استقلال حسابرس داخلی عامل اصلی توانمند بودن حسابرسی

میهمان
آگوست 13, 2018 0 Comment

استقلال حسابرس داخلی: عامل اصلی برای توانمند بودن حسابرسی داخلی استقلال آن است. مدیریت باید این عامل را به رسمیت بشناسد وبا تأمین جایگاه مناسب حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی […]

مفهوم خشنودی شغلی

میهمان
0 Comment

مفهوم خشنودی شغلی : خشنودی شغلی هیجان مثبت یا لذت بخشی است که ازارزیابی شغل فردیا تجارب کاری او ناشی میشود. خشنودی شغلی هم به عنوان یک نگرش کلی و […]

چیستی وچرایی عدالت

میهمان
0 Comment

چیستی وچرایی عدالت :   2-1-3-1 – چیستی عدالت: این مسئله که عدالت چیست، شاید چندان احتیاج به تعریف نداشته باشد. افراد بشر کم و بیش ظلم رامی شناسند، تبعیض را […]

دیدگاه های مرتبط با خوش بینی

میهمان
0 Comment

دیدگاه های مرتبط با خوش بینی دیدگاه لازاروس در سال 1983 ریچارد لازاروس پدیده ی «انکار مثبت» را توصیف کرد و نشان داد افرادی که به هنگام مواجه با حوادث […]

عوامل فردی عاطفی یادگیری

میهمان
0 Comment

سایر عوامل فردی بدون شک یکی از عوامل مهم در افت تحصیلی کمبود هوش و تواناییهای ذهنی است، با این وجود، بسیار مشاهده شده است دانش آموزی را که مشکل […]

مداخلات رسمی و غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی

میهمان
0 Comment

مداخلات رسمی و غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی ابتدا هدف، راهبردها، عناصر مهم و نحوۀ آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی توسط معلمان ونیز میزان تاثیر این آموزش ها بر دانش […]

تعاریف اهمال‌کاری ازدیذگاه روانشناختی

میهمان
0 Comment

اهمال‌کاری: 2-1-1) تعاریف اهمال‌کاری: مانند بسیاری از اصطلاحات روان شناختی، اهمال‌کاری نیز به اندازه تعداد محققانی که در رابطه با این موضوع پژوهش کرده‌اند بسیار متنوع و متعدد می‌باشد(فراری، 1995به […]

نقش الگوهای تربیتی رشد کودکان

میهمان
آگوست 12, 2018 0 Comment

نقش الگوهای تربیتی رشد کودکان : تردیدی نیست که والدین براساس ویژگیهایی که مایلند فرزندشان دارا باشند. روشها والگوهایی را به منظور  تربیت آنان اتخاذ می کنند. به همین علت، […]

اثرات مختلف بازی های رایانه ای بر انسان

میهمان
0 Comment

اثرات مختلف بازی های رایانه ای اعتیاد و وابستگی به بازی رایانه ای: به عقیده اندرسون و فورد (1986)گزنده ترین انتقادی که به  بازی های رایانه ای شده است، این […]

پنج بازی که در ارتباط با حواس پنجگانه می باشد

میهمان
0 Comment

بازی های فردی قسمتی از بازیهای مهم به سنین 3 تا 6 سال بازیهای است که در ارتباط با حواس پنجگانه می باشد که نمونه هایی از این بازیها ارائه […]