کتاب وب اولین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران

میهمان
دی ۹, ۱۳۹۷ 0 Comment

کتاب وب اولین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران است که کار فروش کتاب را با شعار ارسال رایگان کتاب به تمام نقاط کشور آغاز کرد. کتاب وب قصد دارد کتاب‌های […]

راهکارهای تقویت هوش هیجانی

میهمان
دی ۸, ۱۳۹۷ 0 Comment

درود هوش هیجانی باعث تقویت عملکرد شما در محل کار و همچنین در زندگی شخصیتان می شود، با این حال تقویت هوش هیجانی با خود شما شروع می شود. این هوش می […]

چرا باید به این سواحل سفر کرد ؟

میهمان
0 Comment

تور کیش ساحلی نقره ای، آفتابی درخشان، آسمانی آبی، آبهایی نیلگون، هوایی پاک و آرامشی بی نظیر، جزیره کیش را به مروارید خلیج فارس تبدیل کرده است.یکى از شگقتیهاى جزیره مرجانی […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقالعملکار، خریدار، خیار، تفلیس

mitra1--javid
0 Comment

حقالعملکار مقرر میدارد: “حقالعملکار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حقالعملی دریافت میدارد”. بنابراین طبق تعریف مادهی مذکور، حقالعمل کار […]

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اشخاص ثالث، حقوق تجارت، حقوق طلبکاران، حقوق فرانسه

mitra1--javid
0 Comment

مقدمه بیان مسئلهوقتی قواعد مربوط به اعمال حقوقی که در روابط بین اشخاص در قلمرو حقوق مدنی مورد استفاده قرار میگیرد مورد بررسی قرار میدهیم مشخص میگردد که این قواعد […]

پایان نامه با کلید واژگان 129، Personal، Formal، autonomy

mitra1--javid
0 Comment

is to do with multicollinearity, which is investigated by considering the correlation among the independent variables. Tables 4.46 to 4.48 indicate the great majority of the correlations among the independent […]

پایان نامه با کلید واژگان NLP، 129، Bound، Range

mitra1--javid
0 Comment

e 4.28, the mean of NLP was proved to be 143.5504 while Std Deviation turned out to be 11.64847. In addition, skewness and kurtosis regarding Neuro-Linguistic Programming were 1.047 and […]

پایان نامه با کلید واژگان Autonomy، Moderate، Low، Range

mitra1--javid
0 Comment

Range5.00 Skewness-.296.343 Kurtosis-.230.674 ModerateMean16.8025.31201 95% Confidence Interval for MeanLower Bound16.1815 Upper Bound17.4234 5% Trimmed Mean16.8759 Median17.0000 Variance7.885 Std. Deviation2.80811 Minimum8.00 Maximum23.00 Range15.00 Interquartile Range2.00 Skewness-.452.267 Kurtosis1.354.529Total AutonomyLowMean52.1042.78564 95% Confidence Interval […]

پایان نامه با کلید واژگان Bound، Range، Std.، Lower

mitra1--javid
0 Comment

ive PercentValidLow9674.474.474.4 Moderate3325.625.6100.0 Total129100.0100.0 Table 4.4Personal Model Frequency Statistics FrequencyPercentValid PercentCumulative PercentValidLow10480.680.680.6 Moderate2519.419.4100.0 Total129100.0100.0 Table 4.5Facilitator Frequency Statistics FrequencyPercentValid PercentCumulative PercentValidLow4837.237.237.2 Moderate8162.862.8100.0 Total129100.0100.0 Table 4.6Delegator Frequency Statistics FrequencyPercentValid PercentCumulative PercentValidLow97.07.07.0 […]

پایان نامه با کلید واژگان autonomy، Autonomy، Factor، Teaching

mitra1--javid
0 Comment

Leading, which is referred to as changing one‟s behavior with enough relationship to motivate the other person to follow you. Items 7, 16, 23, and 29 ask the teacher‟s skill […]

پایان نامه با کلید واژگان autonomy، an، autonomous، factor

mitra1--javid
0 Comment

negative impact on the learners’ progress towards autonomy. Adamson & Sert (2012) in their article “autonomy in learning English as a foreign language” contended “as with definitions of learner autonomy, […]

پایان نامه با کلید واژگان autonomy، NLP، not، concept

mitra1--javid
0 Comment

concept in humanistic psychology dealing with the art of communication and the study of the structure of subjective experience. On the other hand, as Pishghadam et al (2011) succinctly put […]

پایان نامه با کلید واژگان language، learning، NLP، internal

mitra1--javid
0 Comment

the important role of teaching styles in language learning and teaching, Martin (2010) argued that teachers must be empowered to refine the art of instruction, trusted to develop and utilize […]

پایان نامه با کلید واژگان learning، language، autonomy، an

mitra1--javid
0 Comment

; Jacobson, 1994, p.7). NLP is operationally defined as the scores that participants obtained through their answers to a Neuro-Linguistic Programming Questionnaire (NLPQ) which was designed and introduced by Reza […]

پایان نامه با کلید واژگان NLP، learning، Autonomy، autonomy

mitra1--javid
0 Comment

um Autonomy Correlations 95Table 4.48 Total Autonomy Correlations 96Table 4.49 Descriptive Statistics of General Autonomy, Styles and NLP 101Table 4.50 Descriptive Statistics of Curriculum Autonomy, Styles and NLP 102Table 4.51 […]