پیچ و رولپلاک با طناب- قسمت 5

میهمان
آوریل 18, 2019 0 Comment


شرکت کار در ارتفاع و پیچ و رولپلاک سنگ نما در کرج و تهران