دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد تحقیقات و فناوری-فروش فایل

ز کارآفرینی را مشتمل بر فعالیت‌ها وظایف و عملیاتی می‌داند که با درک فرصت‌ها و ایجاد سازمان برای پیگیری و تحقق آن فرصت‌ها ارتباط دارد. شرمن نیز کارآفرینی را فرایند خلق چیزهای نو و متفاوتی می‌داند که از طریق اختصاص زمان و تلاش به دست می‌آید و پاداش‌های رضایت بخشی را به همراه دارد برخی نیز آن را معادل ارزش آفرینی در زبان فارسی می‌دانند در حالی که هیچ نظریه‌ای هنوز نتوانسته است رفتار کارآفرینان را به طور کامل تشریح کند و تعریف واحد و مشخصی از آن ارائه دهد، اما برخی صاحب نظران به بررسی ویژگی‌های روان‌شناختی کارآفرینان پرداخته و اعتقاد دارند این ویژگی‌ها، وجه تمایز کارآفرینان از غیر کارآفرینان می‌باشد.
مک کلاند در دهه 1960، اولین کسی بود که درباره این ویژگی‌ها به نظریه پردازی پرداخت. به اعتقاد او کارآفرینان برخلاف عامه مردم نیاز و تمایل زیادی به کسب موفقیت و بهبود عملکردشان دارند. آن‌ها ریسک پذیرند و دوست دارند از طریق تلاش‌های فردیشان به نتیجه برسند، و خواهان استقلال در زندگی‌شان هستنند تلاش‌های دائمی مک کلاند در حوزه کارآفرینی باعث شد که شایستگی‌های شخصیتی کارآفرینان به عنوان ویژگی‌هایی دائمی وارد حوزه تحقیقاتی کارآفرینی شود، به طوری که بعدها مهم‌ترین مدل جامع کارآفرینی که توسط مؤسسه آن‌ها در توسعه کارآفرینی هند ارائه شده است مطرح گردید. بر اساس این مدل، کارآفرینان دارای پنج ویژگی توفیق طلبی، پیشرفت طلبی، ریسک پذیری، استقلال طلبی، خلاقیت، اراده یا کنترل درونی هستند. امروزه این تفکر که ویژگی‌های کارآفرینی ذاتی هستند، نه تنها مورد پذیرش واقع نشده است، بلکه آموزش این ویژگی‌ها و پژوهش در باره آن در دو دهه گذشته که دهه‌های طلایی کارآفرینی نام گرفته است، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و حتی در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ضرورت مطرح گردیده است. از آنجا که کارآفرینان نقش مهمی در ارتقای اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی جوامع ایفا می‌کنند، آموزش کارآفرینی و افزایش فعالیت‌های کارآفرینانه، می‌تواند محرک مناسبی در جهت رشد و توسعه جوامع محسوب شود و افزایش درآمد و بهبود زندگی افراد را به همراه داشته باشد. از این رو برنامه ریزان اجتماعی و اقتصادی در کشورهای مختلف بر آنند تا کارآفرینی را با بهره گرفتن از نظام‌های آموزشی، بالاخص نظام‌های آموزش عالی در جامعه ترویج و گسترش دهند(سیادت و همکاران، 1391).
2-2-3- دوره‌های دگرگونی در مفهوم کارآفرینی
دوره اول: قرن 15، 16 میلادی ” صاحبان پروژه‌های بزرگ“ اولین تعاریف کارآفرینی در این دوره ارائه شد. این دوره هم‌زمان با دوره قدرتمندی ملاک و حکومت‌های فئودالی در اروپا است. کارآفرین کسی است که مسوولیت اجرای پروژه‌های بزرگ را بر عهده می‌گیرد و البته در این راه مخاطره‌ای را نمی‌پذیرد، زیرا عموماً” منابع توسط حکومت محلی تأمین می‌شود او صرفاً مدیریت می‌کند.” نمونه بارز کارآفرین در این دوره معماران مسئول ساخت کلیساها، قلعه‌ها و تأسیسات نظامی هستند.
دوره دوم: در این دوره هم‌زمان با شروع انقلاب صنعتی، بعد جدیدی به کارآفرینی اضافه شد؛ کانتیلون کارآفرین را این گونه تعریف می‌کند : کارآفرین کسی است که منابع را با قیمت مشخص می‌خرد، روی آن فرایندی انجام می‌دهد و آن را به قیمتی نامشخص و تضمین نشده می‌فروشد، از این رو مخاطره پذیر است. کارآفرین در این دوره شامل کسانی نظیر بازرگانان، صنعتگران و دیگر مالکان خصوصی‌اند.
دوره سوم: قرن 18، 19 میلادی و اوایل قرن بیستم که کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد متمایز می‌گردند. یعنی کسی که مخاطره می‌کند با کسی که سرمایه را تأمین می‌کند، متفاوت است. ادیسون به عنوان یکی از کارآفرینان این دوره، پایه گذار فن آوری های جدید شناخته می‌شود، ولی او سرمایه مورد نیاز فعالیت‌های خود را از طریق اخذ وام از سرمایه‌گذاران خصوصی تأمین می‌کرد. همچنین در این دوره میان کارآفرینان و مدیران کسب و کار نیز تفاوت گذارده می‌شود. کسی که سود حاصل از سرمایه را دریافت می‌کند با شخصی که سود حاصل از توانمندی‌های مدیریتی را دریافت می‌کند، تفاوت دارد.
دوره چهارم: مفهوم نوآوری در دهه‌های میانی قرن بیستم میلادی(نوآوری) به یک جزء اصلی تعریف کارآفرینی تبدیل می‌شود. از تعاریف برآمده این دوره می‌توان موارد زیر را نام برد. کارآفرین فردی نوآور و توسعه دهنده فن آوری های به کار گرفته نشده است(شومپیتر ، 1934) کارآفرینان کسب و کاری جدید را شروع می‌کنند در حالی که دیگران بر خلاف آنان تغییرات اندکی در محصولات موجود می‌دهند.. مفهوم نوآوری می‌تواند شامل همه چیز، از خلق محصولی جدید تا ایجاد یک نظام توزیع نوین یا حتی ایجاد یک ساختار سازمانی جدید برای انجام کارها باشد. اضافه شدن این مفهوم به خاطر افزایش رقابت در بازار محصولات و تلاش در استفاده از نوآوری برای ایجاد مزیت رقابتی در کسب و کارهای موجود و بقای آن‌هاست(ملک پور و علی احمدی، 1390).
دوره پنجم: دوران معاصر از 1980 تاکنون: ( رویکرد چند جانبه ) در این دوره هم‌زمان با موج جدید ایجاد کسب و کارهای کوچک و رشد اقتصادی و شناخته شدن کارآفرینی به عنوان تسریع کننده این ساز و کار توجه زیادی به این رشته جلب شد. تا این زمان کارآفرینی فقط از دیدگاه محققان اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گرفت، ولی در این دوره توجه جامعه شناسان و روان شناسان نیز به این رشته معطوف گردید. عمده توجه این محققان بر شناخت ویژگی‌های کارآفرینان و علل حرکت فرد به سوی کارآفرینی است. از تعاریف شناخته شده تر این دوره می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: کارآفرینی روند پویایی در جهت افزایش و ایجاد سرمایه است، این کار توسط کسی انجام می‌شود که مخاطره از دست دادن زمان یا فرصت‌های شغلی دیگر را با هدف ایجاد ارزشی برای یک محصول یا خدمت می‌پذیرد (همان).
2-3- کارآفرینی در سیره معصومین(ع)
2-3-1- کار، جوهر آدمی
کار جوهر آدمی است و با کار کردن استعدادها و ظرفیت‌های وجودی آدمی شکوفا می‌شود. تمدن‌های عظیم بشری نیز با همه تنوع و تفاوتشان، حاصل کار و تلاش بی امان و خستگی ناپذیر آدمیان هستند.
بنابراین، کار را می‌توان از دو جنبه بررسی کرد؛
نخست از جنبه شخصی و تأثیراتی که بر روان و جسم فرد می‌گذارد و دیگر از جنبه اجتماعی و تأثیرات متقابل فرد و جامعه. کار می‌تواند تأثیر مثبت یا منفی بر جسم و جان انسان بگذارد و به فرد منزلت اجتماعی ببخشد و توازن را میان فرد انسانی و جامعه برقرار سازد.
در واقع، انسان موجودی اجتماعی است که حتی امروز هم با وجود تنوع مجموعه‌های اکولوژی و گوناگونی حرکت در پیشرفت فنی و تحول در ساخت اجتماعی و سطح اقتصادی جوامع در زندگی به کار می‌پردازد. در حقیقت کار وجه اشتراک و شرط لازم زندگی انسان در جامعه است.
مفهوم کار کردن و ساختن، ریشه در نهاد و فطرت آدمی دارد و مورد توصیه عقل است، اما با این حال خداوند و انبیا و اولیای الهی از باب تاکید بیشتر و غفلت زدایی از وجود انسان‌ها، پیوسته، آدمیان را به کار و کوشش فراخوانده و تشویق کرده‌اند. از همین روست که قرآن می‌فرماید: آدمی را جز حاصل کارش بهره‌ای نیست(سوره نجم: 39).
بر اساس آنچه در قرآن و سایر منابع تاریخی آمده، بیشتر پیامبران به کارهایی چون کشاورزی، زره سازی، نجاری و تجارت و … اشتغال داشته‌اند.

  دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع هدف های آموزشی

2-3-2- ایجاد و تأسیس شغل
پیامبر اعظم (ص ) از روح سخاوتمندی بهره‌امند بودند، ولی آن حضرت دوست نداشت کسی بدون عذر موجه، به تن پروری و کسالت روی آورد و دست نیاز به سوی این و آن دراز کند. بنابراین، کسانی را که با این حالت به ایشان مراجعه می‌کردند، به کار و تلاش دعوت می‌کرد.
2-3-3- تناسب استعداد و کار
پیامبر رحمت همگان را به کار فرا می‌خواند ولی درباره تناسب کارها با استعداد و توانایی افراد می‌فرمود: همه شما کار کنید، ولی متوجه باشید هرکس برای کاری آفریده شده است که آن را به سهولت انجام می‌دهد. تلاش و کوشش پراکنده، نتیجه بخش نیست و هیچ یک از کارها به سرانجام نمی‌رسد. آموزه‌های قرآنی نیز مردم را از تلاش نامنظم و پراکنده بر حذر داشته است. با این حال، دیده می‌شود کسانی به نیت کمک، افراد را ناامید می‌کنند. این کار از نظر خداوند پسندیده نیست؛ چون پس از امیدواری، افراد را ناامید کرده و ضربه‌های روحی به آنان می‌زنند. خداوند دوست دارد بندگانش جاده خیر و فلاح را تا پایان بپیمایند.
بنابراین، اگر انگیزه کار نیک، انسانی و اسلامی است، کاری را که آغاز شده، باید به پایان برد و اگر می‌خواهند آن را نیمه کاره رها کنند، پس بهتر است هرگز آن را آغاز نکنند، زیرا این کار سبب از بین رفتن سرمایه‌ها و شکست روحی و روانی افراد می‌شود.
حضرت علی (ع) می‌فرماید:
اکمال المعروف احسن من ابتدائه؛ تمام کردن کار خوب، از آغاز کردن آن بهتر است. متأسفانه برخی عادت کرده‌اند با سهل انگاری کارهای خود را بدون کیفیت انجام دهند و پیش از انجام درست یک کار، به کار دیگری بپردازند. آشکار است که در این صورت، انسان نمی‌تواند از کارهای آنان بهره برداری کند. در مقابل افرادی با وجدان کاری بالا هستند که به دلیل تعهد خویش، کارهایی را که به آنان سپرده می‌شود، به بهترین صورت انجام می‌دهند و محبوبیت مردمی و رضایت الهی را از آن خود می‌سازند.
آنان همواره این سفارش ارزشمند رسول اسلام (ص) را آویزه گوش خود ساخته‌اند:
یحب الله العامل اذا عمل ان یحسن؛ خداوند دوست دارد وقتی انسان کاری انجام می‌دهد، آن را خوب و کامل کند.
2-3-4- شکیبایی و بردباری برای کسب روزی
شتاب‌زدگی و به دست آوردن مال فراوان، بدون کوچک‌ترین زحمت و تلاشی، مورد نکوهش رسول رحمت(ص) قرار گرفته است. متأسفانه برخی افراد بر اثر عجله و شتاب، روزی خود را به ناپاکی آلوده می‌سازند، در حالی که اگر قدری صبر و تحمل به خرج می‌دادند، همان روزی از راه حلال به آن‌ها می‌رسید. حضرت در هشداری به این افراد می‌فرماید: ولا یحملنکم استبطاء شیء من الرزق علی ان تطلبوه بمعصیته الله فان الله لاینال ما عنده بمعصیته؛مبادا دیر رسیدن روزی، شما را وادارد تا از راه معصیت خدا آن را طلب کنید، زیرا کسی به وسیله معصیت نمی‌تواند به روزی‌ای که نزد خداست برسد.
2-3-5- سر خیزی و در پی روزی رفتن
سحرخیزی و صبح زود در پی کار رفتن از آداب نیکی است که در پیشرفت کارها و انجام به موقع آن بسیار موثر است. در مجموع، از نخستین لحظات صبح در پی کار و تلاش بودن، باعث عزت و آبرومندی انسان می‌شود. برعکس افرادی که تا نیمروز در خواب غفلتند، با کسالت و تنبلی دست و پنجه نرم می‌کنند و از به دست آوردن روزی و عزت مداری باز می‌مانند.
2-3-6- انجام کارهای شخصی
پیامبر اکرم (ص) در روش و منش خویش استقلال را می‌آموخت. آن حضرت در رفتارهایش، مسلمان را متوجه این اصل با ارزش در حیات انسانی می‌نمود و شخصیت مستقل آنان را بازسازی می‌کرد. لقمان حکیم هم در وصایای خود به فرزندش، راز رشد و تعالی پیامبران و راست کرداران را چشم پوشی از غیر خدا می‌دانست(هزار جریبی،1389).
2-4- مفهوم کارآفرینی دانشگاهی
از کارآفرینی دانشگاهی سه معنی قابل استنباط است:
1- دانشگاه به عنوان یک سازمان، کارآفرین باشد.
2- اعضای دانشگاه مانند استادان، دانشجویان و کارکنان رفتار کارآفرینانه داشته باشند.
3- از تعامل دانشگاه با محیط، جریانی از الگوهای کارآفرینی ایجاد شود (موسوی و همکاران، 1391).
2-5- سابقه کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور
در کشور ما در چند ساله اخیر به موضوع کارآفرینی توجه شده و قبل از آن، به جز چند مورد خاص، تقریباً سابقه‌ای در زمینه فعالیت در خصوص آن وجود نداشته است. متأسفانه عده زیادی از مردم برداشت و تلقی غلط از کارآفرینی دارند زیرا این واژه که ترجمه کلمه Entrepreneurship است، معنی ایجاد کار یا اشتغال زایی را به ذهن متبادر می‌سازد. در حالی که کارآفرینی دارای مفهومی وسیع‌تر و با ارزش‌تر از برداشت فوق از این کلمه است. این برداشت ناصحیح از کارآفرینی و همچنین کثرت نیروی انسانی بیکار در جامعه( به خصوص در بین دانش آموختگان‌ دانشگاه)، موجب شده بسیاری از سیاست‌هایی که برای توسعه آن اتخاذ شده و نیز برنامه‌های تدوین شده، بخشنامه‌ها و سخنرانی‌های مسئولان در این خصوص، صرفاً جنبه اشتغال آفرینی برای آن در نظر گرفته شود(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1385).
شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در سال‌های اخیر موجب گردیده که در برنامه سوم توسعه، به کارآفرینی، خصوصاً در ابعاد پژوهشی و آموزش و پرورش کارآفرینان توجه شود و اعتباراتی نیز در این راستا پیش بینی گردد. علاوه بر آن منابع اعتباری برای پژوهش، اشاعه فرهنگ کارآفرینی و نیز برنامه ریزی و حمایت از کارآفرینان توسط دستگاه‌های اجرایی مختلف(ستادی، صنعتی، کشاورزی و…) در نظر گرفته شده است (همان).
بر اساس برنامه سوم توسعه، طرحی تحت عنوان «طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور» که به اختصار «کاراد» نام گرفته است، تدوین و اجرای آن با نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 12 دانشگاه کشور شروع و مسئولیت پیگیری، اجرا و امور ستادی آن از سوی وزارت علوم در اواخر سال 1379 به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار گردید(همان). از ابتدای سال 1385 دبیرخانه طرح کاراد از سازمان سنجش به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران منتقل و در این سازمان مستقر گردید. فعالیت‌های طرح کاراد هم اکنون در 44 دانشگاه کشور در حال اجرا بوده و به سایر دانشگاه‌های کشور نیز گسترش می‌یابد(وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1385).
2-6- رسالت دانشگاه در توسعه کار آفرینی:
نظام آموزشی به ویژه در سطح آموزش عالی در گسترش و توسعه کارآفرین نقش بسیار مهمی دارد که اهم وظایف و رسالت دانشگاه‌ها در زمینه کار آفرینی به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد:
1- طرح‌های پژوهشی در زمینه کارآفرینی مورد توجه جدی قرار گیرد.
2- ایجاد دوره‌های آموزشی کارآفرینان در مقاطع تحصیل مختلف به ویژه راه اندازی رشته‌های کارآفرین در دانشگاه‌ها.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- ایجاد تغییرات اساسی در دوره‌های تدریس و محتوای آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی به گونه‌ای که موجب ایجاد خلاقیت و نوآوری در فراگیران شود.
4- تشکیل گروه‌های تحقیقات جهت بررسی تحقیقات و پژوهش‌های انجام شده پیرامون کارآفرینی به ویژه در دهه اخیر.
5- تشخیص ویژگی‌های کارآفرینان و اینکه چه افرادی باید تحت آموزش کارآفرینان در حوزه‌های تخصصی فراگیر و تغییر مسئولیت حمایت از کارآفرینان معین گردد.
6- با توجه به اینکه کارآفرینی موتور تغییر در تعادل اقتصادی است باید توسعه نوآوری و تأثیر سریع و مؤثر آن در بازار بررسی شود.
7- برگزاری سمینارهای تخصصی کارآفرینی.
8- تربیت مدرسان و استادان آموزش‌های کارآفرینی.
9- آگاه سازی جامعه به ویژه محیط‌های دانشگاهی در مورد کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آن‌ها در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفاه.
10- دولت و به ویژه آموزش عالی باید تلاش نماید تا با حداکثر امکانات دستاوردهای تحقیقاتی شمار بیشتری از آحاد جامعه را در جهت کارآفرینی تشویق و هدایت نمایند (موسوی و همکاران،1391)
2-7- انواع کارآفرینی
2-7-1- کارآفرینی مستقل : کارآفرینی ایجاد و فراهم نمودن شرایط و زمینه‌های کار خود و دیگران است بر این اساس، کارآفرینی، آفرینش آفرینندگی است. یک مؤسسه، مجموعه‌ای و یا حتی نظام و منظومه‌ای از عوامل مادی، انسانی، دانش فنی و سازمانی برنامه و مدیریت کار بوده که با ترکیب مناسب آن عوامل با توجه به شرایط و زمینه‌های پیرامونی و ورودی‌ها و خروجی‌های خود فعالیت می‌نمایند.
2-7-2- کارآفرینی شرکتی : به مفهوم تعهد شرکت به ایجاد و معرفی محصولات جدید، فرآیندهای جدید و نظام‌های سازمانی نوین است.
2-7-3- کارآفرینی سازمانی : فرآیندی است که در آن محصولات یا فرآیندی نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تأسیس شده به ظهور می‌رسند. به

  منابع مقاله با موضوع راهبردهای مقابله

این نوشته در پایان نامه های روانشناسی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید