بازده سهام عادی:-پایان نامه درباره خرید سهام

92
ژانویه 29, 2019 0 Comment

بازده سهام عادی بازده سهام از دو قسمت تشكيل مي‌شود: بازده جاري يا بازده ناشي از دريافت سود سهام: براي محاسبه بازده جاري يك سهم، سود تقسيمي هر سهم را […]

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/تعریف مالکیت

92
0 Comment

تعریف مالکیت در زبان فارسی با افزودن «یای مشدد» و «ت» یا همان «یت» به آخر برخی کلمات عربی مصدر جعلی ساخته می‌شود. مثل: تابع-تابعیت، مظلوم-مظلومیت. بنابراین «مالکیت» را باید […]

پایان نامه درمورد فساد عقد// امتزاج عین با مال دیگر

92
0 Comment

ردّ عین در صورت تغییر قیمت ممکن در است در مدت زمانی که مال در تصرّف طرف معامله قرار دارد قیمت آن از نظر بازار کاهش یابد و یا در […]

پایان نامه درمورد فساد عقد//قاعده لا ضرر

92
0 Comment

قاعده لا ضرر در مقبوض به عقد فاسد، عدم ضمان، حكمى ضررى است و مالك به طور مطلق به قابض و متصرّف اذن نداده، بلكه اذنش مقيد به دريافت عوض […]

هويت بخشي به مجتمع مسكوني:-پایان نامه مجتمع زیستی

92
0 Comment

معیارهای هويت بخشي به مجتمع های مسكوني طبق پايگاه نظري دراين متن هويت را امري عجين با زندگي روزمرة انسان‌ها مي‌دانیم كه به واسطة تشخيص در اثر انطباق يك عينيت […]

مهر و موم ترکه/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

92
0 Comment

مهر و موم ترکه الف – مفهوم لغوی مهر و موم یعنی موم با نشان و نقش مهر بر او و مهر و موم زدن را قرار دادن قطعه موم […]

امضاهای دستی و الکترونیکی/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

92
0 Comment

– برخی از خواص مهم امضاهای دستی شایان ذکر است که کاغذ به عنوان حامل اطلاعات مهم جای خود را کم کم به دیگر راههای تبادل اطلاعات می دهد. در […]

مفاهیم بازاریابی خدمات :پایان نامه درمورد بازاریابی حسی

92
0 Comment

چشم انداز زمانی[1]: چشم اندازهای زمانی یک سری ویژگی های موقعیتی هستند که با تاثیر زمان بر رفتار مصرف کنندگان ارتباط دارند .زمان به عنوان یک عامل موقعیتی می تواند […]

پایان نامه حاکمیت شرکتی/: تغییرات نقش هیئت مدیره

92
0 Comment

روند تغییرات نقش هیئت مدیره حقايق حاكي از آن است كه در شركتها، مديران بيشتر دنبال منافع خود بوده اند تا منافع ذي‌نفعان. براي حل اين مشكل، دو راه حل […]

پایان نامه تعدیل قيمت سهام/عوامل سیاسی و قيمت سهام

92
0 Comment

–  عوامل بیرونی اگر انتظار رود که اقتصاد کشور دارای رشد معقول و مناسبی برای مدت نسبتاً ” طولانی خواهد بود طبعاً” قیمت سهام تحت تأثیر قرارگرفته و افزایش خواهد […]