امولسیفایرها

mitra4--javid
ژانویه 5, 2019 0 Comment

در بهبود زخم ها به اثبات رسیده است(ایست وود۳۰،۱۹۸۴). صمغ کتیرا دارای پیشینه باستانی است(وبکن۳۱ و همکاران، ۲۰۰۳)، به طوری که تاریخ کاربرد کتیرا را بیش از ۵ هزار سال […]

آزمون های آماری

mitra4--javid
0 Comment

۱-۴ انواع نان های مسطح ۳۱-۴-۱ نان سنگک ۵۱-۴-۲ نان تافتون ۵۱-۴-۳ نان بربری ۶۱-۴-۴ نان لواش ۶۱-۵ فرآیند بیاتی در محصولات صنایع پخت ۷۱-۶ اهمیت اقتصادی بیاتی ۸۱-۷ عوامل […]

انتخاب تأمین کننده

mitra4--javid
0 Comment

کارآمد لجستیک معکوس نیازمند است که یک شبکه لجستیکی مناسب برای اجرای فعالیت های زنجیره تأمین معکوس می مانند: جمع آوری، بازرسی، انبارداری، جداسازی، بازیافت، تولید دوباره، مرمت، تعمیر و […]

تصمیم گیری چند معیاره

mitra4--javid
0 Comment

است. فصل اولکلیات تحقیق مقدمه لجستیک معکوس۱ یعنی فرآیند حرکت و انتقال مناسب اقلام مصرف شده و مصرف نشده از آخرین مقصد توزیع شده برای کسب ارزشمندی محصولات در نزد […]

تصمیم گیری چند معیاره

mitra4--javid
0 Comment

و تقدیم به پدر و مادرمبزرگوارانی که هرچه دارم مرهون دعای خیر و مهربانی های بی پایان آنان است و همیشه یاریگر و مشوق من در مسیر علم آموزی بوده […]

پنیر

mitra4--javid
0 Comment

دلبروکی (هر کدام ۴/۷ درصد) میباشد.جدول ۴-۲ گونههای شناسایی شده لاکتوباسیلوس جداسازی شده از ۱۵ نمونه پنیر لورک.درصد فراوانیفراوانی (در ۱۵ نمونه مدفوع)میکروارگانیسمردیف۳۷۱۰Lactobacillus rhamnosus۱۲۶۷Lactobacillus acidophilus۲۵/۱۸۵Lactobacillus reuteri۳۴/۷۲Lactobacillus fermentum۴۴/۷۲Lactobacillus delbrueckii۵۷/۳۱Bifidobacterium lactis۶۱۰۰ ۲۷ […]

فرآورده های لبنی

mitra4--javid
0 Comment

زنجیره کوتاه تولید می شود که سنتز کلسترول را در کبد متوقف و سبب حرکت کلسترول پلاسما به کبد می شود همچنین بعضی باکتری ها از طریق ممانعت اتصال کلسترول […]