور که قبلاً گفته شد تئوری ذهن یکی از ساده­ترین و اساسی­ترین تعامل اجتماعی است که فهم و دانش افراد براساس تئوری ذهن شکل می­گیرد (غفاری، بنی جمالی و... ادامه

By 92, ago
علمی

اشنایی با داروهای روان گردان

تاریخچه مواد مخدر سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر به زمان تشکیل اولین تمدن ها بر روی کره زمین باز می گردد. همر نخستین کسی است که در نوشته های خود به گل خشخاش اشاره کرده است. سومریان در... ادامه

By 92, ago